Newsletter vs. Spam

Newsletter je považovaný za jeden z najpoužívanejších a najefektívnejších nástrojov online marketingu. Jeho cieľom je zasielanie reklamných informácií prostredníctvom emailu na základe súhlasu, či vyžiadania zasielania. Medzi hlavné výhody newsletteru patria predovšetkým:

 • “jednoduché nasadenie”
 • nízke náklady na prevádzku
 • okamžité a dobre merateľné výsledky
 • udržanie kontaktu so zákazníkmi
 • zvýšenie podielu vracajúcich sa návštevníkov na stránke
 • nový predajný kanál = zvýšenie obratu ecommerce stránok“ (1)

Zásady písania Newsletteru

Pri písaní Newsletterov je potrebné dodržiavať určité zásady a od toho záleží, či si ho ľudia otvoria a prečítajú. Dôležité je, aby sa posielali len vtedy, ak adresáta zaujmú. Ak neexistuje nič, čo by mohlo klientov zaujať, pomôcť im alebo potešiť, je lepšie, ak odosielateľ nezašle žiaden newsletter celý týždeň. Často sa ale stretávame s newsletterami, ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodnotu a odosielatelia ho zasielajú len z toho dôvodu, aby vykázali činnosť. Správy takéhoto typu končia v koši. Ďalšou zásadou je dať si záležať na predmete správy. Predmet rozhoduje o tom, či prijímateľ správu otvorí alebo nie. Mal by obsahovať kľúčové slová alebo slovo, ktorým by ste charakterizovali celú správu. Predmet emailu musí byť napísaný výstižne, aby bolo už pri prvom pohľade jasné, o čo sa jedná. (2) Vymenujeme si niekoľko zásad, ktoré je potrebné pri písaní predmetu dodržiavať:

 • názov nesmie byť príliš dlhý, dlhé texty znižujú šancu na prečítanie najmä v mobilných zariadeniach,
 • zásadne by sa newsletter nemal zasielať bez predmetu,
 • je potrebné vyhnúť sa boldu, výkričníkom a iným zvýrazneniam,
 • neodporúča sa písať text predmetu veľkými tlačenými písmenami,
 • je dôležité byť v názve emailu aktuálny,
 • malo by záležať na výbere správnych slov,
 • odporúča sa nenaznačovať naliehavosť. (3)

Spoločnosť Return Path, uskutočnila v roku 2015 prieskum, ktorej cieľom bolo zistiť, aká dĺžka predmetu má najvyššiu mieru otvorenia. Výskumu sa zúčastnila vzorka viac ako 2 miliónov emailov, ktoré boli odoslané odberateľom od vyše 3000 obchodníkov. V nasledujúcej tabuľke sa dozvieme konkrétne výsledky. (4)

Počet znakov v predmete Priemerná miera otvorenia Emaily s takýmto počtom znakov v predmete
0-10 14% 1%
11-20 13% 5%
21-30 11% 18%
31-40 14% 19%
41-50 12% 25%
51-60 14% 17%
61-70 17% 6%
71-80 14% 3%
81-90 14% 2%
91-100 15% 1%
>100 9% 3%
Zdroj: MORÁVEK, L: Ako zvoliť predmet pre váš newsletter. [online] 18.1.2017. [cit. 5.3.2017] Dostupné na internete <https://pizzaseo.com/sk/blog/predmet-pre-newsletter/>

