TRAFFIC – ZABEZPEČENIE NÁVŠTEVNOSTI WEBSHOPU

Práca môže slúžiť ako oporný bod pri novej alebo upravenej marketingovej taktike internetového obchodu. Poskytneme prehlaď súčasne používaných metód podpory predaja eshopov na internete.Medzi súčasné trendy v tejto oblasti patria:

 • Google AdWords – reklamy sa zobrazujú v službe google na základe vopred zvoleného slova alebo frázy inzerenta
 • Heatmapy – na základe zistení o počte a umiestnenia kliknutí užívateľov sa dá predpokladať efektivita reklamy
 • SEO optimalizácia – posunutie internetovej stránky na popredné pozície vo vyhladávačoch
 • E-target – pomocou textového reťazca privedie návštevníka na web, platba len za návštívenie, rozšírené
 • LinkBuilding – získanie spätných odkazov, odkázanie návštevníkov na predmetný webshop
 • Facebook reklama – reklamné pútače na sociálnej sieti
 • A veľa iných.

K najčastejšie používaným reklamným médiám patria:

 • banner
 • animácia
 • textová reklama
 • lištová reklama
 • pay-per-click reklama
 • katalógový predaj
 • e-mail newsletter, často aj nevyžiadaná pošta
 • reklama cez celú obrazovku
 • iné druhy reklamy

Je nutné spomenúť aj nástroje, ktorými je možné prilákať návštevníka na príslušný web, a tie sú:

 • ponuka zľavy na produkt
 • súťaže a rôzne ceny
 • cenové zvýhodnenia, rabaty, multibalenia
 • kupón pri registrácii
 • zľava pri získaní nového zákazníka

V dotazníku odpovedalo celkovo 49 respondentov na otázky týkajúce sa reklám na internete, predaja a vhodnosti či nevhodnosti reklamy.

Do prieskumu boli zahrnuté rôzne vekové kategórie respondentov, študenti aj pracujúci aby bol prieskum čo najdôveryhodnejší.

Prvá otázka sa zaoberá témou nákupu na internete, kde je zrejmé, že drvivá väčšina účastníkov prieskumu už internet využíva alebo využila na nákup.

Odpovede v otázke druhu nakúpeného statku alebo služby hovoria v prospech hmotného statku – 43% opýtaných nakúpilo nejaký druh tovaru. Populárne sú taktiež cestovné lístky, vstupenky alebo dovolenkové pobyty. Len 1% respondetov využilo internet na nákup služieb, naopak 1% nakupuje všetky zmienené prostredníctvom webu.

 

V ďalšej otázke sme sa pýtali, ako sa respondenti k danému webshopu dostali. Zistili sme čo sme aj predpokladali – vyhľadávač je najrozšírenejším prostriedkom pri hľadaní výhodných ponúk na internete. Ostané formy zaujali približne rovnaké pozície v obľúbenosti.

 

Ďalšia otázka sa sústreďuje na oblasť, či sa zákazníci k už použitým webshopom zvyknú vrátiť. Až 87,5 percenta odpovedalo na túto otázku kladne čo je prekvapivé, keďže drvivá väčšina uviedla v predchádzájúcej otázke formu vyhľadávania webshopu pomocou search engine. Odôvodniť by sa to dalo tým, že nakupujúci hľadá produkty v rovnakých kategóriách resp. platené odkazy sú predplatené rovnakými spoločnosťami.

Za uváženie stojí pritom taktika zachovania si zákazníka a boj o jeho priazeň pri tak vysokom percente opakovaného nákupu.

 

Táto otázka bola postavená tak, aby zistila názor respondentov na nutnosť reklám pre začínajúci webshop. Dalo by sa povedať, že viac ako polovica účastníkov súhlasí s tým, že začínajúci webshop by mal investovať do svojej reklamy prostriedky okolo 25-30% zo zisku. Naopak  približne tretina respondentov tvrdí, že reklama pre začínajúci webshop je len nepatrne dôležitá.

 

Otázka ktorá zisťuje znalosť účastníka prieskumu ohľadom marketingových nástrojov používaných na zabezpečenie návštevnosti webu. Počty kladných a záporných odpovedí sú približne zhodné.

 

Táto technická otázka chce overiť znalosť účastníkov, ktorý odpovedali na predchádzajúcu otázku odpoveďou áno. Rôzne formy reklamy a odpovede sú uvedené v grafe. Spomenúť treba bannerovú reklamu ktorá je v tejto oblasti najznámejšia.

 

V ďalšej časti prieskumu sme zisťovali, či respondent používa internet len na nákup tovarov/služieb alebo ho využíva aj za účelom predaja. Až tretina pritom uviedla ochotu predávať na webe. Medzi favoritov patria webstránky ebay ako globálny predstaviteľ a regionálne stránky ako aukro – aukčný formát a obľúbený bazoš – inzercia.

 

Táto otázka sa sústreďuje na prípadnú vhodnosť použitia reklamného média. Jednoznačným víťazom je animácia, pričom ďalšie druhy reklamy získali porovnateľné percentuálne podiely. Záverom z tejto otázky môže byť vhodný výber druhu reklamného pútača pre webshop.

 

Na otázku, aký druh internetovej reklamy najviac zákazníka odpudzuje odpovedalo až 73%  respondentov odpoveďou – reklama cez celú obrazovku. Keďže tento druh reklamy je nákladný, pre začínajúci internetový obchod by bol zamietnutý aj z finančných dôvodov, nie len na základe prieskumu.

 

V poslednej dobe sa na slovenskom webe objavilo veľké množstvo zľavových stránok. Pravosť zliav je otázna, no až približne 60 percent odpovedí nasvedčuje ich obľube.

 

Najvyužívanejšia je pritom zlavadna a zlavomat, spomenuté boli ešte weby zlaver a zlavy.sme.sk.

 

Nie prekvapivo, najviac respondentov túži na zľavových stránkach po zľavách. Uvedené sú však aj kupóny, rabaty súťaže a vzorky. Jeden respondent nevedel presne odpovedať.

Ďalšie 2 otázky sú uvedené skôr ako recesia, snažia sa účastníka prieskumu pobaviť a zároveň zanechať pozitívny pocit po vyplnení dotazníka. Odpovede nie je nutné analyzovať.

Záver

V tejto časti by som chcel zhodnotiť prieskum ako celok a zo získaných poznatkov vyvodiť možné ponaučenie, poskytnúť začínajúcej firme oporný bod pri využívaní platenej internetovej reklamy.

Počet respondentov nie je príliš vysoký, preto prieskum nemusí byť úplne spoľahlivým zdrojom informácií, zahŕňa však rôzne vekové aj príjmové kategórie.

Na základe odpovedí môžeme jednoznačne povedať, že začínajúci webshop by mal svoj produkt alebo celý obchod zviditeľniť tak, aby sa umiestnil na popredných priečkach vo vyhľadávači, sústrediť sa hlavne na google, ktorý má najširší rozsah používateľov. V rámci finančných možností by mal zvážiť bannerovú reklamu ktorá je medzi užívateľmi najviac sledovaná.

Pokiaľ je to možné, produkt alebo službu ponúkať aj prostredníctvom zľavových stránok, ktoré prilákajú veľký počet kupujúcich.

Nemenej dôležité je získaného zákazníka nestratiť, využiť rôzne formy podpory predaja na udržanie si existujúcej zákazníckej základne.

Zvyšné časti prieskumu by mali byť pre začínajúci webshop skôr informatívne ako smerodajné.

Autor: Jozef Bondor

Vydanie: Digital Science Magazine, Číslo 3, Ročník II.