Návrh programov pomocou vzorov

jún 10, 2017

ABSTRAKT Návrhové vzory sú softvérové riešenia, ktoré je možné použiť v rôznych aplikáciách. Používateľ môže identifikovať vzor v diagrame UML (Unified Modeling Language). Návrhové vzory sú opakujúce sa riešenia problémov s návrhom softvéru, ktoré nájdete […]

Ako zefektívniť prácu s Google AdWords

jún 9, 2017

Práca s Google AdWords býva veľmi často otravná a plná mikromanažmentu. Rozhranie, ktoré Googláci kedysi vymysleli akosi nebrali v úvahu použiteľnosť prostredia. Ľudia si samozrejme zvyknú na všetko aj Mordor. Čiastočným riešením je použitie Usability Boostra. Na stránke […]