Sociálna sieť ako silný hráč online marketingu

Čo je cieľom online marketingu? Sociálna sieť = ľahšia, rýchlejšia, efektívnejšia cesta? Čo sociálne siete ponúkajú?

Podľa jednej nemenovanej štúdie, si približne 39 % zákazníkov, ktorí nakúpia v kamennej predajni, urobí pred samotným nákupom internetový prieskum. Vyhľadávajú si podrobné informácie o produktoch, porovnávajú ich, čítajú si recenzie a odporúčania. Ak máte, alebo v budúcnosti chcete mať lokálnu predajňu a chcete si zákazníkov získať, práve online marketingu by ste mali venovať zvláštnu pozornosť. S postupujúcim časom sa stáva hlavným pilierom, na ktorom spoločnosti v oblasti marketingu stavajú. [1]

Hlavným cieľom online marketingu je vytvárať a maximalizovať vzťahy. Práve vzťahy totiž predávajú tovary a služby. Online marketing je súbor nástrojov, ktoré zvyšujú návštevnosť, mieru konverzií a celkové povedomie o vašej webovej stránke.

Pýtate sa, čo je konverzia?

Konverzia je vyjadrená cez takzvaný konverzný pomer. Tento pomer je jeden z najdôležitejších ukazovateľov online marketingu. Vyjadruje  percento návštevníkov, ktorí na webovej stránke vykonali požadovanú akciu (napríklad realizácia objednávky, registrácia zákazníka, vyplnenie kontaktného formulára) a zmenili sa tak, čiže konvertovali, z bežných návštevníkov, na vašich zákazníkov. Konverzný pomer je teda udávaný ako percentuálny pomer počtu úspešne vykonaných akcií, k počtu celkových návštev na vašej stránke. Pre vysvetlenie to v praxi môže vyzerať napríklad takto. Na vašej stránke ste mali 1000 návštev a z nich vzniklo 50 objednávok. Konverzia vašej stránky je teda 5%.[2] Z toho vyplýva že, sledovanie mier ukazovateľov online marketingu vám umožňuje vylepšiť vaše marketingové snaženie a  zahrnutím vhodných marketingových nástrojov sa čo najviac priblížiť k vašej cieľovej skupine.

Vývoj online marketingu je extrémne dynamický. Úspech online marketingu nie je len o poznaní technológie a jednotlivých nástrojov. Marketingová stratégia je úspešná vtedy, ak je schopná zapojiť jednotlivé zložky tak, aby spolu fungovali pri dosiahnutí vopred stanovených cieľov.

Medzi hlavne výhody online marketingu neodmysliteľne patrí bezkonkurenčný pomer ceny a počtu oslovených ľudí, schopnosť sledovať, merať a hodnotiť jednotlivé činnosti a to, že výsledky marketingovej činnosti sa dostavia takmer ihneď. [3]

Sociálne siete = fenomén dnešnej doby

Predtým, ako si povieme, aký priestor nám sociálne siete ponúkajú, prípadne výhody z pohľadu marketingu, ktoré nám prinášajú, si zadefinujeme, čo vlastne sociálne siete sú. Keď sa povie sociálna sieť nejde o klasické internetové stránky. Sú to internetové aplikácie – programy, softvéry. Sociálne siete sú charakteristické predovšetkým týmito vlastnosťami:

 1. Predstavujú priestor pre konverzáciu
 2. Poskytujú možnosť zdieľania obsahu
 3. Ponúkajú priestor pre publikovanie obsahu tvoreného ich užívateľmi
 4. Podporujú vzájomnú participáciu užívateľov na tvorbe obsahu.

Kombinácia týchto vlastností potom dáva priestor aktivitám a funkciám ako budovanie vzťahov, distribúcia obsahu tvoreného užívateľmi, hodnotenie a značenie obsahu a samozrejme zábave. [4]

Sociálne siete ponúkajú funkcie, ktoré pre potreby marketingu predstavujú seriózny a dôležitý reklamný kanál. Vďaka nim je možné veľmi presne zacieliť marketingové aktivity. Možnosť presného zacielenia na základe pomerne presných sociodemografických parametrov, ponúka priestor pre veľmi efektívne reklamné kampane. Vytvorenia profilu pre komerčné i nekomerčné účely predstavuje PR (public relations) kanál, ktorým je možné získať a vytvoriť komunitu vašich fanúšikov. Stránka profilu je potom miestom, kde je možné veľmi efektívne a operatívne odkomunikovať všetky relevantné aktivity. [5]

V rámci marketingu je teda možné sociálne siete využiť najmä pre dosiahnutie týchto cieľov:

 • budovanie PR (public relations) a dobrého mena,
 • tvorba komunity vašich priaznivcov,
 • aktívna komunikácia s priaznivcami,
 • priestor na publikovanie obsahu,
 • reklamné kampane s presným zacielením.

