Email marketing v súčasnosti

V súčasnosti ak chcete byť úspešní,  potrebujete udržiavať neustály kontakt so svojimi zákazníkmi. Mnohí obchodníci a majitelia stránok podceňujú rolu udržiavania stálej komunikácie so svojimi bývalými, aktuálnymi ale aj potenciálnymi zákazníkmi. Práve e-mail marketing je jeden z najlepších nástrojov, ktorý umožňuje jednoducho udržiavať kontakt s ľuďmi, ktorí prejavili záujem o to, čo ponúkate. 

Email marketing  je forma cieleného marketingu, ktorý používa elektronickú poštu ako prostriedok na doručovanie správ publiku. V jeho najširšom zmysle, každý email poslaný potenciálnemu alebo súčasnému zákazníkovi môže byť považovaný za email marketing. Avšak termín sa zvyčajne používa v súvislosti s:

 • posielaním emailov za účelom zlepšovania vzťahov obchodníka so súčasným alebo predošlým zákazníkom, podporovaním zákazníckej lojality a zopakovaním obchodu,
 • posielaním emailov za účelom získavania nových zákazníkov alebo presvedčenia súčasných zákazníkov na nákup niečoho,
 • pridávaním reklamy do emailov poslaných inými spoločnosťami ich zákazníkom,

Výhody emailového marketingu

Emailový marketing (na internete) je populárny pre spoločnosti z viacerých dôvodov:

 • emailový zoznam poskytuje možnosť distribuovať informácie širokému spektru špecifických, potenciálnych zákazníkov za relatívne nízku cenu. V porovnaní s investíciami do iných médií, ako napríklad klasická pošta alebo tlačené letáky, je email najlacnejší
 • možnosť presne zmerať návratnosť investícií cez spätnú väzbu a hlásenia o doručení, prečítaní a kliknutiach v rámci emailovej správy. Emailový marketing je často spomínaný ako druhý najefektívnejší marketing po vyhľadávačoch
 • doručenie vašej reklamnej ponuky ku koncovému užívateľovi je časovo nenáročné
 • firma je schopná  dostať svoju ponuku priamo k tým, ktorým je určená. V kontraste ku vyhľadávačom, kde sa čaká na koncového užívateľ aby na ponuku klikol.
 • emaily sa veľmi ľahko stopujú. Firma môže na tento účel použiť automatické “odpovedače”, webové nástroje, žiadosť na zrušenie doručovania správ, potvrdenia o prečítaní, analyzátora kliknutí…
 • firma vie nadviazať kontakt so značným množstvom zákazníkov,  ktorý sa prihlásili do zoznamu, t.j. súhlasili s príjmom emailovej komunikácie a informácií, ktoré ich zaujímajú.
 • emailový marketing šetrí naše prostredie, pretože nepoužíva papier. Je to „zelená“ metóda reklamných kampaní.

Nevýhody emailového marketingu 

Veľa spoločností používa email marketing na komunikáciu s existujúcimi zákazníkmi, ale mnoho iných zasiela nevyžiadané objemné emailové správy, známe tiež ako spam. Kvôli objemu spamu na Internete sú spam filtre dôležité pre väčšinu užívateľov. Niektorí predajcovia síce hovoria, že aj legálne správy sú často zachytávané a skryté pred prijímateľom filtrami, ale už oveľa menej obvyklé je počuť od bežného užívateľa, že by sa sťažoval na fakt, že filter zablokoval legitímny email.

Spam je veľký problém dnešnej doby a veľmi sťažuje výkon e-mail marketingových aktivít. I keď urobíte všetko podľa  zákonov (Zákon o reklame (z. č. 147/2001 Z.z.), Zákon o elektronickom obchode (z. č. 22/2004 Z.z.) a Zákon o elektronickej komunikácii (z. č. 610/2003 Z. z.)), ktorý upravuje zasielanie reklamných materiálov, veľa ľudí má podvedomú averziu voči tejto forme marketingu.

