Nepriame vplyvy online marketingových aktivít

App Store & Google Store

sc231

Marketingové aktivity sú kľúčovým faktorom k propagácií produktov. Online prostredie je špecifické tým, že bez správnej segmentácie cieľovej skupiny sa znehodnocujú vyvíjané aktivity. Vďaka internetovej propagácií vedia organizácie jedným klikom získať alebo stratiť klienta. Je preto trend vynakladať obrovské financie na priame oslovenie zákazníka, ktorý by o ich službu mohol mať záujem. Zároveň platí, že čím populárnejší produkt, tým ľahšie sa šíri virálnym svetom.

Keď firma umiestni svoju aplikáciu na trh a vynaloží finančné investície na prilákanie zákazníkov napríklad cez Google Play obchod pre Android alebo cez App Store pre Apple IOS, ich produkt má väčšiu šancu objaviť sa v rebríčkoch respektíve vo vyhľadávacích zoznamoch užívateľov. Viaceré štúdie poznamenali, že viacej ľudí si nainštaluje aplikáciu na základe náhodného prehľadávania obchodov oproti tomu, čo im odporučia známi. Tým, že viacej užívateľov nainštaluje takúto aplikáciu z obchodov, posúva ich v rebríčkoch na poprednejšie miesta. Pretože sa nachádza vyššie, prichádzajú s ňou do kontaktu aj zákazníci, ktorí neboli zasiahnutí priamou marketingovou aktivitou. Preto ide iba o nepriame oslovenie zákazníka, čo však pre organizáciu predstavuje klientov navyše, ktorí môžu v závislosti od spôsobu monetizácie pomôcť splatiť marketingové kampane. Keďže sa kampaň splatí rýchlejšie, môže sa spustiť znova, skôr, a zviditeľňovať produkt  vo väčšom rozsahu.

Keď sa bližšie pozrieme na kategórie v Google Play Store všeobecne pre všetky druhy hier (aj keď pozadie ohľadom zoraďovania aplikácií je mierne nejasné), obsahuje viacero kategórií, ktoré sa viažu na popularitu hier.

sc232Obrázok 1 – Ilustračný screenshot z Google Play

Do tejto kategórie spadajú napríklad „Populárne hry“ a „Obľúbené hry”(viď. obr. vyššie). Znova platí, že nie je známy presný spôsob (počet stiahnutí), ako sa dostať do popredných miest. Apple App Store ma tiež množstvo algoritmov a skrytých ratingov, kde sa zohľadňujú aj či je daná aplikácia optimálne naprogramovaná. Na množstve internetových stránok sa tiež nachádza i množstvo iných zoznamov v štýle „top grossing mobile games”, ktoré hráči pravidelne navštevujú a inšpirujú sa pri sťahovaní aplikácií.

Keď si zobrazíme konkrétnu kategóriu hier (v tomto prípade športové hry), znova platí, že množstvo užívateľov sa dá osloviť nepriamo. Nižšie zobrazené kategórie viac alebo menej odzrkadľujú množstvo oslovených užívateľov v určitom čase.

sc233Obrázok 2 – Google Play, športové hry

Nepriamy marketing určite priaznivo zlepšuje návratnosť marketingových aktivít. Percentuálne sa množstvo hráčov prilákaných nepriamo môže pohybovať aj nad úrovňou 30% percent, čo výrazne zlepšuje ukazovatele ako ROI. V prípade kvalitne navrhnutej aplikácie a veľkého množstva pozitívneho hodnotenia (hviezdičkový systém), môže aj tento faktor ovplyvniť pozíciu aplikácie v rebríčkoch. Ostatné faktory sú podobne ako pri Google vyhľadávaní založené na kľúčových hľadaných slovách a samotných marketingových kampaniach.

 

AUTOR:

Filip Vydra


* Článok zaradený do súťaže časopisu Digitalmag v roku 2017 *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.