Copywriting – Základy

Pekný design ešte nie je zárukou úspechu. Rovnako dôležitý je aj obsah. Copywriting, ako už zo samotného názvu vyplýva, je písanie textov, ktoré by mali byť zaujímavé, pútavé a zároveň dostatočne odborné a dokážu nielen podporiť pekný imidž, ale hlavne predať.

Ak použijete internetový vyhľadávač a nájdete si, čo je copywriting, pravdepodobne nájdete niečo v zmysle – písanie textov predovšetkým pre web, ktoré zohľadňujú aj SEO a dokážu tak uspokojiť ako samotné čitateľa, tak i vyhľadávače. To je v podstate naozaj ten strohý základ. Dôležité ale je, čo z toho teda vyplýva.

Ciele sa dajú rozdeliť na dve hlavné skupiny. Prvá je, aby pomocou textu niečo dosiahol a druhá je už vykonanie určitej akcie.

http://www.propagacenainternetu.cz/co-je-to-copywriting

Každé z reklamných médií má svoje špecifické pravidlá písanie textov a reklamy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Copywriting

Copywriting sa môže rozdeľovať na dva typy a to web copywriting a SEO copywriting.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Copywriting

http://www.impulsline.eu/copywriting