Ústavná sťažnosť ako osobitný spôsob ochrany práv aj orgánov územnej samosprávy

Abstrakt Inštitút ústavnej sťažnosti predstavuje výnimočný prostriedok ochrany práv, ktorý vychádza z ústavného práva a v určitých rovinách smeruje k multidisciplinárnemu či medzinárodnoprávnemu skúmaniu problematiky(10), ktorej  právna úprava aj napriek viacerým …

Ústavná sťažnosť ako osobitný spôsob ochrany práv aj orgánov územnej samosprávy Read More

Realizácia ústavného práva na informácie v podmienkach Slovenskej republiky

Abstrakt Téma príspevku, ktorej obsahové zameranie vychádza z ústavného práva,  má výrazný interdisciplinárny charakter a zasahuje tak do viacerých oblastí práva, predovšetkým však do trestného, správneho, či rodinného  práva a zároveň smeruje  …

Realizácia ústavného práva na informácie v podmienkach Slovenskej republiky Read More