Email marketing v súčasnosti

máj 4, 2012

V súčasnosti ak chcete byť úspešní,  potrebujete udržiavať neustály kontakt so svojimi zákazníkmi. Mnohí obchodníci a majitelia stránok podceňujú rolu udržiavania stálej komunikácie so svojimi bývalými, aktuálnymi ale aj potenciálnymi zákazníkmi. Práve e-mail marketing je […]

Reklamné hry (Advergames)

máj 4, 2012

Advergaming, slovné spojenie, ktoré pozostáva zo slov “reklama” a “hranie” je pojem používaný k popisu hier, v ktorých reklama hrá významnú úlohu. Je to termín používaný na opis využitia pocítacových hier ako reklamnej podpory. Reklama […]

Search engine optimization in Googles

máj 4, 2012

SEO optimalizácia, čo to je? Potreba optimalizácie vznikla enormným nárastom webových stránok na internete. V najpoužívanejšom vyhľadávači na svete (Google) sa nachádza viac ako 21 miliárd zaindexovaných webových stránok. Uspieť a dostať sa na popredné […]

Reklama na stránke YouTube

máj 4, 2012

Online služba YouTube patrí už roky medzi tie najnavštevovanejšie. Je to najznámejšia databáza krátkych videí na internete. Bola založená v roku 2005 a v roku 2006 si stránku kúpila spoločnosť Google za viac ako 1,5 miliard dolárov. Odvtedy […]

Blogy a marketing

február 28, 2012

Blogy sú osobné webstránky, ktoré ponúkajú užívateľom ľahký a efektívny spôsob, ako dostať osobné prípadne firemné názory von na trh priamo v reálnom čase, t. j. online. Sú miestom na výmenu myšlienok a názorov, umožňujú ľuďom spoločne […]

VIRÁLNY MARKETING

február 27, 2012

Virálny marketing je fenoménom dnešnej internetovej doby  a stretávame sa s ním oveľa častejšie, ako si uvedomujeme. Principiálne virálny marketing vychádza z tradičného word-of-mouth marketingu, nejedná sa teda o prevratnú novinku, ale o aplikáciu osvedčenej marketingovej stratégie pomocou […]

Najúspešnejšie slovenské E-shopy

február 27, 2012

Marketingové prieskumy zisťujúce návštevnosť, kvalitu, spokojnosť a rozpoznanie slovenských internetových obchodov prebiehajú na Slovensku každý rok, najväčšie z nich organizuje internetová stránka Heureka.sk, na ktorú posielajú zákazníci tisícky recenzií každý mesiac a mediálna agentúra Mediasearch.

E-marketing planning – E-marketingové plánovanie

február 27, 2012

E-marketingový plán je strategickým dokumentom vyvinutým pomocou analýzy a výskumu a jeho zámerom je dosiahnutie marketingových cieľov pomocou elektronického média. E-marketingový plán reprezentuje podsúbor celkového marketingového plánu organizácie, ktorý podporuje hlavnú podnikovú stratégiu. Každý dobrý […]

E – MARKETINGOVÁ STRATÉGIA B2B

február 27, 2012

S rozvojom informačných technológií a internetového spojenia sa aj vzťah medzi obchodnými partnermi preklopil do tzv. e-formy, tzv. B2B modelu. Priama komunikácia cez internet prispieva k rýchlejšiemu procesu predaja, nižším nákladom a vyššej efektivite. Aj v tejto forme […]

Architektúra virálneho marketingu

január 6, 2012

Virálny marketing v online prostredí môžeme z pohľadu jeho štruktúry rozdeliť na viacero častí a súčastí. Poznať tento prierez je nevyhnutné z dôvodu pochopenia základných princípov, ako virálny marketing funguje a na základe tohto poznania […]

1 5 6 7