Digitálny marketing a marketingová komunikácia

Digitálny marketing môžeme zaradiť medzi mladé marketingové odvetvie a popísať ho ako možnosť šírenia produktov v digitálnej podobe a to smerom k prijímateľovi. Táto nová forma marketingu je založená na poznávaní čoraz novších technológií, ktorých je v dnešnej dobe naozaj veľa a stretávajú sa s ním pomerne skoro všetci obyvatelia tejto planéty. Digitálna technológia nám otvorila veľa nových ciest pre predaj produktov, ktoré poskytujú veľké množstvo informácií.

Pri plánovaní online digitálnej komunikačnej kampane, si musia marketéri položiť tri základné otázky: 1

 • Ako a akým spôsobom si vzájomne vymieňať informácie so zákazníkom, samozrejme z jeho súhlasom?
 • Ako zabezpečiť, aby boli produkty a informácie o nich všade tam, kde si ich zákazníci želajú nájsť?
 • Ako ovplyvniť spotrebiteľské vnímanie spoločnosti a jej produktov cez médiá a kontaktné zákaznícke miesta?

Digitálny marketing sa postupne zo svojho prvotného prostredia internetu presúva do aktuálnejších prostredí. Medzi najvýznamnejšie formy digitálneho marketingu patria sociálne siete, mobilný marketing, hry, email marketing a iné.

Mobilný marketing

Označuje jednu z metód priameho marketingu, kde sa využívajú mobilné telefóny, smartfóny či tablety.  Na distribúciu sa používajú SMS, MMS, Bluetooth a iné.  Dnes sa to dá označiť ako jedna z najrýchlejších rastúcich metód marketingu. V dnešnom svete sa cez mobilné telefóny dá spraviť naozaj všetko, od počúvania hudby až po hlasovanie na súťažiach , alebo online nakupovanie. Môžeme podať, že kto dnes nemá smartfón, tak nie je in.

Sociálne siete

Hovorí sa, že ak nie ste na sociálnej sieti, tak v podstate ani neexistujete.

Prečo je to tak?

Sociálne siete sú internetové stránky, kde môžete komunikovať online pomerne s každým, publikovať alebo zdieľať obsahy, ale aj hrať hry s inými užívateľmi. Dnes to má skoro každý človek, no najviac to využívajú hlavne teenegeri.                                                                                                                                                                         Medzi najznámejšie sociálne siete patrí: Facebook, Pokec, Twitter, Instagram, či YouTube.

Hry

Predstavujú účel vzdelania, alebo zábavy na internete. Je jednou zo základných ľudských činností popri učení a práci. Hra má prinášať účastníkovi radosť a potešenie, no niekedy aj negatívne pocity ako je napríklad stres, nervozita. Preto to netreba veľmi preháňať.

Email marketing

Je to rýchly a jednoduchý spôsob ako oboznámiť zákazníkov alebo priateľov o informáciách. Predstavuje moderný spôsob marketingu. Ide o jednoduchú a efektívnu propagáciu tovaru.  Táto forma propagácie je výhodná hlavne pre klientov, ktorí chcú byť v kontakte so svojimi zákazníkmi, aby ich mohli informovať o rôznych novinkách alebo výrobkoch, ktoré sa dostávajú na trh.

img

Obr. 1 3

Tento obrázok nám poukazuje na to, čo v dnešnej dobre patrí do digitálneho marketingu a s čím sa stretávame pomerne často…

Komunikácia

Komunikácia je jednou z prirodzených ľudských potrieb, ktorá je v tomto svete najviac využívaná a stretávame sa s ňou všade. Prostredníctvom komunikácie sa môžu ľudia navzájom dorozumievať, vymieňať si informácie, názory, myšlienky a taktiež aj pocity, ktoré môžu byť odovzdané v rôznej forme, a to písmom alebo slovom. Práve to, je dôležitým prvkom marketingu.

Marketingová komunikácia je základným a najdôležitejším faktorom, bez ktorého by marketing nemohol fungovať.  Zahŕňa v sebe oblasť reklamy a propagácie. Všetky spoločnosti alebo firmy musia komunikovať so svojimi zamestnancami alebo zákazníkmi, aby predišli konfliktom a aby si nadviazali čo najlepšie vzťahy. Samozrejme komunikácia musí byť obojstranná. Dôležité je, aby boli čo najviac dodržané pravidlá. Cieľom marketingovej komunikácie je informovať o všelijakých výrobkoch, vyzdvihnúť ich hodnotu a kvalitu. Zvyšuje významnosť služieb a taktiež pomáha zákazníkom lepšie sa orientovať na trhu. Môžeme povedať, že marketingová komunikácia sa orientuje na komunikačné prostriedky, ktoré sú dôležité pre prezentovanie firmy a produktov a taktiež sa orientuje na uspokojovanie spotrebiteľov.

Aktuálne štatistiky za posledný rok

 • Na svete sa už predalo viac ako 1,4 miliardy smartfónov. To znamená, že teoreticky každý siedmy človek na Zemi má práve jeden.
 • Priemerný majiteľ smartfónu či tabletu strávi na svojom mobilnom zariadení dve hodiny svojho času denne
 • Až 57% ľudí neodporučí spoločnosť svojím priateľom len preto, lebo ich mobilná verzia stránky je na nedostatočnej kvalitatívnej úrovni
 • Až 2/3 majiteľov mobilných zariadení z nich navštevujú sociálne siete – napríklad Linkedln uvádza, že používatelia z mobilných zariadení vykonajú takmer trojnásobne viac aktivity ako používatelia z desktopov
 • Facebook kontroluje takmer 16% celosvetových tržieb z mobilnej reklamy
 • V roku 2016 Twitter predpokladá, že až 60% z jeho celkových tržieb budú dosahovať príjmy z mobilnej reklamy
 • V roku 2017 dosiahne podľa predpokladov príjem z mobilnej reklamy pre sociálne siete len na území Ameriky 11 miliárd dolárov. 2

 Zdroje:

 1. http://epodnikanie.euin.org/node/170
 2. http://dennik.hnonline.sk/230949-mobilny-marketing
 3. http://marketing.krea.sk/clanky/socialne-siete/
 4. http://crzp.uniag.sk/Prace/2011/M/AF190657F3104469AB74FA62025E8930.pdf
 5. http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/volne-pristupne-informacne-zdroje-pre-spolocenskovedne-odbory/marketingova-komunikacia/
 6. https://app.knovel.com/web/search.v?q=digit%C3%A1lny+marketing+
 7. http://www.proquest.com/blog/2013/who-tweeted-grandma-innovative-ideas-on-marketing-to-your-audience.html
 8. http://www.proquest.com/blog/2013/how-will-we-preserve-all-of-this-for-the-future.html
 9. http://adma.sk/2014/05/mobilny-marketing-kategorie-a/

 

1 [cit. 2016-04-23]. Dostupné na: < http://epodnikanie.euin.org/node/170>

2 [cit. 2016-04-23]. Dostupné na:< http://adma.sk/2014/05/mobilny-marketing-kategorie-a/>

3 [cit. obr. 1 2016-04-23]. Dostupné na: <https://www.google.sk/search?q=digit%C3%A1lny+marketing&espv=2&biw=1280&bih=699&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEsPXQwKzMAhVIzRQKHQW-BbYQ_AUIBigB#imgrc=ldmATvMxjwBopM%3A>

Autor:

Alexandra Kleinová


Študentský článok zo súťaže: Publikuj a vyhraj! Organizovanej v spolupráci s Pizza SEO.index