K novej kodifikácii súkromného práva – časť I.

január 3, 2016

Abstrakt: V septembri roku 2015 sa bez väčšieho vzruchu ukončila dôležitá etapa rekodifikácie súkromného práva na Slovensku. Po schválení Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka v roku 2009, komisia pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka doručila Ministerstvu spravodlivosti SR výsledok […]

Bezpečnosť ako jeden z prvkov integrovaného systému manažérstva

august 3, 2015

Abstract V poslednom období bezpečnosť rezonuje v spoločnosti stále viac. Bezpečnosť chápaná ako celok, terorizmus, bezpečnosť technológií, štátov, podnikov a ľudí. Každé prostredie predstavuje nejakú hrozbu, ktorú môžeme chápať ako narušenie bezpečnosti. V prostredí podnikov je dôležitá technologická bezpečnosť […]

Software Visualization using Unified Modeling Language

august 3, 2015

Abstract Application development is a set of activities resulted in software product. There are many approaches to design software application. Our interest is focused on the software visualization using Unified Modeling Language (UML). We have […]

Otázka informovanosti v Československu rokoch 1960 – 1989

júl 10, 2015

Abstrakt Obdobie rokov 1960 až 1989 je možné z právno – historického hľadiska považovať za jedno z najdôležitejší v novodobých dejinách Slovenska. Začalo obdobím postupného uvoľňovania kontroly i médií zo strany štátu v snahe o vybudovanie „socializmu s ľudskou tvárou“. Tento […]

Ústavnosť – kontrola ústavnosti

máj 5, 2015

Abstrakt Ústavnosť, ako jedna zo základných súčastí demokratického štátu je neodmysliteľne spojená s osobitým postavením ústavy v systéme právnych noriem. Výnimočné postavenie ústav v právnom poriadku každého štátu (prípadne ďalších ústavných noriem – ústavných zákonov […]

1 2 3 4