Podmienky publikácie

Podmienky publikácie

V našom časopise môžete publikovať rôzne druhu článkov:

  • odborný článok
  • študentský článok
  • recenzovaný vedecký článok
  • tlačovú správu
  • abstract

Podmienky pre formálne náležitosti:

Tématika článku musí byť v uvedenom alebo príbuznom obore: online marketing, e-biznis, e-commerce, online hry, IT, webdesign, právo v oblasti IT alebo elektronického podnikania, štatistika, startupy, mobily a tablety, bezpečnosť a komunikácia na internete pod.

Použitý font: times new roman 12, riadkovanie 1. Nadpisy odsekov font 13  bold.

Formát citácií: číslovanie citácií v zátvorkách v texte, zoznám citácií na konci článku (nie pod čiarou).

Tabuľky a grafy vkladať do textu ako obrázok, tzn. nepoužívať funkcie wordu, ani nepoužívať špeciálne znaky, nakoľko text by mal byť ľahko kopírovateľný z wordu na web stránku.

Formát dodaného súboru s článkom: .doc a tiež v maily ako prílohu pošlite všetky obrázky

Rozsah článku: študentský, odborný a súťažný článok min. 3 strany, vedecký recenzovaný článok min. 5 strán

Pri vedeckom recenzovanom článku treba uviesť štandardné formálne náležitosti (abstrakt, klúčové slová, pracovisko autora).

Proces publikovania článku:

Článok spĺňajúci podmienky vyššie zašlite na email:  redakcia@digitalmag.sk