K novej kodifikácii súkromného práva – časť III. (Návrh nového Občianskeho zákonníka)

Abstrakt: V januári roku 2009 vláda Slovenskej republiky schválila Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, ktorým sa vo veľkej miere vymedzilo základné smerovanie a obsah budúceho kódexu súkromného práva. Od formulovania predstáv …

K novej kodifikácii súkromného práva – časť III. (Návrh nového Občianskeho zákonníka) Read More

Dôležitosť digitálneho vzdelávania v kontexte elektronickej participácie ako faktoru ovplyvňujúceho život súčasného človeka

Abstrakt Predkladaný článok sa zaoberá digitálnym vzdelávaním ako dôležitým faktorom podporujúcim elektronickú participáciu, ktorú považujeme za dôležitú k dosahovaniu kvalitnejších verejných rozhodnutí. Rozhodujúcu úlohu zohráva zabezpečenie funkčnosti a vyspelosti nástrojov …

Dôležitosť digitálneho vzdelávania v kontexte elektronickej participácie ako faktoru ovplyvňujúceho život súčasného človeka Read More

K novej kodifikácii súkromného práva – časť II. (Hľadanie inšpirácií)

Abstrakt: V septembri roku 2015 sa bez väčšieho vzruchu ukončila dôležitá etapa rekodifikácie súkromného práva na Slovensku. Po schválení Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka v roku 2009, komisia pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka …

K novej kodifikácii súkromného práva – časť II. (Hľadanie inšpirácií) Read More

Právo na informácie a právo šíriť informácie v podmienkach bývalého Československa a s osobitným zreteľom na Slovensko od roku 1948 až 1960.

Abstrakt Základným politickým právom zaručeným aj v  Ústave Slovenskej republiky je sloboda prejavu a právo na informácie, bez ktorých nie je existencia skutočného demokratického zriadenia možná. Demokracia a jej základné princípy, …

Právo na informácie a právo šíriť informácie v podmienkach bývalého Československa a s osobitným zreteľom na Slovensko od roku 1948 až 1960. Read More