Skrytý svet internetu

máj 15, 2016

Úvod „Americký podnikateľ, spoluzakladateľ jednej z najväčších online encyklopédií, Wikipedia, Jimmy Wales raz povedal: „Ak to nie je na Google, neexistuje to!“ (Schiff, 2006). Pre bežného internetového používateľa sa môže tento výrok zdať pravdivý, avšak skrytá […]

Online marketing a sociálne siete

máj 15, 2016

    Abstrakt: Online marketing a sociálne siete v roku 2016 prinesú nové trendy a nové smery, ktorými sa v blízkej budúcnosti vydajú. Súčasný stav dovoľuje tvorcom trendov a smerov vytvárať viaceré cesty, ako vytvoriť […]

Podstata copywritingu

máj 13, 2016

Úvod Zákaznícky trh 21. storočia je z významne ovplyvnený segmentáciou. Hoci sa v nedávnej minulosti darilo firmám osloviť zákazníka prostredníctvom jedného komunikačného kanála, v súčasnosti je táto marketingová stratégia nepostačujúca. S rýchlym tempom rozvíjania informačných technológií sa turbulentne menia […]

Komunikácia a bezpečnosť na internete

máj 6, 2016

Komunikácia Neinteraktívna komunikácia sa uskutočňuje medzi ľuďmi vtedy, keď nemôžu okamžite jeden na druhého reagovať. Komunikácia pomocou elektronickej pošty (e-pošty, e-mailu) prebieha v podobe správ, ktoré si užívatelia posielajú. Internet je veľmi dobrá vec, ale má […]

Virálny marketing a YouTube reklama

máj 6, 2016

Úvod V privej kapitole je najčastejšie spomenutý pojem viral marketing. Môžeme ho nazvať ako modernú metódu. Jedná sa o reklamné formáty a využíva sa online. Je založená na princípe, že spotrebitelia ju šíria medzi sebou sami. V práci sú […]

Bannerová reklama na internete

máj 6, 2016

Pre rozvoj každej podnikateľskej činnosti na internete je reklama takmer povinnosť. Správne odkomunikované reklamné posolstvo môže predstavovať najefektívnejší a najrýchlejší spôsob propagácie produktov. Bannerová reklama môže stáť najviac peňazí s diskutabilnou účinnosťou. Vedecký článok sa bude zameriavať […]

Email ako nástroj pre tvorbu obsahového marketingu

máj 6, 2016

Obsahový marketing je už pojem asi každému známy. Definícií je mnoho, no v skratke môžeme povedať, že ide o marketingovú techniku, pri ktorej sa vytvára a zadarmo zdieľa hodnotný, relevantný a konzistentný obsah za účelom zaujať a […]

1 2 3 4 6