Skúmanie role fyzickej predajne v podmienkach digitálneho trhu s ohľadom na nástup koncepcie omni-channel

Abstrakt Príspevok skúma úlohu fyzickej predajne v ére digitálneho trhu s ohľadom na multikanálovépodnikateľské prostredie a otázku zlepšovania zákazníckej skúsenosti.Na základe kvantitatívneho prieskumu analyzujeme vnímanie fyzickej predajne spotrebiteľmia ich preferencie pri využívaní maloobchodných …

Skúmanie role fyzickej predajne v podmienkach digitálneho trhu s ohľadom na nástup koncepcie omni-channel Read More

Prínosy koncepcie omni-channel a jej vplyv na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a budúcnosť predaja

Abstrakt Príspevok má za cieľ zhodnotiť význam koncepcie omni-channel pre podniky pôsobiace v  prostredí ovplyvnenom digitalizáciou a narastajúcim počtom kanálov interakcie so zákazníkmi. Sumarizuje výhody koncepcie zo strany obchodníka a …

Prínosy koncepcie omni-channel a jej vplyv na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a budúcnosť predaja Read More

The digital economy as a tool for the sustainability of the growth of distribution and communication

Abstract   We follow the irreversible development of significant changes in the field of digitization, e-commerce, robotics, the Internet of Things, artificial intelligence, but also in others. The digital economy …

The digital economy as a tool for the sustainability of the growth of distribution and communication Read More