O časopise

O časopise

Digital Science Magazine je recenzovaný vedecký elektronický časopis, ktorý sa venuje aktuálnym témam digitálneho sveta (od IT technológií, cez online marketing, elektronické podnikanie až po právo a štatistiku). Časopis pôsobí na Katedre informačných systémov Fakulty managementu UK. Katedra pod vedením prof. Michala Greguša umožňuje študentom vzdelávať sa v najnovších trendoch a hravým spôsobom získavať reálne skúsenosti a prax.

Časopis Digital Science Magazine okrem recenzovaných publikácií vedeckých pracovníkov prináša aj množstvo zaujímavých publikácií študentov a odborníkov z praxe, aby tak vytvoril priestor pre zdielanie najnovších poznatkov a tiež aby podporil záujem študentov vzdelávať sa v tomto obore. Ďalej časopis prináša prehľad o zaujímavých Eventoch a tiež knižnicu, v ktorej začínajúci badátelia v digitálnom svete nájdu zdroj zaujímavých manuálov z rôznych oblastí online marketingu.

Periodicita: časopis publikuje vedecké recenzované články v tlačenej verzii dva krát ročne. Nerecenzované články študentov a odborníkov z praxe publikuje online na webe priebežne.

ISSN: 1339-3782

Adresa: Digital Marketing Club, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava

Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.