Sociálne siete nám umožňujú zdieľať:

 • Aktuálne dianie– zaujímavé informácie z interného diania v spoločnosti
 • Dôležité informácie– aktuality, oznamy, návody na použitie, recenzie a podobne
 • Prieskumy a rôzne súťaže– spotrebiteľské prieskumy a súťaže
 • Zaujímavé fotografie– fotografie z prezentácií, výstav, firemných akcií a podobne
 • Video obsah– informačné, inštruktážne a reportážne videá.

Pre váš úspech na sociálnych sieťach je však veľmi dôležitá vopred vykonaná dôkladná analýza potenciálu, ktorý pre vašu činnosť tieto siete ponúkajú. Ak poznáte vašu cieľovú skupinu, potom sú sociálne siete priestor, kde by ste nemali chýbať. [5]

SC201Zdroj: Google.sk

 

Ako profitovať s Facebookom?

Vnesenie osobného charakteru do komunikácie so zákazníkom. To je to, čo získavate na sociálnej sieti Facebook. Osobné reakcie, príspevky či odporúčania vašich produktov a služieb na Facebooku sú nenahraditeľným zdrojom reálnych referencií. Okamžité šírenie vašej myšlienky a povedomia o vašich produktoch a službách tak priamo prináša lepšie výsledky vašej webovej stránky či eshopu. [6]

Sociálna sieť Facebook sa v januári 2010 stala najnavštevovanejšou stránkou na internete. To dokazuje fakt, že Facebook tvorí jedinečný reklamný kanál, ktorého potenciál sa nedá prehliadnuť. Facebook je ako reklamné médium vhodné pre všetky typy produktov a služieb. Predpokladom  úspešného  prístupu  k  Facebook  marketingu  je  kombinácia  dvoch  základných princípov.  Prvým  z nich je sociálne zdieľateľná a šíriteľná myšlienka vhodná pre danú cieľovú skupinu. Druhým princípom je nástroj alebo spôsob, akým sa spomínané zdieľanie  a  šírenie  umožní. [6]

S využitím Facebooku v biznise na Slovensku sú spojené výhody, ktoré nemožno dosiahnuť pomocou iných reklamných kanálov. Sú to:

 1. Obrovský zásah – Na Facebooku je aktuálne zaregistrovaných viac ako 1,55 milióna slovenských používateľov a z nich vyše 1,25 milióna je starších ako 18 rokov. Facebook reklama je teda schopná  osloviť viac ako polovicu slovenského obyvateľstva, čo predstavuje obrovskú výhodu pre váš marketing.
 1. Aktívni používatelia – Súčasne je viac ako 50% registrovaných aktívnych používateľov, ktorí sa na Facebook prihlásia aspoň raz denne. Aktivita užívateľov Facebooku neustále rastie a s ňou pribúdajú možnosti a výhody, ktoré Facebook reklama prináša.
 1. Starší používatelia – V súčasnosti má viac ako polovica užívateľov nad 35 rokov. Ľudia nad 35 rokov sú najrýchlejšie rastúcou vekovou skupinou na Facebooku, čo svedčí aj o vysokej kúpyschopnosti jeho návštevníkov. Táto sociálna skupina zastrešuje rôzne vekové skupiny a nie je raritou natrafiť aj na používateľov v dôchodcovskom veku.[7]

Silu Facebook marketingu, ale aj celkovo marketingu na sociálnych sieťach teda  netreba spochybňovať. Tento druh marketingu je pre každého, ktorý má správne nastavenú stratégiu. Netreba ho však preceňovať. Táto oblasť je ešte stále veľmi mladá a neustále sa vyvíja. Preto ju treba považovať ako dôležitý doplnok k ostatným formám online marketingu a celkovému marketingovému plánu. [6]

SC203Zdroj: Google.sk

ZDROJE:

 1. http://blog.paravan.sk/online-marketing-pre-podniky-a-male-biznisy-kompletny-navod/
 2. https://blog.triad.sk/marketingovy-slovnik/co-je-to-konverzia-a-konverzny-pomer-conversion-rate/
 3. http://www.riant.sk/blog/co-je-online-marketing
 4. http://marketing.krea.sk/clanky/socialne-siete/
 5. http://marketing.krea.sk/clanky/socialne-siete/
 6. http://marketing.krea.sk/clanky/socialne-siete/
 7. http://www.ui42.sk/online-marketing/facebook-marketing

AUTOR:

Martina Kadlecová


* Článok zaradený do súťaže časopisu Digitalmag v roku 2017 *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.