Online marketing a sociálne siete

Abstrakt: Online marketing a sociálne siete v roku 2016 prinesú nové trendy a nové smery, ktorými sa v blízkej budúcnosti vydajú. Súčasný stav dovoľuje tvorcom trendov a smerov vytvárať viaceré cesty, ako vytvoriť úspešný marketing na sociálnych sieťach.

Kľúčové slová: Online marketing, 2016, sociálne siete, Facebook, video, reklamy

Úvod

Akým smerom sa budú uberať firmy pri marketingu a aké sú trendy na sociálnych sieťach? V článku sa oboznámime s viacerými predpoveďami na rok 2016 a bližšie si priblížime trendy, ktorými sa budú firmy a ich marketing uberať. Marketing sociálnych sietí sa už dlhšiu dobu považuje za jeden z najdôležitejších spôsobov marketingu, vďaka ktorému dokážu spoločnosti osloviť čo najväčšie množstvo ľudí.

Online marketing pre rok 2016

Pri vyberaní trendov hrá dôležitú úlohu to, akú cieľovú skupinu má firma záujem osloviť.

Výber cieľovej skupiny (Firmy budú musieť prispôsobiť stratégie publiku)

Pri marketingu na sociálnych sieťach je dôležitý parameter úspešnej reklamy aj správny výber cieľovej skupiny. Sociálna sieť má jednu veľkú výhodu oproti napríklad klasickému marketingu na televíznych obrazovkách a to, že dokáže využívať vzájomné prepojenia medzi profilmi jednotlivých ľudí. To znamená, že výber cieľovej skupiny sa nemusí ohraničiť len parametrami, ktoré sú tak jednoznačné ako vek, pohlavie atď. Pri výbere skupiny dokáže zohľadniť to, aké stránky jednotlivci navštevujú. Napríklad v prípade Facebooku, aké stránky sa používateľom páčia, na akých miestach boli, alebo sa nachádzajú. V prípade sociálnych sietí sa dá dopracovať aj k informáciám ako sú vzdialení príbuzní, aké školy používatelia navštevovali a veľa ďalších informácií, ktoré by sa museli pri inom spôsobe marketingu najskôr odhadovať.

Mladú generáciu obchádza “boom” s názvom Facebook a práve preto hľadajú iné siete kde tráviť čas. Pri tejto generácii sa treba zamerať na novšie sociálne siete ako sú Snapchat, Istagram a iné.

Z pohľadu marketingu musí firma vytvoriť reklamu, ktorá bude dostatočne atraktívna z pohľadu používateľa. Tu narážame na problém jednotnej reklamy pre viaceré sociálne siete. Ak sa vytvára marketing produktu pre konkrétnu sieť vie firma lepšie využiť možnosti tejto siete, prípadne upraviť konkrétnu reklamu podľa potreby.

Rozširovanie sociálnych sietí, okrem Facebooku, je vidieť v štúdii vykonávanou Génération Numérique a publikovanou na stránke eMarketer [1]. V tejto štúdii je spracovaný výskum hlavne vo vekových kategóriách od 11 do 18 rokov, ktorého výsledky sú zaznačené na grafe Graf 1. Na grafe je viditeľná nadvláda Facebooku avšak do popredia sa dostáva aj Snapchat. V detailnejšom rozložení podľa veku by sme dokonca mohli vidieť, ako Snapchat získava viacej používateľov, ako Facebook.

Graf 1 Percentuálne zastúpenie sociálnych sieti vo vekovej kategórií od 11 do 18 rokov vo Francúzskuvalentovicova_1

Napriek tomu Facebook posledné roky zaznamenal nárast hlavne vo vekovej kategórii 55 ročných a starších používateľov. V roku 2011 bol tento nárast dokonca 80%. Avšak ako sme uvádzali v predchádzajúcej časti zaznamenal Facebook pokles v skupine mladistvých. [2]

Video projekcia

V dnešnej dobe sa do popredia dostávajú krátke a rýchle videá, ktoré si môžu používatelia kedykoľvek spustiť a pozrieť. Práve preto sa marketing bude pravdepodobne uberať týmto smerom. Výhodou videí je napríklad jednoduché nahratie časti manuálu, kedy si následne túto nahrávku môže pozrieť používateľ a nemusí hľadať v papieroch, ako vykonať konkrétny úkon. Ak samotné produkty ponúkajú aj takéto možnosti, môže to na potencionálnom zákazníkovi zanechať dobrý dojem. Veľkej obľube sa tešia aj videá s obsahom ako ovládať konkrétne produkty a video recenzie produktov. Do popredia sa dostáva aj živé vysielanie s ktorým máme možnosť stretnúť sa na Facebooku.[3]

Marketing pomocou propagovaných videí má stúpajúcu tendenciu ako je vidieť v článku propagovanom na stránke eMarketer. V článku autori poukazujú na stúpajúci trend investovania firiem do reklamy pomocou videí. Ako je vidieť na grafe Graf 2 Rozloženie investícií do digitálnej reklamy sa bude v budúcnosti meniť. Odhadované sú ešte väčšie nárasty investícií do videí a sociálnej reklamy, keďže tieto dva typy reklám sú úzko prepojené. Príkladom je pridávanie videí na Facebooku, kde môžeme hovoriť o video reklame, alebo o reklame na sociálnej sieti.[4]

Graf 2 Rozloženie investícií do digitálnej reklamy

valentovicova_2

In-the-moment obsah

Používatelia milujú tento moment, či na Facebooku, Istagrame alebo Snapchate nechcú vidieť týždeň staré fotky, alebo videá. Používatelia žijú pre tento moment a keď vonku začne snežiť, tak chcú vidieť fotku spred 5 minút s práve padajúcim snehom. Aktuálne fotky, live streamy videí  rozhodne posunú propagovaný produkt pred konkurenciu.[5]

