Redakčná rada

Členovia redakčnej rady:


 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

vedúci KIS, Fakulty managementu, UK v Bratislave

prof. Ing. Stojan Russev, PhD. (in memoriam)

interný pracovník KIS, Fakulty managementu, UK v Bratislave

doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

interný pracovník KIS, Fakulty managementu, UK v Bratislave

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

interný pracovník KIS, Fakulty managementu, UK v Bratislave

Ing. Martin Čuboň

externý spolupracovník KIS, Fakulty managementu, UK v Bratislave

Ing. Patrik Hrkút, PhD.

pracovník Fakulty Riadenia a Informatiky, Žilinská Univerzita