E – MARKETINGOVÁ STRATÉGIA B2B

február 27, 2012

S rozvojom informačných technológií a internetového spojenia sa aj vzťah medzi obchodnými partnermi preklopil do tzv. e-formy, tzv. B2B modelu. Priama komunikácia cez internet prispieva k rýchlejšiemu procesu predaja, nižším nákladom a vyššej efektivite. Aj v tejto forme […]

1 6 7 8