Využitie informačných a komunikačných technológií pre prípravu edukácie v dištančných formách štúdia

Abstrakt Dištančné vzdelávanie, niekedy nazývané e-learning, je edukačný proces špeciálne navrhnutý tak, aby mohol byť vykonávaný na diaľku prostredníctvom elektronickej komunikácie. Vzhľadom k tomu, že dištančné vzdelávanie nie je obmedzené …

Využitie informačných a komunikačných technológií pre prípravu edukácie v dištančných formách štúdia Read More

Vízia digitálneho vzdelávania v súčasných podmienkach modernej školy

Abstrakt Predkladaný článok sa zaoberá víziou moderného vzdelávania vychádza z princípu celoživotného vzdelávania. Súčasné moderné vzdelávanie by malo jednoznačne smerovať k vybudovaniu otvoreného prostredia, ktoré umožňuje každému jedincovi bez rozdielu …

Vízia digitálneho vzdelávania v súčasných podmienkach modernej školy Read More

K novej kodifikácii súkromného práva – časť II. (Hľadanie inšpirácií)

Abstrakt: V septembri roku 2015 sa bez väčšieho vzruchu ukončila dôležitá etapa rekodifikácie súkromného práva na Slovensku. Po schválení Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka v roku 2009, komisia pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka …

K novej kodifikácii súkromného práva – časť II. (Hľadanie inšpirácií) Read More

Bezpečnosť ako jeden z prvkov integrovaného systému manažérstva

Abstract V poslednom období bezpečnosť rezonuje v spoločnosti stále viac. Bezpečnosť chápaná ako celok, terorizmus, bezpečnosť technológií, štátov, podnikov a ľudí. Každé prostredie predstavuje nejakú hrozbu, ktorú môžeme chápať ako narušenie bezpečnosti. V prostredí …

Bezpečnosť ako jeden z prvkov integrovaného systému manažérstva Read More