FIREMNÉ BLOGY

Podľa správy Forrester Research z roku 2008 je väčšina firemných blogov nudných, fádnych, a nie sú schopné podnietiť diskusiu. Až dve tretiny zo všetkých blogov nedostane skoro žiadne komentáre a viac ako polovica len publikovala tlačové správy. Blogy pri tom ponúkajú pre firmy zaujímavý priestor, vďaka ktorému môžu komunikovať so zákazníkmi, predstavovať novinky a zaujímavosti. Existuje mnoho univerzálnych návodov ako písať úspešný blog, no vždy je nutná určitá miera prispôsobenia prostrediu, zákazníkom a pod.

Firemné blogy sú subjektívne, ale na rozdiel od súkromného blogu stále píšete pre záujemcov o vaše produkty a služby a neprispievate len vy ako človek o svojich postojoch a názoroch. Preto nemôžete ľudí príliš obťažovať, nemôžete byť príliš osobný. Takže potrebujete nápady, ktoré sú kreatívne, aby zaujali  no zároveň nie príliš prehnané a dotieravé aby neodstrašili Vašich zákazníkov a publikum.

Existuje niekoľko pilierov o ktoré by sa mal opierať každý úspešný firemný blog. Snažil som sa identifikovať ich prostredníctvom jednoduchého dotazníka a teraz sa bližšie pozrieme na tri najdôležitejšie z nich:

1.         Objektívnosť

Práve tento faktor je pri písaní firemného blogu absolútne kľúčový. Z nášho prieskumu vyplýva, že firemné blogy navštevuje len 13% opýtaných. Väčšina teda o existencií firemných blogov ani nevie, prípadne o nich vie, no nenavštevuje ich. Najčastejším dôvodom ignorácie firemných blogov je nedôvera v objektivitu takto zverejňovaných informácií. Len 4% opýtaných je presvedčených o úplnej objektivite firemných blogov. Viac ako jedna pätina opýtaných považuje blogy len za inú formu reklamy.

Objektivitu čitatelia (zákazníci) vyžadujú aj pri recenziách produktov a ich porovnávaní s konkurenciou. Viac ako 50% opýtaných považuje za objektívne len recenzie zákazníkov. Preto by sa spoločnosti nemali snažiť prikrášľovať na blogu svoje produkty, hodnotiť ich nepravdivo a prehnane, ale radšej nechať hodnotenie na čitateľov samotných.

2.         Pestrosť príspevkov

Ďalším dôležitým prvkom je variabilita tém a príspevkov. Čitatelia nemajú záujem len o recenzie produktov a porovnávanie či hodnotenie konkurencie. Až 97% zákazníkov by sa chcelo na blogu dozvedieť informácie zo života spoločnosti, o jej fungovaní, aktivitách, zamestnancoch a plánoch. Aby sme udržali záujem čitateľov, je potrebné vždy prinášať niečo iné, nové a zaujímavé, čo ich prinúti sa na blog opäť vrátiť.

3.         Dajte priestor čitateľom

Každá spoločnosť by mala poskytnúť priestor na vyjadrenie názoru svojim zákazníkom, pretože až 65% z nich má záujem na blog prispievať a podieľať sa na jeho obsahu. Najčastejšie je to vo forme recenzií, ale zákazníci by mali mať priestor pridať akýkoľvek obsah, názor, dotaz alebo otázku. Stanú sa tak spolutvorcami obsahu a oživia dianie na blogu. Vďaka diskusiám sa spoločnosť môže dozvedieť čo zákazníci vyžadujú, prípadne kde vidia nedostatky.

K najúspešnejším firemným blogom patria:

DELL – firemný blog zriedka odbočuje od spoločnosti Dell, často prezentuje novinky najskôr  na svojom blogu,  počúva a reaguje na zákazníkov. Dell tiež prispieva pravidelne (1-2 príspevky za deň), to udržuje obsah svieži a podporuje opakované návštevy.

BBC – spravodajská televízia BBC vydáva sériu behind-the-scenes blogov. Sú to nesmierne zaujímavé blogy redaktorov, v ktorých redaktori BBC približujú samotnú tvorbu vysielania spravodajstva a mediálny priemysel všeobecne.

General Motors – GM blog je skvelým príkladom firemných blogov, pretože GM si jasne uvedomil, že zverejňovanie tlačových správy nie je to, pre čo blogy existujú. GM hovorí na blogu o svojich osobných i nákladných automobiloch,  návrhoch a úpravách pri ich tvorbe, ale tiež riešia súčasné otázky, ako sú napríklad alternatívne energie.

Na záver si ešte v pár bodoch zhrnieme najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali pri tvorbe blogov vyhnúť:

  1. Nepravidelné prispievanie
  2. Vulgárny alebo urážajúci obsah
  3. Neobjektívnosť príspevkov a hodnotení
  4. Ignorácia príspevkov a komentárov čitateľov
  5. Slabé udržiavanie blogu

Autor:  Jaroslav Ďurajka