Skúmanie role fyzickej predajne v podmienkach digitálneho trhu s ohľadom na nástup koncepcie omni-channel

Abstrakt Príspevok skúma úlohu fyzickej predajne v ére digitálneho trhu s ohľadom na multikanálovépodnikateľské prostredie a otázku zlepšovania zákazníckej skúsenosti.Na základe kvantitatívneho prieskumu analyzujeme vnímanie fyzickej predajne spotrebiteľmia ich preferencie pri využívaní maloobchodných …

Read More