Ústavnosť – kontrola ústavnosti

máj 5, 2015

Abstrakt Ústavnosť, ako jedna zo základných súčastí demokratického štátu je neodmysliteľne spojená s osobitým postavením ústavy v systéme právnych noriem. Výnimočné postavenie ústav v právnom poriadku každého štátu (prípadne ďalších ústavných noriem – ústavných zákonov […]

Konania o ústavnej sťažnosti v podmienkach Slovenskej republiky

apríl 25, 2015

Abstrakt Obsahové zameranie príspevku vychádza z ústavného práva,  má však určitý  interdisciplinárny charakter a zasahuje tak do viacerých oblastí práva najmä však práva medzinárodného. V určitých rovinách smeruje k multidisciplinárnemu či medzinárodnoprávnemu skúmaniu problematiky,(10) ktorej  koncept a […]

Realizácia ústavného práva na informácie v podmienkach Slovenskej republiky

február 27, 2015

Abstrakt Téma príspevku, ktorej obsahové zameranie vychádza z ústavného práva,  má výrazný interdisciplinárny charakter a zasahuje tak do viacerých oblastí práva, predovšetkým však do trestného, správneho, či rodinného  práva a zároveň smeruje  k multidisciplinárnemu či medzinárodnoprávnemu skúmaniu […]

Ako si zriadiť IT firmu na Slovensku ?

december 10, 2013

Abstrakt Aby mohla firma začať vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, musí tomu predchádzať proces, ktorý pozostáva z dvoch krokov. Prvým krokom je založenie spoločnosti, ktoré sa uskutočňuje spísaním zakladateľského dokumentu. Po splnení zákonom stanovených podmienok je […]

1 2