Adblock

Do marketingových trendov musíme určite zaradiť adblock, ktorý prepukol na konci roka 2015. Adblock je systém na blokovanie reklám na internete. Tento systém blokovania reklám vzbudil pohoršenie v svetových médiách, ale aj na marketingových oddeleniach. Používatelia si takto môžu pokojne zablokovať reklamu čo médiám prekáža a týmto spôsobom sa časť reklamy nedostáva k cieľovej skupine. Publisheri musia následne vysvetľovať zadávateľom dôvody a marketéri zasa musia hľadať nové cesty. Túto situáciu môžu zachrániť sociálne siete, čo však nie je pre publisherov to najlepšie. Adblock nie vedome, ale isto nahráva sociálnym sieťam. Pokiaľ túto situáciu budú marketéri vedieť využiť, nemusí to byť vôbec najhoršie riešenie.[6]

Reklamné agentúry

Nová generácia marketérov prichádza s novými trendmi. Sú to majstri v nachádzaní efektívnych riešení. Títo marketéri budú hľadať efektivitu, rýchlosť a šikovnosť. Vyhľadávať budú agentúry, ktoré tak ako aj oni robia svoju prácu dobre, rýchle, multifunkčne a efektívne prostredníctvom vhodnej technológie.[7]

Nakupovanie na sociálnych sieťach

Vďaka sociálnym sieťam v dnešnej dobe môžu používatelia propagovať produkty s ktorými sú spokojní. Tým vytvárajú kladné recenzie produktom. Takýto jav sme v minulosti mohli pozorovať pri ústnom odporúčaním produktov. Väčšinou sa takéto odporúčanie uskutočňovalo medzi rodinnými príslušníkmi, prípadne medzi kamarátmi. Sociálne siete spôsobujú uľahčenie šírenia takejto reklamy. Práve preto sa medzi možné trendy môže zaradiť priame nakupovanie na sociálnych sieťach. V praxi by to znamenalo, že používateľ po prečítaní kladného ohlasu na daný produkt, môže rovno tento produkt kúpiť. Tento postup by celý proces nákupu urýchlil. Príkladom sociálnej siete, ktorá sa snaží tento trend naplniť je Twitter, v ktorom sa objavuje tlačítko “Buy it” – kúpiť.[8]

Mobilné zariadenia

V dnešnej dobe vnímame celkový trend prechodu z počítačov na mobilné zariadenia. Dochádza k tomu, že používateľ využíva aplikácie sociálnych sietí, či už komunikuje alebo si prezerá obsah, hlavne cez mobilné zariadenie. Preto sa aj tu vytvára priestor pre marketing pre cieľovú skupinu používateľov mobilných zariadení. Ľudia sa prihlasujú na svoje kontá len aby rýchlo zistili čo je nové, prípadne v rýchlosti od komunikovali čo potrebujú. V dnešnom rýchlom svete sú práve mobilné zariadenia tie, ktoré toto používateľom umožňujú. Ak by sme sa vrátili k téme video reklám, často sa vytvárajú veľmi krátke videá pre túto cieľovú skupinu. Krátke videá sú výstižnejšie ako texty, dokážu v rýchlosti upozorniť na viaceré veci a sú často zaujímavejšie ako príspevky alebo obrázky.[9]

K mobilným zariadeniam sa pridávajú aj iné zariadenia, ako napríklad smart hodinky. Tieto hodinky sú prepojené na mobilné zariadenia, komunikujú spolu. Taktiež sa tu vytvára priestor na určitý spôsob marketingu. Dôležitou úlohou v tomto prípade bude vytvoriť takú reklamu, ktorá používateľa nebude nadmieru rušiť, ale napriek tomu upozorní na svoj obsah. Tu sa budú musieť marketingové spoločnosti vysporiadať hlavne s problémom malej plochy.

Záver

V tomto článku sme sa zaoberali súčasným stavom problematiky online marketingu a sociálnym sieťam. Zhodnotili sme viaceré smery, ktorými sa marketing bude v blízkej budúcnosti uberať. Vytvorili sme si obraz o tom ako sa do popredia dostávajú moderné technológie , sociálne siete, video obsah a iné.

Literatúra

[1]        http://www.emarketer.com/Article/Young-Social-Network-Users-France-Love-Facebook-Snapchat/1013682

[2]        https://isl.co/2014/01/3-million-teens-leave-facebook-in-3-years-the-2014-facebook-demographic-report/

[3]        http://www.practicalecommerce.com/articles/119904-7-social-media-marketing-trends-for-2016

[4]        http://www.emarketer.com/Article/Digital-Video-Advertising-Continues-Expand/1013722

[5]        http://creefox.sk/trendy-v-online-marketingu-na-rok-2016/

[6]        http://strategie.hnonline.sk/spravy/marketing/trend-na-rok-2016-zakaznikov-hladajte-na-socialnych-sietach

[7]        http://strategie.hnonline.sk/spravy/marketing/trend-na-rok-2016-zakaznikov-hladajte-na-socialnych-sietach

[8]        http://www.practicalecommerce.com/articles/119904-7-social-media-marketing-trends-for-2016

[9]        http://webandgo.sk/10-marketingovych-trendov-na-rok-2016-ktore-by-ste-mali-poznat/

Autor:

Bc. Elena Valentovičová


Študentský článok zo súťaže: Publikuj a vyhraj! Organizovanej v spolupráci s Pizza SEO.index