Preto je nevyhnutné zo strany spoločnosti dodržať nasledovné podmienky:

 • Dobrovoľnosť prihlásenia sa k odoberaniu e-mailových správ – odberateľ sa sám prihlási a dobrovoľne súhlasí so zasielaním vašich e-mailov na jeho adresu. Optimálne je potrebné súhlas potvrdiť dvakrát – raz vyplnením formulára pre odoberanie správ a po druhýkrát navštívením odkazu zaslaného na registrovanú adresu.
 • Možnosť sa z prijímania kedykoľvek odhlásiť – na vašich stránkach a v každej odoslanej správe by mala byť k dispozícii možnosť sa z odoberania správ odhlásiť. Bez problémov a definitívne. Samozrejme, možnosť prihlásiť sa k odoberaniu neskôr v budúcnosti zostáva.
 • Nepoužívať nakúpené databázy e-mailových adries – ako vieme, odberateľ musí podľa zákona súhlasiť s prijímaním reklamnej pošty, takže ak nakúpite databázu e-mailov od tretej strany, takýto súhlas mať jednoducho nemôžete. Použitím takýchto adries takmer určite porušíte zákon.  Preto nie je nič lepšie, priehľadnejšie a efektívnejšie, ako mať bázu svojich sympatizantov, ktorí majú dobrovoľne záujem o to, aby ste ich pravidelne informovali o svojej aktivite.

V súvislosti s email marketingom je vhodné dodržať niekoľko dôležitých zásad:

 • Pravidelnosť – či už raz mesačne alebo štvrťročne. Okrem nepravidelných správ je vhodné dodržať v zasielaní newslettera pravidelnosť. Častejšie ako raz týždenne čitateľov neoslovujte. Jednak pravdepodobne nebudete mať takto často kvalitný unikátny obsah a zároveň by ste mohli čitateľov znechutiť.
 • Aktuálnosť a hodnotnosť – informácie musia byť aktuálne a s pridanou hodnotou. Vyhnite sa teda snahe za každú cenu ponúknuť kvantum informácií. V tomto, ako aj v mnohých iných prípadoch platí, že kvalita stojí pred kvantitou.
 • Viac informácií, menej obchodu – napriek tomu, že e-mail marketing má skvelú návratnosť vložených investícií, predstavte si ho ako váš vlastný magazín. Áno, aj v tlačených magazínoch je reklama, ale úprimne – kupujete si ho kvôli reklame alebo kvôli informáciám, ktoré vám poskytne? Rovnako treba pristupovať aj k obsahu, ktorý vkladáte do vášho “e-mailového magazínu”.

Tipy a triky pre email marketing:

Vytvorenie zoznamu emailových adries (mailing list) – je základom k realizácii emailových kampaní. Štandardne rozlišujeme:

Prenajímaný mailing list – je prenajatý reklamný priestor v emaile alebo newsletteri (newsletter –  pravidelné spravodajstvo, pre odoberanie ktorého sa užívatelia dobrovoľne zaregistrujú), prípadne prenajatý zoznam emailových adries, na ktorý môžete odoslať vašu emailovú kampaň. Emailové adresy od užívateľov môžete získať napríklad:

 • súťažou
 • odmenou
 • zľavou alebo zľavovým kupónom
 • elektronickou publikáciu.

Kupovaný mailing list ak chcete dlho a úspešne realizovať emailové kampane, vyhýbajte sa kupovaniu mailing-listov. Užívatelia v takýchto emailoch bývajú veľmi všeobecní a nerelevantní, efekt emailových kampaní s kupovaným mailing-listom je preto často minimálny.