Ďalším dôležitým krokom je zaujať čitateľa. Prvý dojem je základom úspechu a je dôležité, aby čitateľ neklikol hneď na ikonu smetného koša. Preto sa odporúča nestrácať čas oslovovaním ako „Vážený pán“ alebo „Dobrý deň vážený zákazník“. Ak chce spoločnosť predať produkt alebo službu a chce zaujať príjemcu, mal by sa správať ako jeho kamarát. Zásadou je osloviť jedného zákazníka a nie skupinu zákazníkov. Z toho dôvodu sa odporúča potenciálneho zákazníka oslovovať vlastným menom. Pri zasielaní newsletterov sa tiež odporúča použitie nazbieraných dát. Na základe nazbieraných dát je možné zistiť, čo potenciálny kupujúci naposledy nakupoval, alebo aké produkty a služby si prehliadal. V prípade, ak má predajca v ponuke rovnaké, alebo aspoň podobné produkty, aké si zákazník prezeral, je možné ho nalákať na kúpu napríklad rôznymi zľavami alebo poskytnutím výhod. Zmyslom newslettera je priniesť ľuďom výhody, ktoré ostatní nemajú. Zásadou pri písaní newsletterov je byť stručný a prehľadný. Netreba sa báť písať v odrážkach, používať tučné písmo, či písať kurzívou. Nesnažíme sa zbytočne predlžovať vety a pridávať rôzne vtipné dodatky po každej vete. Zbytočne dlhé informácie a komplikované vety odradia každého zákazníka. Aby ste vynikali, musíte do newsletteru vniesť niečo, čo nik iný nemá. Cestou k úspechu je vnášanie originality a kreativity, pridávanie farebných fotografií ponúkaných produktov a podobne. Stručne povedané ponúknuť zákazníkovi pridanú hodnotu. Na konci každého newslettera by mal byť link, kam môže zákazník kliknúť aby sa dostal k výrobku alebo službe, ktorú predávajúci ponúka. (5)

sc01Zdroj: www.gmail.com

SPAM

„Spam je nevyžiadaná pošta alebo správa, ktorá je hromadne rozosielaná a obsahuje reklamu na určitý produkt či službu. Jeho hlavným znakom je komerčný charakter. Väčšinou sa šíri prostredníctvom emailu alebo SMS a MMS správami, no vyskytuje sa aj na diskusiách. Spamom je však akákoľvek reklama doručená elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu reklamy.“ Spamom však nie je reklamný email, ktorý ste si sami vyžiadali. Reklamné emaily je možné si vyžiadať prostredníctvom www stránky, kde ste zadali svoj email a zaškrtli políčko „mám záujem o dostávanie informácií o našich nových produktoch“.

Problematiku spamu upravujú nasledovné zákony:

 • „zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“

Prevencia pred nevyžiadanou poštou a nahlásenie nevyžiadanej pošty

 • ochrana osobných a kontaktných údajov- neuvádzajte svoju emailovú adresu v diskusiách, fórach a na rôznych iných verejných stránkach, alebo aspoň nie viac krát, ako je to nutné,
 • pravidelná aktualizácia antivírusového softvéru,
 • pri uvádzaní emailovej adresy sa odporúča uvádzať namiesto znaku @ text zavináč. Ak použijeme text zavináč, zabráni to automatickým vyhľadávacím programom nájsť vašu emailovú adresu,
 • pre dočasnú potrebu napr. zverejnenie inzerátu sa odporúča zriadiť si špeciálnu adresu, ktorú nebude problém neskôr zrušiť,
 • odporúča sa neuvádzať na firemnej stránke kontaktný email,
 • nahlasujte spam.

V prípade, ak ste napriek dodržiavaniu hore uvedených zásad obdržali nevyžiadanú poštu, je možné nahlásenie nevyžiadanej pošty (spamu). Odporúča sa odosielateľa upozorniť na skutočnosť, že ste mu nedali súhlas a podľa zákona ide o nevyžiadanú, respektíve nelegálnu reklamu. V prípade, že sa napriek tomu situácia zopakuje, stačí odoslať sťažnosť jeho providerovi prípadne poskytovateľovi webhostingu. Existujú prípady, kedy nepomôžu ani doteraz spomenuté opatrenia, vtedy je potrebné podať sťažnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii. (6)

Miesta, z ktorých prichádza najviac spamov:

Štát Podiel na nevyžiadanej pošte
Južná Kórea 50,98%
Brazília 18,71%
Rusko 12,18%
India 5,11%
Turecko 4,70%
Ukrajina 4,21%
USA 4,11%
Zdroj:  BLEHOVÁ, S. V zahraničí milióny, u nás maximálne tisícka. Pokuty za spam sú na Slovensku minimálne. [online]. 31.3.2014. [cit. 8.3.2017]. Dostupné na internete: <https://aktualne.atlas.sk/v-zahranici-miliony-u-nas-maximalne-tisicka-pokuty-za-spam-su-na-slovensku-minimalne/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/>

Rozlišujeme 2 druhy spamu:

