Skúmanie role fyzickej predajne v podmienkach digitálneho trhu s ohľadom na nástup koncepcie omni-channel

Abstrakt Príspevok skúma úlohu fyzickej predajne v ére digitálneho trhu s ohľadom na multikanálovépodnikateľské prostredie a otázku zlepšovania zákazníckej skúsenosti.Na základe kvantitatívneho prieskumu analyzujeme vnímanie fyzickej predajne spotrebiteľmia ich preferencie pri využívaní maloobchodných …

Read More

Dôležitosť digitálneho vzdelávania v kontexte elektronickej participácie ako faktoru ovplyvňujúceho život súčasného človeka

Abstrakt Predkladaný článok sa zaoberá digitálnym vzdelávaním ako dôležitým faktorom podporujúcim elektronickú participáciu, ktorú považujeme za dôležitú k dosahovaniu kvalitnejších verejných rozhodnutí. Rozhodujúcu úlohu zohráva zabezpečenie funkčnosti a vyspelosti nástrojov …

Read More