Sklik z pohľadu slovenského používateľa Adwords

Na slovenskom trhu väčšina používateľov internetu vyhľadáva informácie pomocou vyhľadávača Google. Preto mnohí slovenskí PPC špecialisti sú odborníkmi najmä v reklamnom systéme Adwords, ktorý zobrazuje reklamy vo vyhľadávacej sieti Google a na webstránkach ich partnerov. Ak je však potrebné tvoriť reklamy pre trh Českej republiky, Google Adwords nebude jediným silným nástrojom pre efektívne spravovanie reklám. V nasledujúcom článku upozorníme na niekoľko rozdielov a tipov, ako pracovať s reklamným systémom Sklik.cz určeným pre vyhľadávač Seznam.cz.

V Českej republike bol vytvorený fulltextový vyhľadávač Seznam.cz v roku 1997[1]. Google spustil vyhľadávanie v tejto krajine až v roku 2006, a teda nebol pre Seznam žiadnou hrozbou. Kvalita vyhľadávania svetového gigantu však vysoko prevýšila kvalitu českého vyhľadávača, preto sa na trhu veľmi dobre ujal. Dôsledok bolo presunutie svojho záujmu ku jednotlivým špecializovaným webom, ako napríklad Zbozi.cz, Sauto.cz, Sreality.cz.[2] Práve silná konkurencia v Českej republike je dôvodom, prečo česká verzia Google má vyššiu funkčnosť a viac inovácií ako slovenská verzia. Nasledujúci graf zobrazuje podiel jednotlivých vyhľadávačov v Českej republike. Google.cz je na prvej priečke, avšak v tesnom závese mu konkuruje Seznam.cz.

+

štatistika z Toplistu, január 2016[3]

Zobrazovanie reklám

Silným argumentom, prečo používať Sklik kampane na území Českej republiky, je zobrazovanie reklám v obsahovej sieti partnerských webstránok. Seznam vlastní alebo spolupracuje s webstránkami s vysokou návštevnosťou, ako napríklad Novinky.cz, Prozeny.cz, Sauto.cz a podobne.[4]

Reklamy vo vyhľadávacej sieti

Momentálne sa zobrazujú vo vyhľadávači Google 4 reklamy vo vrchnej časti a 3 reklamy v spodnej časti stránky. V Sezname používajú 8 bočných pozícií na umiestnenie reklám a 3 TOP pozície na vrchnej časti stránky. Preto je v Sezname vyššia pravdepodobnosť umiestnenia sa na prvej stránke vyhľadávania.

ľ3

Zobrazovanie reklám vo vyhľadávači Google.cz

4

Zobrazovanie reklám vo vyhľadávači Seznam.cz

Hodnotenie reklám

Pri hodnotení reklám používa Sklik mierne odlišný systém. Pozíciu určuje pomocou maximálnej ponúknutej ceny za kliknutie a koeficient kvality. Ten sa počíta rôzne pre vyhľadávaciu a obsahovú sieť.

Vo vyhľadávaní je dôležitá relevancia reklám a tvar kľúčového slova ku konkrétnemu vyhľadávaciemu dopytu. Je výhodné tvoriť jednotlivé reklamné skupiny pre konkrétne tvary longtailových výrazov.

V obsahovej sieti záleží na súvislosti reklamy s tematickým zameraním danej stránky partnerského webu, kam sme sa rozhodli umiestniť.

Obe siete ovplyvňuje hodnotenie reklám miera prekliku, rovnako ako v systéme Adwords. Takisto platí pravidlo, čím dlhšia reklama (používanie rôznych rozšírení reklám), tým vyššie skóre kvality.

Typy zhody kľúčových slov

Mnohí používatelia Google Adwords považujú typy zhody kľúčových slov pre reklamné systémy rovnaké, avšak sú tu mierne odchýlky, ktoré môžu znížiť zobrazovanie reklám.

Voľná zhoda v Skliku funguje podobne ako modifikátor voľnej zhody v Adwords. Dané kľúčové slová sa skloňujú, časujú, odstraňuje sa im diakritika a nezáleží na poradí slov. Voľná zhoda v podobe vynechania niektorého slova z hľadaného výrazu v Skliku neexistuje. To znamená, že Sklik nikdy nezobrazí reklamu ani pre synonymum alebo iné relevantné varianty vyhľadávaného kľúčového slova.

Frázová zhoda sa neskloňuje, nečasuje, neodstraňuje sa diakritika a na poradí slov záleží, preklepy však akceptuje. Adwords zobrazí reklamu aj v prípade hľadania blízkeho variantu (napr. leto a letný[5]) a rozdielnu diakritiku.

