Bezpečnosť a komunikácia internete

Nebezpečenstvá na internete sú väčšinou veľmi nenápadné, preto si ich často ani nevšimneme.

Vírusy:

Počítačový vírus označuje program alebo kód, ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia používateľa. Aby sa mohol rozširovať, vkladá kópie svojho kódu dio iných spustiteľných súborov alebo dokumentov. Pri jednoduchších vírusoch dochádza ku kopírovaniu jeho samotného viackrát na disk poprípade premenovanie kópií. počítače sa môžu infikovať cez rôzne médiá, ako je mapríklad disketa, CD, USB, ale najmä cez internet. Vplyv vírusu je ľahko badateľný na spomalení a nestabilite systému, vymazaní niektorých dokumentov a podobne.Svoj počítač však môžeme pred vírusmi aspoň do istej miery chrániť. Antivírusové programy sú špecializované tak, že nám pomáhajú detektovať a následne odstrániť nájdený vírus.

virus

Závislosť na internete a na PC

Závislosť od PC naviazanie osoby a vnímania na virtuálnu realitu. Ľudia sa fixujú na rôzne hry a aplikácie. Vžívajú sa do virtuálnych posatáv, napodobňujú ich a o ničom inom nerozprávajú.

Závislosť od PC však nie je závislosť od počítačových hier. návykové sú hry, kde si človek vytvára svoju postavu, vylepšuje jej schopnosti, zbrane, hrá za ňu, pomenuje ju podľa seba… Ľudia závislí od počítačových hier si vytvárajú svoj vlastný svet, žijú v ňom. Strácajú schopnosť komunikovať s okolím, dištancujú sa zo spoločnosti. Keby ste ich náhodou vytrhli z ich sveta, stávajú sa agresívnimi a sú presvedčení o svojej pravde.

Závislosť o internetu je niečo úplne iné. Vtomto prípade sú ľudia závislí od chatovania a rôznych internetových stránok. Na webe môže mať každý svoju vlastnú identitu, nemusí ihneď reagovať na podnety, ale má čas si premyslieť, čo spraví. Takto väčšina ľudí ukrýva svoje hendikepy, ktoré sú pri bežnom rozhovore viditeľné. Snažia sa stať niekým iným, lepším. To sa im z určitej časti aj darí, ale za akú cenu? Stávajú sa okrajom spoločnosti, nechápu ju, ona nechápe ich. Takýmto ľuďom treba čo najskôr podať pomocnú ruku a «prinútiť» ich k náprave.

Príznaky:

Fixácia na PC bez kontroly času Zmena osobnosti, správania a psychiky Klamstvá

zanedbávanie svojho okolia a svojich blízkych Sľubovanie nápravy

Falošné profily na Facebooku

Na internete číhajú na užívateľov rôzne riziká, a to platí dvojnásobne aj o najväčšej sociálnej sieti Facebook. Nie všetci záujemcovia o vaše priateľstvo totiž musia byť skutoční a mať najčistejšie úmysly. Reč je o falošných profiloch, ktoré podvodníci používajú, aby sa dostali k informáciám o ostatných užívateľoch. Podvodníci tiež veľmi často nástojčivo trvajú na stretnutí, čo môže ohrozovať aj život.

Ako teda podvodníka na Facebooku včas spoznať? Tu je zopár rád:

profilová fotografia:

Napríklad profesionálne zábery modeliek určite nebudú z jeho vlastnej tvorby.

počet priateľov:

Ak má užívateľ viac priateľov, pravdepodobne sa jedná o podvodníka.

Podvodníka možno odhaliť aj poriadným prezretím si profilu. Nezmysly a falošné údaje v profile čoskoro spoznáme.

Dátum vzniku profilu. Ak si niekto vytvoril profil pred dvoma týždňami a má priateľov, je dosť možné že je podvodník

Rozumné je tiež potvrdzovať priateľstvo len ľudom, ktorých skutočne osobne poznáme. Je to ten najlepší spôsob, ako predísť rôznym nebezpečným situáciám.

fake_profil

Komunikácia cez internet

Komunikovanie je jednou zo základných potrieb súčasného človeka. Práve schopnosť rozprávať a písať je to, čo nás oddeľuje od živočíchov. Dvadsiate (a teraz už aj 21.) storočie prinieslo najväčšie zmeny v komunikovaní, a to práve vďaka výdobytkom súčasnej doby, akými sú telefón, telegraf a v posledných niekoľkých desaťročiach aj internet.

