E-BUSINESS

1. Vymedzenie témy

E-business sa dá preložiť ako elektronické podnikanie. Elektronické podnikanie využíva najmä webové technológie a automatizované informačné systémy. Rozmach e-business je spojený predovšetkým s rozvojom internetu, softwarových riešení a telekomunikácií. E-business možno rozdeliť do šiestich tematických okruhov: e-marketing, e-bezpečnosť, e-shop, e-aukcia, e -bankovníctvo, e-fakturácie.

1.1  E-marketing

Všeobecným cieľom marketingu je prilákať zákazníkov, zvýšiť povedomie o firme (značke) a tiež podporiť vierohodnosť firmy, a tým si udržať stálych zákazníkov. Elektronický marketing (alebo tiež on-line marketing) umožňuje šírenie reklamy v internetovom prostredí, ponúka jednoduchý a rýchly prístup k informáciám a navyše umožňuje získať informácie aj o samotných zákazníkoch, ktorých správanie sa dá pomocou sofistikovaných štatistických nástrojov dobre vyhodnotiť. Táto “čitateľnosť” internetu je veľkou výhodou oproti bežnému marketingovému prostrediu, kedy má okamžite každý prevádzkovateľ e-schopu k dispozícii detailný prehľad o svojich zákazníkoch.

1.2  E-bezpečnosť

Masové využitie internetu so sebou prináša aj mnohé hrozby. Medzi najznámejšie patria vírusy, spyware a útoky hackerov (najmä pre firemné počítačové siete). Cieľom internetových hrozieb býva prekonanie ochrany firemnej siete, jej “nakazenie”, alebo získanie firemných dát. Preto je dôležité zaistiť zabezpečenie firemných počítačov a počítačovej siete prostredníctvom inštalácie a pravidelnej aktualizácie bezpečnostného softvéru (antivírusový softvér, antispyware, firewall).

1.3  E-shop

Internetové obchody sú moderné a stále obľúbenejšou formou obchodovania. V roku 2006 minulo v slovenských on-line obchodoch odhadom 1,5 milióna zákazníkov zhruba 14 miliárd korún (40% nárast oproti roku 2005). Atraktivita e-schopi je daná ich trvalou dostupnosťou, jednoduchosťou nákupu a možnosťou realizovať nákup z pohodlia domova alebo z kancelárie.
On-line obchody ponúkajú niekoľko výhod i pre prevádzkovateľa:
– Výrazne nižšie investície ako u klasických predajní (menšie nároky na skladové priestory),
– Pracovná doba 24 hodín denne, 7dní v týždni (nepracujú ľudia, ale technoligií),

– Oslovenie širokej škály zákazníkov na rozsiahlom území (neobmedzené hranice internete-republika, zemegule)
Problematika nákupu v internetových obchodoch je upravená predovšetkým Občianskym zákonníkom (zákon č 40/1964 Zb. V znení neskorších predpisov) a Obchodným zákonníkom (zákon č 513/1991 Zb. V znení neskorších predpisov).

1.4  E-aukcia

Elektronické nákupné aukcie sú progresívne systémy nákupu, ktorých výhodami sú minimálne časová náročnosť realizácie, vytvorenie rovnocenného konkurenčného prostredia pre všetkých zúčastnených dodávateľov, vylúčenie rizika akejkoľvek korupcie a výrazné zníženie nákupných cien. Pomocou e-aukcií môžu oslovení dodávatelia v reálnom čase vylepšovať parametre svojich ponúk (“boj” o zákazku). Jedinou podmienkou účasti je prístup k internetu. Nie je teda dôležité, kde jednotliví dodávatelia sídlia.

1.5  E-banking

Internetové bankovníctvo býva považované za synonymum výrazu e-banking. Do tejto kategórie však v súčasnej dobe patrí aj mobilné bankovníctvo. Základnou výhodou internetového bankovníctva pre klientov, je možnosť obsluhovať bankový účet na diaľku – z akéhokoľvek miesta. Pre banky je e-banking jednou z možností ako znížiť náklady na obsluhu zákazníkov a súčasne zvýšiť predaj ďalších služieb. Priekopníkom e-bankingu v SR bola Komerčná banka, ktorá firemným zákazníkom umožňovala podávať príkazy prostredníctvom vlastného softvérového systému. Hoci v dnešnej dobe už ponúkajú prístup k účtom a ich správu cez internet všetky banky.

1.6  E-fakturácia

Elektronická faktúra je oficiálne uznávaným a medzinárodne rešpektovaným dokladom v elektronickom formáte, ktorý musí obsahovať všetky predpísané náležitosti. Od klasickej papierovej faktúry sa príliš nelíšia. V Slovenskej republike využívajú e-fakturáciu predovšetkým veľké firmy, svoju popularitu však postupne nachádza aj medzi malými a strednými podnikmi. E-fakturácia prinášajú mnoho výhod: šetrí náklady (na tlač, papier a poštovné), zrýchľujú celý proces fakturácie, umožňujú firmám znížiť počet administratívnych pracovníkov, ponúka možnosť elektronickej archivácie.

2. Geoaspekty e-business a konkrétne aplikácie

V predchádzajúcej kapitole bol predstavený pojem e-business, ktorý bol rozdelený do šiestich tématických okruhov. V tejto kapitole bude najviac pozornosti venované okruhu e-marketing, ktorý je najviac využívaný v súvislosti s geoinformačnými technológiami. Pri témach e-bezpečnosť, e-shop, e-aukcie, e-bankovníctvo a e-fakturácia možno naopak nájsť geologické aspekty len veľmi ťažko.

