Manažérske informačné systémy a pokročilé metódy návrhu programových systémov

Abstrakt Pokročilé metódy navrhovania programových systémov sú kľúčovým prvkom budovania modernej spoločnosti založenej na vedomostiach. Mladí absolventi v oblasti informatiky alebo príbuzných oblastiach majú v súčasnosti veľké možnosti uplatnenia sa …

Manažérske informačné systémy a pokročilé metódy návrhu programových systémov Read More