Bezpečnosť ako jeden z prvkov integrovaného systému manažérstva

Abstract V poslednom období bezpečnosť rezonuje v spoločnosti stále viac. Bezpečnosť chápaná ako celok, terorizmus, bezpečnosť technológií, štátov, podnikov a ľudí. Každé prostredie predstavuje nejakú hrozbu, ktorú môžeme chápať ako narušenie bezpečnosti. V prostredí …

Bezpečnosť ako jeden z prvkov integrovaného systému manažérstva Read More