Návrh programov pomocou vzorov

jún 10, 2017

ABSTRAKT Návrhové vzory sú softvérové riešenia, ktoré je možné použiť v rôznych aplikáciách. Používateľ môže identifikovať vzor v diagrame UML (Unified Modeling Language). Návrhové vzory sú opakujúce sa riešenia problémov s návrhom softvéru, ktoré nájdete […]

Using of Design Patterns in GPS Application

december 1, 2016

Abstract The aim of this paper is to provide guidelines for developing GPS application using design patterns. The paper provides good coding practice and methodology using a database and design patterns in GPS application. GPS […]

Vízia digitálneho vzdelávania v súčasných podmienkach modernej školy

február 9, 2016

Abstrakt Predkladaný článok sa zaoberá víziou moderného vzdelávania vychádza z princípu celoživotného vzdelávania. Súčasné moderné vzdelávanie by malo jednoznačne smerovať k vybudovaniu otvoreného prostredia, ktoré umožňuje každému jedincovi bez rozdielu a bez prekážok vzdelávať sa po […]

Prvky hry

január 27, 2016

Čo robí hru neodolateľnou, vzrušujúcou a zábavnou? Čo hráčov v hre motivuje? Prečo ľudia hrajú niektoré hry stále dokola, zas a znovu a niektoré iba raz? Odpoveď sa skrýva v prvkoch hry (game elements), resp. […]

Bezpečnosť ako jeden z prvkov integrovaného systému manažérstva

august 3, 2015

Abstract V poslednom období bezpečnosť rezonuje v spoločnosti stále viac. Bezpečnosť chápaná ako celok, terorizmus, bezpečnosť technológií, štátov, podnikov a ľudí. Každé prostredie predstavuje nejakú hrozbu, ktorú môžeme chápať ako narušenie bezpečnosti. V prostredí podnikov je dôležitá technologická bezpečnosť […]

Software Visualization using Unified Modeling Language

august 3, 2015

Abstract Application development is a set of activities resulted in software product. There are many approaches to design software application. Our interest is focused on the software visualization using Unified Modeling Language (UML). We have […]

Trendy v tvorbe moderného grafického a web dizajnu

august 3, 2015

Trendy vo web dizajne sa nedajú zhrnúť alebo zaobaliť do jedného balíčka, ktorý bude vyhovovať každému dizajnérovi a ktorý mu poskytne jednoznačný návod nato ako nezaostávať za dobou a držať sa aktuálnych trendov. Pojem web […]

Viackriteriálne evolučné algoritmy

október 20, 2014

Abstrakt Strojové učenie poskytuje množstvo mocných nástrojov, ktorými je možné riešiť komplikované problémy. Osobitnú kategóriu tvoria evolučné algoritmy, ktoré využívajú operátory inšpirované evolučnou teóriou. Sú vhodné na riešenie zložitých problémov, akým je aj viackriteriálna optimalizácia. […]

1 2