Konania o ústavnej sťažnosti v podmienkach Slovenskej republiky

apríl 25, 2015

Abstrakt Obsahové zameranie príspevku vychádza z ústavného práva,  má však určitý  interdisciplinárny charakter a zasahuje tak do viacerých oblastí práva najmä však práva medzinárodného. V určitých rovinách smeruje k multidisciplinárnemu či medzinárodnoprávnemu skúmaniu problematiky,(10) ktorej  koncept a […]

Testovanie použiteľnosti

apríl 20, 2015

Abstrakt Testovanie použiteľnosti je dôležitým, ale často prehliadaným aspektom seriózneho vývoja hier. Problémy v použiteľnosti môžu výrazne ovplyvniť užívateľské skúsenosti, a preto je tento článok zameraný nielen na vysvetlenie dôležitosti a prínosov testovania použiteľnosti, ale […]

Realizácia ústavného práva na informácie v podmienkach Slovenskej republiky

február 27, 2015

Abstrakt Téma príspevku, ktorej obsahové zameranie vychádza z ústavného práva,  má výrazný interdisciplinárny charakter a zasahuje tak do viacerých oblastí práva, predovšetkým však do trestného, správneho, či rodinného  práva a zároveň smeruje  k multidisciplinárnemu či medzinárodnoprávnemu skúmaniu […]

Zvyšovanie obchodnej výkonnosti webových stránok

október 20, 2014

Abstrakt Prostredie webových stránok a internetových vyhľadávačov už niekoľko rokov patrí medzi kľúčové médium.  Okrem vyhľadávania informácií sa  na webe  najmä predáva , resp. nakupuje. Dobre fungujúca webová stránka je dnes pre mnohé firmy základom […]

Viackriteriálne evolučné algoritmy

október 20, 2014

Abstrakt Strojové učenie poskytuje množstvo mocných nástrojov, ktorými je možné riešiť komplikované problémy. Osobitnú kategóriu tvoria evolučné algoritmy, ktoré využívajú operátory inšpirované evolučnou teóriou. Sú vhodné na riešenie zložitých problémov, akým je aj viackriteriálna optimalizácia. […]

Virálny marketing v online hrách

október 20, 2014

Abstract Virálne marketingové hry sú skvelým spôsobom ako udržať a zvýšiť záujem zákazníkov o konkrétny produkt. Ponúkanie online hry alebo digitálneho nástroja na voľné sťahovanie, ktoré sú nosičmi marketingovej správy, zvyšuje počet videní produktovej reklamy […]

Quantum Assembly Languages

apríl 20, 2014

Abstract The field of quantum programming languages is developing rapidly. Research includes the design of programming languages for quantum computing, design of compilers, etc. In this paper our attention is focused on the quantum assembly […]

1 2 3 4