Vlastný mailing list – je najvzácnejšou komoditou každého email marketéra. Výhodou  je predovšetkým možnosť opakovane odosielať reklamné emaily a newslettery na relevantnú skupinu užívateľov. Vlastný list je potrebné rozvíjať v každom bode styku s užívateľom:

 • prostredníctvom registračného formulára do newsletteru
 • prostredníctvom  registračného formulára do stránky či eshopu
 • pri realizovaní nákupu v eshope
 • v kamenných predajniach

Vlastný mailing list sa delí:

 • single opt-in – užívatelia, ktorí zadali emailovú adresu no nemuseli potvrdiť jej správnosť
 • double opt-in – užívatelia, ktorí museli potvrdiť správnosť svojej emailovej adresy kliknutím na odkaz v konfirmačnom emaile.

Podľa prieskumov zákazníci, ktorí sú zaregistrovaní  ako príjemcovia marketingových emailov od spoločnosti, nakúpia  v priemere 167% viac, ako tí ktorí sú v marketingovej databáze spoločnosti a zároveň nedostávajú tieto emaily.

 • Obsah reklamných emailov – Hlavnými zásadami, ktoré je potrebné pri príprave obsahu dodržiavať sú: cielenosť, primeraná dĺžka, aktuálnosť, interaktivita, informatívnosť, otvorenosť, bezchybnosť.
 • Design – nemenej dôležitý a potrebný predovšetkým pre zvýšenie použiteľnosti, komfortu pri čítaní a zvyšovaní výpovednej hodnoty správ. Dôležité zásady: rozmery, jednotnosť, prehľadnosť, prioritizovanie.
 • Whitelistovanie – aby ste zvýšili doručiteľnosť reklamných emailov a newsletterov, je vhodné požiadať užívateľov o whitelistovanie emailovej adresy, z ktorej Vaše kampane odosielate. Tento jednoduchý trik môže mať výrazný dopad na úspešnosť. Prečo? Emailové aplikácie sa snažia automaticky blokovať podozrivé emaily, emaily s obrázkami prípadne inými výrazmi, ktoré sa vyskytujú v nevyžiadanej reklame. V prípade, ak sa Váš reklamný email javí podozrivo, emailová aplikácia tento email zablokuje a presunie do priečinka označeného ako Spam.  Zabráni tak užívateľom prečítať si správu ešte predtým, ako si ju dokážu všimnú. Pre whitelistovanie stačí, ak si užívateľ pridá emailovú adresu z ktorej odosielate váš pravidelný newsletter alebo reklamný email do svojho adresára. Ak chcete užívateľom tento úkon zjednodušiť, môžete im ponúknuť elektronickú vizitku (napr. vcard), ktorú si môžu stiahnuť a pridať do svojho adresára.
 • Program na budovanie vašej databázy – príklad programu ktorý vám môže zjednodušiť rozposielanie e-mailov je Mailissimo. Umožňuje vybudovať databázu emailov, pripravovať, odosielať a vyhodnocovať emailové kampane a automatizovať veľkú časť činností spojených s email marketingom.

Čo dodať na záver?  Vážte si lojalitu svojich zákazníkov, dodržujte zákon a e-mail marketing sa stane marketingovým nástrojom, ktorý sa bude výraznou mierou podieľať na úspechu vašich aktivít, a to nielen na internete…

 Príklad newsletteru:

Autor: Svetlana Kantorová (9.12.2011)

Zdroje:

 1. Emailový marketing. In Demko, 2011, [online]. [cit 4.12.2011]. Dostupné na: http://www.demkoconsulting.com/sk/internetovy-marketing/emailovy-marketing.html
 2. E-mail marketing: Nástroj pre udržiavanie komunikácie s klientom a podporu predaja, In Krea marketing, 2011, [online].[cit 3.12.2011]. Dostupné na : http://marketing.krea.sk/clanky/email-    marketing/
 3. MAGIC, P. Email marketing: nutná súčasť marketingovej stratégie. In Hnblogy, 2011, [online].[cit 3.12.2011]. Dostupné na: http://moje.hnonline.sk/node/7544
 4. Email marketing  a posielanie newsletterov, In Malissimo. [online]. [cit  4.12.2011]. Dostupné na: http://www.mailissimo.sk/info/clanok/zoznam-emailovych-adries-mailinglist/