V geoinformatike sa používa pojem geomarketing, ktorý zahŕňa všetky marketingové riešenia, ktoré využívajú znalosť priestoru, najmä rozmiestnenie zákazníkov a následne tak môžu lepšie zacieliť reklamu, distribúciu a predaj. Geomarketing sa preto využíva nielen v reklame, ale je tiež veľmi využívaný obchodnými zástupcami, distribútormi a pododbne. Geomarketingom v súvislosti s e-marketingom sa teda bude zaoberať lepším zacielením reklamy prostredníctvom elektronických médií, predovšetkým internetu a mobilných technológií práve v súvislosti s geografickou polohou zákazníka. E-marketing v súčasnosti ešte len začína využívať možnosti geoinformatiky, napriek tomu niektoré aplikácie už fungujú dlhšiu dobu a využíva ich veľké množstvo ľudí. Príkladom je vyhľadávanie firiem podľa adresy, mesta alebo GPS súradnice. Najznámejším slovenským vyhľadávačom je portál MAPY.SK, v celosvetovom meradle potom GoogleMaps. Tieto mapové portály ponúkajú firmám zadarmo zapísanie do tohto vyhľadávača a treba povedať, že dnes už je zapísanie do takéhoto portálu základnou formou reklamy v prostredí internetu.

V dnešnej dobe sú však možnosti geomarketingu v prostredí internetu oveľa širšie. Pozornosť je venovaná predovšetkým tzv geolokáciam užívateľa. Geolokácie predstavujú geografické určenie polohy počítača, notebooku, mobilu alebo iného zariadenia, ktorý ponúka pripojenie k internetu. Zistiť ju možno viac či menej presne na základe IP adresy, pripojenej Wi-Fi siete alebo priamo odovzdaním GPS súradníc prístroja (u mobilov a PDA s GPS navigáciou). V súčasnosti neexistuje jednotný štandard, ale niektoré prehliadače už dokážu túto službu poskytovať (Firefox, Chrome, Opera). Aplikácií, ktoré možno využiť v e-marketingu, je hneď niekoľko. Google prevádzkuje vyhľadávač GoogleLocal, ktorý radí odkazy nielen podľa ich vierohodnosti, ale aj podľa ich geografickej polohy (napr. zoradí firmy podľa ich vzdialenosti od užívateľa), ďalším využitím je tzv geo targeting, alebo zobrazovanie odlišného obsahu stránky podľa lokácie. Obidve tieto aplikácie sa dajú veľmi dobre využiť pre cielenú reklamu.

Informácie o geografickej polohe zákazníka predstavujú ďalšiu informáciu o správaní zákazníkov na webe, a preto ju možno pri štatistickom vyhodnotení ďalej využiť. Príkladom je GoogleAdWords, ktorý dokáže tieto informácie vyhodnotiť. Prevádzkovateľ webu potom má predstavu, aký tovar nakupujú zákazníci z ktorej oblasti a podľa toho upraviť obsah webu a umiestnenie reklamy, prípadne zmeniť ponuku tovaru a služieb. 

3. Ďalšie smerovanie e-marketingu

V nadchádzajúcich mesiacoch sa určite dočkáme vylepšenia spomínaných aplikácií, ktoré budú myslieť za nás. Veľkým trendom sú však dnes sociálne siete, ktoré nepredstavujú len akýsi typ zábavy, ale stále viac ľudí si uvedomuje, že vytváranie sietí kamarátov a záujmových skupín ponúka obrovský potenciál. Už dnes najpopulárnejší sociálnej siete (Facebook, MySpace) využívajú možnosti internetového marketingu. Facebook najprv zaviedol SocialAds, ktoré do profilov užívateľov automaticky vkladajú reklamy, u ktorých je tvár a meno iného užívateľa, čo pôsobí, že váš “kamarát” vám daný produkt odporúča. Tento koncept bol ešte rozšírený o službu Beacon, ktorá zaisťuje, že sa na Facebook automaticky dostávajú informácie o správaní užívateľov na iných serveroch. Akonáhle napríklad používateľ vykoná nákup na e-shope, ktorý Facebook Beacon využíva, objaví sa táto informácia hneď v jeho profile. Ostatný tak vidia, čo ich “priatelia” kupujú. Vytvárajú tak nevedomky najkvalitnejšie, masovo sa šíriacu a tiež najlacnejšiu internetovú reklamu. Sociálne siete sú tak isto marketingovým nástrojom budúcnosti. Ich využitie je však veľmi nepredvídateľné vzhľadom na množstvo uložeych osobných informácií a ich vzájomnej prepojenosti, že to, ako s týmito informáciami vlastníci facebooku naložia, záleží na ich vlastnej zodpovednosti, svedomia a túžbe zarobiť obrovské imanie.

Autor:  Matej Hobor

4. Zdroje:

[1] Kozák, D. 2007: Príručka e-Businessu [online]. Businessinfo.cz – Oficiální portál pro podnikání a export.

Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pruvodci-podnikatele/prirucka-e-business/1000164/44087/>.

[2] Google 2009. Google becames more locale [online].

Dostupné z WWW: <http://googleblog.blogspot.com/2009/04/google-becomes-more-local.html>.

[3] SYMBIO Digital, s. r. o. Geolokace aneb ideální internet zase o krok blíž [online]. Dostupné z WWW: <http://www.symbio.cz/clanky/geolokace-aneb-idealni-internet-zase-o-krok-bliz.html>.

[4] SYMBIO Digital, s. r. o. Trendy v e-marketingu pro rok 2008 [online].

Dostupné z WWW: <http://www.symbio.cz/clanky/trendy-v-e-marketingu-pro-rok-2008.html>.

3. Ďalšie smerovanie e-marketingu