Dôležitosť digitálneho vzdelávania v kontexte elektronickej participácie ako faktoru ovplyvňujúceho život súčasného človeka

apríl 8, 2016

Abstrakt Predkladaný článok sa zaoberá digitálnym vzdelávaním ako dôležitým faktorom podporujúcim elektronickú participáciu, ktorú považujeme za dôležitú k dosahovaniu kvalitnejších verejných rozhodnutí. Rozhodujúcu úlohu zohráva zabezpečenie funkčnosti a vyspelosti nástrojov e-participácie a aktuálnosť relevantných informácií na […]

Flexibilné zamestnávanie

február 9, 2016

Abstrakt Článok sa venuje aktuálnej a často diskutovanej problematike flexibility práce, a to konkrétne flexibilným formám zamestnania. Flexibilné formy zamestnania sú jedným z najtypickejších prejavov flexibility v pracovnom práve. Ich cieľom je prispieť k spružneniu […]

K novej kodifikácii súkromného práva – časť I.

január 3, 2016

Abstrakt: V septembri roku 2015 sa bez väčšieho vzruchu ukončila dôležitá etapa rekodifikácie súkromného práva na Slovensku. Po schválení Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka v roku 2009, komisia pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka doručila Ministerstvu spravodlivosti SR výsledok […]

Otázka informovanosti v Československu rokoch 1960 – 1989

júl 10, 2015

Abstrakt Obdobie rokov 1960 až 1989 je možné z právno – historického hľadiska považovať za jedno z najdôležitejší v novodobých dejinách Slovenska. Začalo obdobím postupného uvoľňovania kontroly i médií zo strany štátu v snahe o vybudovanie „socializmu s ľudskou tvárou“. Tento […]

1 2