 • rozposielanie správ do mnohým diskusných skupín- väčšinou sú zamerané na propagáciu určitého produktu alebo služby, ktoré však nesúvisia s témou diskusnej skupiny. Takýto typ spamu sa zameriava najmä na ľudí, ktorí si radi čítajú na diskusných fórach a väčšinou neposkytujú svoje emailové adresy,
 • emailový spam- je druhým typom spamu, kde sa emaily posielajú priamo na emailovú adresu konkrétneho človeka. Emailové adresy sa najčastejšie získavajú prehľadávaním webových stránok alebo diskusných skupín. Dokonca existujú aj jedinci alebo špecializované firmy, ktoré sami vytvárajú svoje databázy adries a sú ochotní databázu predať. (7)

Spamy sú považované za veľkú hrozbu do budúcna. Okrem toho, že sú nesmierne otravné a nepríjemné, môžu sa stať aj veľmi nebezpečným, najmä, ak bude počet spamerov neustále stúpať. Môže to priniesť dôsledky v podobe znefunkčnenia celého systému elektronickej pošty. Nakoľko spam ponúka podvodnícke a nelegálne produkty, môže sa stať, že ohrozí nevinného používateľa. V dnešnej dobe je nevyhnutná ochrana svojich údajov, keďže nie je tajomstvom, že spameri zneužívajú všetky spôsoby na získanie emailový adries z rôznych zdrojov.  Ochrana pred spamom je dnes prakticky nevyhnutná a rozhodne sa netreba nechať spamermi zneužívať. (8)

SC01..Zdroj: vlastné spracovanie

 

ZDROJE:

 1. Blog.triad.sk, Čo je newsletter, emailing?. [online]. 12.3.2010. [cit. 11.4.2017]. Dostupné na internete: <https://blog.triad.sk/marketingovy-slovnik/co-je-newsletter-emailing/>
 2. Seocentrum.sk, Ako napísať newsletter, aby si ho ľudia prečítali. [online]. 8.5.2016. [cit. 11.4.2017]. Dostupné na internete: <https://www.seocentrum.sk/napisat-newsletter-aby-ho-ludia-precitali/>
 3. SCHWEIGERT, M. Chyby, ktoré by ste nemali robiť pri písaní predmetu mailu. [online]. 20.2.2015. [cit. 11.4.2017]. Dostupné na internete: <http://www.kremsa.sk/chyby-ktore-by-ste-nemali-robit-pri-pisani-predmetu-mailu/>
 4. MORÁVEK, L. Ako zvoliť predmet pre váš newsletter. [online]. 18.1.2017. [cit. 11.4.2017]. Dostupné na internete: <https://pizzaseo.com/sk/blog/predmet-pre-newsletter/>
 5. Seocentrum.sk, Ako napísať newsletter, aby si ho ľudia prečítali. [online]. 8.5.2016. [cit. 11.4.2017]. Dostupné na internete: <https://www.seocentrum.sk/napisat-newsletter-aby-ho-ludia-precitali/>
 6. PIKO, M. Kedy je reklamný email či SMS v súlade so zákonom a kedy ide o nevyžiadanú poštu (spam). [online]. 11.9.2012. [cit. 12.4.2017]. Dostupné na internete: <https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/c/745/category/marketing/article/kedy-je-reklamy-email-nevyziadana-posta-spam.xhtml>
 7. Wikipedia.org. Spam. [online]. 3.3.2017. [cit. 12.4.2017]. Dostupné na internete: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Spam>
 8. REBROVÁ, K. Spam – skrytá hrozba. [online]. 23.2.2017. [cit. 12.4.2017]. Dostupné na internete: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zAgNRZxkzIgJ:edi.fmph.uniba.sk/~winczer/SocialneAspekty/RebrovaSpam.htm+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk>
 9. BLEHOVÁ, S. V zahraničí milióny, u nás maximálne tisícka. Pokuty za spam sú na Slovensku minimálne. [online]. 31.3.2014. [cit. 12.4.2017]. Dostupné na internete: <https://aktualne.atlas.sk/v-zahranici-miliony-u-nas-maximalne-tisicka-pokuty-za-spam-su-na-slovensku-minimalne/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/>

 

AUTOR:

Miriama Šebőková

 


* Článok zaradený do súťaže časopisu Digitalmag v roku 2017 *