Novinky a inovácie na Facebooku

V dnešnej dobe plnej počítačových a mobilných aplikácií Facebook zastáva pre množstvo ľudí veľkú úlohu v ich živote. Podľa kvartálnych reportov zo štvrtého kvartálu roku 2016 mal Facebook na konci roka registrovaných 1,86 miliardy užívateľov, ktorý ho využívajú aspoň jedenkrát mesačne. Na dennej báze to bolo až 1,23 miliardy aktívnych používateľov. Pri súčasnej svetovej populácií môžeme konštatovať, že Facebook využíva na dennej báze takmer každý šiesty človek na tejto planéte. [1]

Facebook však poskytuje nielen virtuálny priestor pre sociálne zbližovanie ľudí, tak ako si veľa ľudí myslí, ale taktiež ho môžeme pokladať za digitálnu marketingovú príležitosť vďaka inováciám, ktoré behom posledných rokov priniesol internetovej verejnosti. Zakladanie vlastných stránok s obchodmi, poskytovanie priestoru pre reklamné bannery, platená reklama, ktorá sa užívateľom zobrazuje v novinkách medzi príspevkami ich priateľov a podobne. Vzhľadom k množstvu užívateľov, veľa podnikateľských subjektov či firiem využíva Facebook hlavne na tieto aktivity. Dostať sa do povedomia ľudí a informovať ich o produktoch či službách, jednoducho povedané iba niekoľkými klikmi myškou pri počítači je veľkou výhodou a ušetreným časom.

V posledných mesiacoch prišiel Facebook s niekoľkými vylepšeniami, ktoré týmto subjektom v ich činnosti pomáhajú čoraz viac.

Pokročilý Facebook matching pixel je doplnok, pomocou ktorého Facebook dokáže zaznamenávať aktivitu užívateľov, ktorí boli presmerovaní, alebo navštívili webovú stránku, či aplikáciu na využitie nasledovného remarketingu. Ak užívateľ využíva svoj Facebookový účet na viacerých zariadeniach, tento doplnok je schopný skĺbiť tieto informácie zo všetkých využívaných zariadení. Pomocou Facebook matching pixel sa teda snažíme vyťažiť čo najviac z každej jednej návštevy užívateľa na stránkach či aplikáciách.

Pokročilý matching pixel na Facebooku využíva taktiež údaje dostupné z registračného formulára pri registrovaní sa na stránkach Facebooku. Potrebuje na to základné údaje ako email, meno a priezvisko, adresu a podobne. Využívanie facebookového newsletteru ho ovplyvňuje tiež

Za ďalšiu novinku môžeme pokladať využívanie videoreklamy spúšťanej automaticky pri prehliadaní noviniek užívateľov vo svojom Facebookovom svete. Vďaka tejto inovácií sa firmy či podnikateľské subjekty môžu dostať do pozornosti užívateľov jednoduchou cestou. Veľkou výhodou je spätné väzba v podobe komentárov od užívateľov, prípadne počet „Páči sa mi“, ktoré užívatelia môžu rozdávať.

FBNakoľko ľudia využívajú na sledovanie Facebooku  mobilné zariadenia, množstvo zhliadnutí rastie neuveriteľným tempom. V tejto inzercií sa netreba príliš obmedzovať, keďže videoreklamu si cieľové publikum pozrie prakticky kedykoľvek a kdekoľvek.

Video je spustené bez zvuku a každý užívateľ je schopný si zvuk dodatočne zapnúť kliknutím, vďaka ktorému sa videoinzercia zobrazí na celej obrazovke. Ako bolo vyššie spomenuté, veľa ľudí sleduje túto inzerciu pomocou mobilných zariadení, v spoločnosti si teda zvuk  nezapínajú, a preto je dobré do videa zahrnúť titulky, prípadne logo a čo najlepšie vystihnúť podstatu produktu alebo služby pomocou vizuálnych podnetov .

Jednou z integrovaných aplikácií Facebooku je aj Messenger, vďaka ktorému je komunikácia so zákazníkmi, či už potenciálnymi alebo reálnymi oveľa jednoduchšia. Výhodou je možnosť využívania a nastavenia automatických odpovedí na často pokladané otázky. Subjekt si môže jednoducho nastaviť odpovede na tieto otázky, čím ušetrí veľké množstvo času oproti osobitnému prístupu ku každému zákazníkovi.

Momentálne spoločnosť testuje v niektorých krajinách možnosť poskytovania reklám aj v tejto aplikácií. Či má takéto forma reklamy potenciál, však zistíme až v najbližších mesiacoch. Ak áno, bude to ďalší krok k uľahčeniu inzercie využívanej pomocou Facebookových stránok.

Ďalšou pridruženou aplikáciou je už niekoľko rokov aplikácia Instagram. Úspech tejto aplikácie je nepopierateľný. Využíva ju čoraz viac ľudí, a preto ani v inováciách tejto aplikácie sa nezaháľa.

Instagram je aplikácia, pomocou ktorej užívatelia môžu poskytovať fotky rôznych situácií širokej verejnosti na tejto sociálnej sieti. Tak ako Facebook, je využívaná aj na marketingové účely. Užívatelia zakladajú účet pre svoje obchody, produkty a služby, komunikujú so zákazníkmi pomocou priamych správ a podobne. Postupom času sa sprístupnila možnosť platenej reklamy.

V posledných mesiacoch sa zaviedla inovácia pridávania „Instagram Story“. Užívateľ nastaví fotku, alebo video, ktoré sú dostupné jednoduchým kliknutím všetkým užívateľom, ktorý sledujú daný účet. Podmienkou je obmedzenie na 24 hodín. Každý Instagram Story sa automaticky stiahne z obehu po 24 hodinách dostupnosti na sociálnej sieti. Poskytovateľ teda môže zahrnúť svoj produkt, alebo službu do obsahu tohto príbehu. Môžeme to teda nazvať „24 hodinovou reklamou“ dostupnou bez peňažných investícií. Táto inovácia je dostupná taktiež v aplikácií Messsenger.

Horúcou novinkou na Instagrame je „Live Stream“. Užívateľ je schopný vysielať video naživo ostatným užívateľom, ktorí ho sledujú. Live Stream je možné komentovať, pomocou čoho „Streamer“ dokáže odpovedať na komentáre jednotlivých ľudí. Postupne sa sprístupňujú informácie o ľuďoch sledujúcich toto video a o tom kto sa priebežne prihlasuje. Využívanie tejto inovácie na marketingové účely je preto jednoduché a bezplatné.

Od založenia Facebooku, prešla táto sociálna sieť mnohými zmenami, či už dizajnovými, alebo zmenami používateľského rozhrania a dostupnosti nových inovácií. Facebook sa inovuje každým dňom, pribúdajú nové digitálne marketingové príležitosti, ktoré sú dostupné takpovediac každému. Jednoducho sa s nimi pracuje a je na rozhodnutí každého užívateľa, ako tieto marketingové nástroje využije. Ostáva nám len tešiť sa na to, s čím táto sociálna sieť prekvapí v najbližších dňoch, týždňoch či mesiacoch.

 

ZDROJE:

[1] Výsledky zverejnila vo svojej reportáži televízia CBNC 1. februára 2017 (Dostupné na: http://www.cnbc.com/2017/02/01/facebook-earnings-q4-2016.html)

[2] Obrázok – Dostupné na : https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-video-ads

 

AUTOR:

Filip Molnár – Študent Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave