46 sekúnd je všetko, čo máš …

Elektronický obchod ponúka možnosť uspokojiť globálne trhy bez obmedzenia na pohodlie, napríklad aj ako práca z domu. Ale pre získamie úspechu v elektronickom obchodovaní,  musíte pochopiť jeho dynamiku a prispôsobiť mu formu.

Priemerný čas strávený užívateľmi internetu na webovej stránke je len 46 sekúnd (Zdroj: Clickz.com).V rámci týchto 46 sekundách on-line podnikania potrebujete prilákať zákazníkov, presvedčiť ich o vašej ponuke a uzatvorení obchodu.

Súťaž vo virtuálnom svete, rastie každým dňom.

Čo môžete urobiť, aby ste sa nestratili v tom zmätku a dosiahli e-úspech?

Myslím si, že nasledujúcich 10 tipov môže podstatne zvýšiť vaše šance na obchodný úspech on-line:

 

Zacielte čo nie je zacielené:

Poznať svojich zákazníkov dôkladne a zamerať sa na ich potreby, ktoré si ešte nevšimli vaši konkurenti.

eBay je jasný príklad. eBay rýchlo rozpoznal túžbu ľudí získať ekonomické zisky z obchodovania s výrobkami z druhej ruky. eBay si uvedomil, že je potrebné zriadiť platformu, kde sa kupujúci a predávajúci môžu stretávať a obchodovať. Ecommerce technológia pomohla eBay vytvoriť požadovanú potrebnú platformu a zvyšok je história.

Ak ste v on-line podnikaní noví, je správne začať v malom, ale nevyhnutné začať správne – Start Small but Start Right.

Silné obchodné plánovanie:

Mať kompletné znalosti o vašich zdrojoch príjmov, bode zvratu a ďalšie dôležité strategické informácie od začiatku až po rozhodné míľniky, ktoré majú byť dosiahnuté. Mali by ste vedieť kedy je správny okamih rozšíriť svoje podnikanie a mať plán pre budúce zdroje príjmov.

Internetový obchod má neuveriteľnú históriu prinášajúc fatálne zmeny vo fenomenálnej rýchlosti. Buďte pripravení čeliť takým otrasom a majte plán k riadeniu týchto búrlivých fáz vývoja.

Business Friendly eCommerce Software:

Vždy si vyberte softvér, ktorý možno ľahko spravovať a umožní vám sústrediť sa na hlavné činnosti podniku.

Vyberte si riešenie, eCommerce, ktoré zodpovedá potrebám podniku. Analyzujte eCommerce softvér z hľadiska jeho škálovateľnosť, bezpečnosti a množstva možností úprav.

Myslite aj na  to, že je treba investovať do riešenia, ktoré nielen spĺňa vaše súčasné požiadavky, ale tiež je schopné pojať vaše budúce potreby.

Vytvorte odlišujúci sa internetový obchod:

Vizuálna pamäť je trvalejšia než textová pamäť. Správny branding je dôležitý pre úspech vášho online obchodu. Zvýšte popularitu svojej značky vytvorením internetového obchodu, ktorý je v súlade s tým, čo vaša cielová skupina má a nemá rada.

Získavajte dalšie informácie o svojich zákazníkoch a vytvorte unikátny branding pomocou rôznych farebných kombinácií, usporiadania pracoviska a inovatívneho loga. Atraktívne zobrazenie vašej domény môže tiež zohrať dôležitú úlohu pri propagácii značky vášho internetového obchodu.

Buďte iní (ale nie vágne), s cieľom vytvoriť pozitívnu odozvu v mysliach zákazníkov pre dosiahnutie

e-úspechu.

Urobte si “Hot Sellers” najviditeľnejšími:

Prilákajte zákazníkov a propagujte svoje USP(unique selling proposition) ako prvé.

Vytvorte si v internetový obchod takým spôsobom, že keď návštevník opustí internetový obchod, bude si vedomý vašej jedinečnosti, aj keď nemá v úmysle nákup týchto výrobkov.

Na objasnenie: Predpokladajme, že ste on-line kvetinárstvo, predajca špecializujúci sa ale na predaj čerstvých červených ruží. Vytvorte si svoju on-line prezentáciu podniku tak, aby pri odchode návštevníka z vášho obchodu si bol vedomý vašej jedinečnosti, aj keď nemusel vidieť sekciu červených ruží. Takže, až sa nabudúce návštevník rozhodne kupovať červené ruže, bude veľmi pravdepodobné, že si k odberu tovaru vyberie práve váš obchod.

Zvýraznite najlepší výrobok / službu na prvom mieste vo vašom eStore.

Nedovoľte vašim zákazníkom na vás zabudnúť:

Customer Relationship Management má veľký význam, najmä keď ste malý obchod a snažíte sa budovať obchod na stálych zákazníkoch. Vypracujte nové spôsoby informovania starých zákazníkov o nových produktoch a najnovších aktualizáciách internetového obchodu. Vami zvolené riešenie elektronického obchodovania by malo  mať opatrenia na integráciu rôznych CRM kampaní. Prijímajte inovatívne spôsoby  komunikácie pre komunikáciu so svojimi zákazníkmi.

Hýčkajte si svojich klientov vytváraním trvalého predaja tak, aby bol zaistený úspech vášho online obchodu.

Zvýšte svoju prítomnosť na internete:

Dajte o sebe vedieť tým, že vykonávate inteligentný marketing na internete. Treba vykonávať optimalizáciu pre vyhľadávače pre vaše stránky, pretože väčšina kupujúcich navštívi tie webové stránky, ktoré sú v prvých troch alebo štyroch stránkach výsledkov vyhľadávania. Môžete si buď najať profesionálnu firmu alebo vykonávať internetový marketing sami.

Spájajte sa s webmi poskytujúcimi doplnkové produkty alebo služby ku vašim produktom. To vám pomôže pri zvyšovaní prítomnosť na internete i pri vyhľadávačoch.

Inteligentný marketing sa sám dostanete k zákazníkom.

Vytvoriť robustný databázový operačný systém:

Backend operácie sú chrbticou vášho online obchodu. Strávte dostatok času analýzou ich činnosti a funkčnosti. Funkcie, ako je spracovanie a riadenie zásob, spracovanie kreditných kariet, systémy podávania správ a pod. ovplyvnia prvý dojem.

Všetky vaše backend operácie by mali byť presné, škálovateľné a v reálnom čase. Váš výber riešenia eCommerce by do značnej miery mal určovať silu vášich backend operácií.

Potenciálnou hrozbou vašich eCommerce operácií je zlyhanie týchto systémov. Uistite sa o existencii silnej backend platformy pred zahájením podnikania.

Učte sa rýchlejšie a lepšie:

Mýliť sa je ľudské, ale odkryť svoje slabosti a ukázať ich konkurentom, možy byť samovraždou eStoru a je veľkou hrozbou pre e-úspech.

Vždy objektívne vnímajte a posudzujte vášh online obchod a budte pripravení čeliť svojim chybám. Naučte sa umeniu poučiť sa zo svojich chýb a opraviť ich skôr, ako vaši konkurenti budú o nich vedieť.

Obchod je o rýchlosti. Rýchlosť je dôležitá ba až kľúčová pri identifikácii a oprave chýb. Musíte sa poučiť  zo svojich nedostatkov a chýb rýchlejšie ako vaši konkurenti a vedieť ich opraviť efektívne.

Prekvapte svojich zákazníkov:

Prekvapte svojich zákazníkov s častými zmenami vo vašej firemnej ponuke. Pridajte stimuly tým, že prekvapíte ponukov zliav a pod..

Váš internetový obchod môže dať život vášmu podnikaniu. Vykonávanie pravidelných vylepšení vzhľadu, displeja, výrobkov z online obchodu a pod.. Je dôležité vykonávať zmeny, ktoré sa neodchyľujú od image značky v mysliach zákazníkov. Uistite sa tiež, že zmeny nie sú nezaujímavé alebo sú príliš časté.

Neustále inovujte pri zachovaní a zameraní sa na svoje obchodné ciele a to vás povedie k úspechu v obchodovaní na internete.

Chytré firmy:

Chytré firmy si uvedomujú, že akonáhle dosiahnu svoju e-business víziu, nemôžu ostať stáť na mieste. Inovácie, rýchlosť a zmeny sú implicitnou súčasťou vo svete e-podnikania.

Ak chcete byť životaschopní, musíte neustále prehodnocovať, hodnotiť a revidovať svoje vízie, stratégie a implementácie. Nápady a stratégie, ktoré boli pred dvoma rokmi skvelé, môžu byť dnes zastaralé, a dokonca až škodlivé. Mnohé podniky sa na tom už tvrdo poučili.

Nemôžete zistiť, či vaše vízie, stratégie a realizácie fungujú, pokiaľ nebudete mať snahu merať ich výsledky. Spoločnosť musí neustále robiť prieskum spokojnosti a potrieb svojich zákazníkov a vychádzať v ústrety ich požiadavkám. Je potrebné vedieť, ak chceme plniť svoje ciele – ako zarobiť peniaze, dosiahnuť vyhliadnutý cieľ, uspokojiť zainteresované strany – kde, čo a kedy zmeniť. Ak nahmatáme pulz trhu, umožní nám to pracovať na rannej ,,šichte,, a zarobiť skôr ako zareaguje konkurencia.

Máme to šťastie žiť v zaujímavých časoch. Boli sme svetkami mnohých zmien počas posledných niekoľkých rokov a uvidíme ešte dramatickejšie trnasformácie kde e-bizniss zakorení na všetkých úrovniach ekonomiky po celom svete. Revolúcia e-podnikania je zásadnou zmenou súčasnej spoločnosti, niečo ako priemyselná revolúcia v agrárnej spoločnosti. E-biznis ale sľubuje nižšie ceny a  lepší výber pre spotrebiteľou a neobmedzené možnosti pre nové podniky.

Potreba interdisciplinárneho myslenia nikdy nebola väčšia. Spoločnosti, ktoré môžu kontinuálne kombinovať inovatívne obchodné myslenie, kreatívny design, obsah a pokročilé technológie povedú cestu v e-podnikaní k úspechu.

Autor: Belan Julius