Presná zhoda je v Skliku úplne totožná s vyhľadávaným kľúčovým slovom. Neskloňuje sa, nečasuje, neodstraňuje sa mu diakritika. V Adwords aj v tejto zhode povoľuje príbuzné varianty chybne napísané slová.

Z jednotlivých rozdielov vidíme, že je doležité v kampaniach Skliku písať výrazy v preklepoch, s diakritkou aj bez a všetky synonymá. Pre lepšiu prehľadnosť sme pridali tabuľku:[6][7]

Kľúčové slovo Zobrazí sa na Nezobrazí sa na
Sklik Adwords Sklik Adwords
laciný míč laciny mic laciny mic míč levně fotbalový míč
laciné míče laciné míče laciné míčky
laciný fotbalový míč laciný fotbalový míč fotbalový míč
míč levně
laciné míčky
„kočka“ kočka domácí kočka domácí kocka domaci
kocka domaci
„míč na fotbal“ červený míč na fotbal červený míč na fotbal prodej míčů na fotbal
prodej míčů na fotbal
„kontaktní čočky“ konktaktní čočky Praha konktaktní čočky Praha čočky Praha kontaktní údaje čočky Praha kontaktní údaje
[Praha] Praha Praha ubytování Praha ubytování Praha
[artézké vrty] artézké vrty artézké vrty artezke vrty
artezke vrty
[míč na fotbal] míč na fotbal míč na fotbal koupím míč na fotbal koupím míč na fotbal

Rozšírenie reklám

V reklamnom systéme Google Adwords existuje mnoho typov rozšírení reklám, ktoré poskytujú viac informácií používateľom, umožňuje presmerovanie na konkrétne podstránky, priamo telefonovať a podobne. To následne spôsobuje vyššiu mieru prekliku, s tým spojené vyššie skóre kvality, a teda vyššiu priemernú pozíciu zobrazenej reklamy za nižšiu cenu za klik. Systém Sklik funguje na podobnom princípe, avšak spektrum rozšírení nie je také veľké. Ponúka rozšírenie o podstránky a rozšírenie o adresu. Podobne ako v Adwords je rozšírenie možné už len pomocou Google My Business, pre Sklik potrebujete registráciu spoločnosti v katalógu Firmy.cz.

Bannery:

Dôležité pri tvorbe reklám pre obsahovú sieť sú poznatky o povolených banneroch. Podľa aktuálnych noriem[8] sme vytvorili tabuľku:

Formát: Veľkosť AdWords Sklik
panoráma: 980 x 120 áno nie
vodorovný formát Skliku 970 x 310 nie áno
bilbord: 970 x 250 áno nie
vodorovný formát Skliku 970 x 210 nie áno
veľký leaderboard: 970 x 90 áno nie
banner v hornej časti: 930 x 180 áno áno
leaderboard: 728 x 90 áno áno
vodorovný formát Skliku 600 x 190 nie áno
netboard: 580 x 400 áno nie
vodorovný formát Skliku 468 x 282 nie áno
banner: 468 x 60 áno áno
veľký obdĺžnik: 336 x 280 áno áno
veľký banner pre mobilné zariadenia: 320 x 100 áno áno
leaderboard pre mobilné zariadenia: 320 x 50 áno áno
na výšku: 300 x 1050 áno nie
na polovicu stránky: 300 x 600 áno áno
kocka 300 x 300 nie áno
vložený obdĺžnik: 300 x 250 áno áno
vertikálny obdĺžnik: 240 x 400 áno nie
trojité širokouhlé zobrazenie: 250 x 360 áno nie
štvorec: 250 x 250 áno áno
malý štvorec: 200 x 200 áno nie
široký skyscraper: 160 x 600 áno áno
skyscraper: 120 x 600 áno nie

Záver

Rozdiely medzi porovnávanými reklamnými systémami nie sú až také priepastné, avšak pre vhodné vyladenie kampaní je potrebné tieto rozdiely ovládať. Aj napriek slabším funkciám systému Sklik je rovnako potrebný ako Adwords, pokiaľ chceme zasiahnuť čo najväčšiu časť populácie Českej republiky.

Zdroje

[1] http://vyhledavani.sblog.cz/historie-vyhledavani/

[2] http://www.dotyk.cz/18-2016/6_7-it-osobnosti-proc-seznam-drti-google

[3] http://404m.com/2016/02/23/nuzky-mezi-google-a-seznam-se-stale-vice-rozeviraji/

[4] http://napoveda.sklik.cz/zaciname/kde-se-zobrazuje/obsahova-sit/

[5] https://support.google.com/adwords/answer/2497584

[6] http://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/#shody_klicovych_slov

[7] https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=cs

[8] http://blog.sklik.cz/2-nove-rozmery-banneru/

 

Autor: Katarína Duníková