Kontakt

Vydavateľ:fmuk logo

Digital Marketing Club
Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10, P.O.Box 95
820 05 Bratislava 25

IČO: 422 59 673
ISSN: 1339-3782

 

Šéfredaktorka: Petra Palíková

Redaktori: Romana Gulišová

                    Štefan Hradský


Kontakt:  0944 565 896
Email:  redakcia@digitalmag.sk