Spôsob, akým komunikujeme na diaľku, sa začal drasticky meniť vynálezom telefónu, čím sme mohli počuť niekoho, kto je desiatkami, stovkami, dokonca tisíckami kilometrov vzdialený, bez toho, aby sme čakali na listy od tej osoby. Práve telefónna sieť umožnila vznik internetu ako takého (ako vieme, klasické dial-up modemy sa na internet spájajú prostredníctvom telefónnej siete). Internet, známy aj ako „sieť všetkých sietí“, spočiatku

slúžil hlavne vojsku a iba v 70. rokoch minulého storočia začal byť dostupný najprv vedcom, a potom aj ostatným používateľom.

Jednou z prvých služieb internetu je E-MAIL, alebo elektronická pošta (poznámka: internet pozostáva z mnohých služieb, z ktorých najznámejšia jeWWW– world wide web, čiže sieť webových stránok, ale toto nie je jediná služba, je ich niekoľko desiatok). E-mail je služba, ktorá umožňuje používateľom posielať a prijímať správy – niečo podobné ako štandardná pošta, ibaže keď mi voľakto pošle správu, hneď ju aj dostanem, lebo je správa digitálna, vyslaná počítačom. Prvý e-mail bol vyslaný cezARPANET(predchodca dnešného internetu) roku 1971 a od 80. rokov, keď bol internet štandardizovaný, bolo vyslaných a prijatých

na miliardy e-mailových správ. Najväčším problémom tejto služby je tzv. spam (neželaná pošta), ktorý tvorí až 80 % všetkých e-mailov, ktoré dnes cirkulujú. Ide o rôzne falošné správy, podvody alebo reklamy, ktoré drasticky pohlcujú vysielanie a prijímanie normálnych e-mailov.

Ďalší krok vo vývoji komunikovania cez internet je CHAT. Chat je priama písaná komunikácia medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi, ktorá sa od fór odlišuje tým, že vidíme, kto je práve prihlásený, odpoveď najčastejšie dostaneme hneď a nikto zvonku nevidí obsah konverzácie. Na toto sa najčastejšie používajú špecializované programy (napr. AIM, GoogleTalk, Windows Live Messenger) a týmto sa môžeme vyhnúť nevýhodám špecifickým pre klasické webové stránky. Dnes, vďaka vývoju programovacieho jazyka HTML, ktorý tieto používajú, sa mnohé chat služby nachádzajú priamo na webových stránkach. Vďaka tomuto takmer každá sociálna sieť má dnes vlastnú zabudovanú chat službu (najznámejšia je Facebook Chat).

Najnovší a dnes najpoužívanejší spôsob komunikácie cez internet sú SOCIÁLNE SIETE. Tieto vlastne zjednocujú všetky doteraz jestvujúce spôsoby komunikácie – často obsahujú hore spomenutú chat službu, možno na nich zdieľať obrázky, videá a iný multimediálny obsah s ostatnými používateľmi podobne ako na fórach, ale hlavným prvkom väčšiny sociálnych sietí sú krátke správy viditeľné všetkými používateľmi (a v závislosti od nastavení často aj neprihlásenými osobami), známe ako statusy. Tieto možno napr. označiť ako správy, ktoré sa nám páčia (like), komentovať ich a dokonca práve cez ne možno zdieľať multimediálny obsah (videá, hudobné skladby a pod.). Najznámejšie sociálne siete v súčasnosti sú Facebook aTwitter, ktoré si však nekonkurujú kvôli tomu, že nemajú rovnakú skupinu cieľových používateľov (Facebook slúži na komunikáciu s ľuďmi, ktorých poznáme aTwitter je skôr zameraný na komunikáciu s verejnosťou).

Zaujímavé je, že sa za 5 rokov až takto zmenilo komunikovanie cez internet. Keď si predstavíme, že sa Facebook stal populárny , iba vtedy si uvedomíme, že tá zmena vlastne nastala veľmi rýchlo a kto vie, čo nás čaká v nasledujúcich piatich rokoch.

Autor:

Lea Kropáčová


Študentský článok zo súťaže: Publikuj a vyhraj! Organizovanej v spolupráci s Pizza SEO.