Komunikácia a bezpečnosť na internete

Komunikácia

Neinteraktívna komunikácia sa uskutočňuje medzi ľuďmi vtedy, keď nemôžu okamžite jeden na druhého reagovať. Komunikácia pomocou elektronickej pošty (e-pošty, e-mailu) prebieha v podobe správ, ktoré si užívatelia posielajú.

Internet je veľmi dobrá vec, ale má niekoľko svojich chýb, s ktorými nie je väčšina ľudí stotožnená. Ich najčastejším zlyhaním je ľudská hlúposť. Veľká časť populácie si nedáva pozor pri chate s inými ľuďmi alebo presnejšie, začne si písať s človekom, o ktorom ani nevie či existuje.

Bezpečnosť na internete, ale hlavne pri komunikácii na internete je obzvlášť dôležitá pre každého človeka. Nikto by nemal ňou pohŕdať a už vôbec nie ju zanedbávať. A preto sa spoločnosť Gratex International rozhodla uskutočniť prednášky pre vybrané stredné školy, aby im objasnili túto problematiku na základe projektu : „PÝTAJTE SA NA VŠETKO, ČO CHCETE VEDIEŤ O INTERNETE!“ (1)

Konkrétna koncepcia projektu vznikla na základe prieskumu na školách. Išlo hlavne o bezpečný postup pri platení cez internet, spamy, hoaxy a vírusy. Pri príprave prednášky sa vynoril aj nový rozmer bezpečnosti, a tým je samotná komunikácia medzi používateľmi internetu. Každý, kto už niekedy chatoval alebo bol zapojený do diskusie vie, že svet internetu je anonymný, identita našich partnerov je virtuálna. Preto je takáto komunikácia príťažlivá, ale zároveň nebezpečná. Mladí ľudia nemusia toto riziko vnímať a ich rodičia alebo pedagógovia nemusia mať dostatok skúseností, aby ich vedeli upozorniť.

Obrázok 1: Sociálne siete, Obrázok 2: Strojopis

Kiev, Ukraine - May 20, 2013 - A social media logotype collection of well-known social network brand's placed on modern computer keyboard. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram and more other logos.Kyrczova_3

Bezpečnosť

Cieľom počítačovej bezpečnosti je zabezpečiť:

 • ochranu pred neoprávneným manipulovaním s dátami a so zariadeniami počítačového systému
 • ochranu pred nelegálnou tvorbou kópií dát
 • bezpečnú komunikáciu a prenos dát
 • integritu a nepodvrhnuteľnosť dát

Koncepcia počítačovej bezpečnosti spočíva v troch krokoch:

 1. prevencia – ochrana pred hrozbami
 2. detekcia – odhalenie neoprávnenej činnosti a slabého miesta v systéme
 3. náprava – odstránenie slabého miesta v systéme

Malware je všeobecné označenie škodlivého softvéru. Patria sem napríklad vírusy, trójske kone, spyware a adware. Malware sa do počítača v dnešnej dobe dostáva zvyčajne cez internet, hlavne pri prezeraní škodlivých stránok s nie dobre zabezpečeným systémom.

Boj proti malwaru

Pri počítačových systémoch platí to, čo tvrdia všetci lekári. „Najlepšou liečbou je prevencia. “ (2) Je to tak preto, pretože i počítačové vírusy môžu zmutovať a ich liečbou môžeme napáchať viac škody ako úžitku.

Klasické počítačové vírusy

Internetové červy

Fungujú tak, že sa skúšajú pripojiť na každý možný počítač v počítačovej sieti a na svoj prenos využiť slabé miesto zle zabezpečeného počítača. Na tomto počítači sa červ aktivuje a znovu sa skúša šíriť do ďalších počítačov.

Trójske kone

Nebezpečnou akciou, ktorú môžu trójske kone vykonávať, je otvorenie tzv. zadných vrátok. Cez tieto zadné vrátka sa vie útočník, tzv. hacker, dostať do systému bez toho, aby poznal prístupové meno a heslo do počítačového systému.

E-mailové červy

E-mailové vírusy,  by sa dali zaradiť medzi červy, pretože sa šíria cez internet, ale i medzi klasické vírusy a trójske kone, pretože sa aktivujú otvorením spustiteľného programu v prílohe e-mailu. Po aktivovaní takéhoto vírusu, dokáže napríklad rozposlať na všetky e-mailové adresy.

Spyware

Tieto programy zisťujú informácie o počítači a jeho používateľovi a bez súhlasu odosielajú cudzej osobe. Informácie môžu byť najrôznejšieho druhu, ako napríklad. zoznam emailových adries….

Hoaxy

Sú falošné správy, čo sú poplašné správy napríklad varujúce pred počítačovými vírusmi, nebezpečenstvom zneužitia mobilných telefónov, prosby o darovanie krvi a mnoho ďalšieho.

Phishing, Spamer, Adware…

Odporúčania sú tieto:

 • Zálohovať všetky svoje údaje na disky chránené proti zápisu.
 • Zabezpečenie svojho počítača proti neoprávnenému vniknutiu. Nenavštevovanie nebezpečných stránok a nesťahovanie programov na sťahovanie hudby, filmov a programov. Snažiť sa vyhnúť stránkam s pornografiou, stránkam s mp3 hudbou, filmami… Nesťahovať žiadne programy, ktorých činnosť by mohla byť v rozpore s autorskými zákonmi.
 • Pred stiahnutím každého programu si treba pozorne prečítať podmienky používania programu. Nezverejňovať svoje emailové adresy. Neotvárať neznáme prílohy. Nespúšťať neoverené makrá v dokumentoch. Udržovať všetky súčasti systému aktuálne.
 • Chrániť svoj počítač aktuálnym antivírovým systémom. Chrániť svoj počítač proti špionážnym programom.
 • Nikdy nepracovať s internetom a poštou s oprávneniami správcu počítača. Pod kontom správcu však nechodiť na internet ani nečítať poštu.
 • Zvážiť, ktoré priečinky budú zdieľané v sieti. Nastaviť na všetky zdieľané priečinky príslušné oprávnenia a chrániť k nim prístup heslom.
 • Vypnúť automatické spúšťanie programu po vložení média (CD, DVD, USB DISK).

Obrázok 3

Kyrczova_2

Štatistika z roku 2015. Predstavuje percentá najnavštevovanejších stránok, ktoré najviac navštevujú ľudia po celom svete a pred ktorými by si mali dávať veľký pozor. Z grafu je samozrejme jasné, že lídrami sú Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube, Pinterest a Instagram. Na prvom mieste je to sociálna sieť Facebook s 93%, na poslednom Snapchat s 2%.

Zdroj: http://www.kremsa.sk/social-media-marketing-report-2015/

Zoznam citácií

 1. Gratex International, a. s.. Bezpečnosť komunikácie v internetovom prostredí. [online]., [cit. 23. 04. 2016]. Dostupné na internete: http://www.equark.sk/index.php?cl=meeting&=10
 2.  2009, Bezpečnosť na internete. [online]. 11. 10. 2009 [cit. 23. 04. 2016]. Dostupné na internete: http://melisko.webnode.sk/news/bezpecnost-na-internete/

Ďalšie zdroje: 

http://skola.dvp.sk/?p=55

http://www.kremsa.sk/social-media-marketing-report-2015/

http://melisko.webnode.sk/news/bezpecnost-na-internete/

http://www.equark.sk/index.php?cl=meeting&iid=10

Autor:

Michaela Kyrczová


Študentský článok zo súťaže: Publikuj a vyhraj! Organizovanej v spolupráci s Pizza SEO.index