E-commerce a expanzia do zahraničia

Konkurencia vo svete e-shopov je v súčasnej dobe veľká. Zákazník má častokrát na výber z desiatok online obchodov ponúkajúcich ten istý či podobný produkt. Úspešný online biznis si preto dnes vyžaduje oveľa viac ako v minulosti, začínajúc vhodnou voľbou produktu, pokračujúc potrebou odlíšiť sa od konkurencie, vytvorením si vlastných popisov k produktom a končiac kvalitným zákazníckym servisom. Tento článok však bude skôr o prehľade technických aspektov online biznisu. Na čo teda treba myslieť pri budovaní úspešného e-shopu?

Jednou z dôležitých súčasti e-commerce je UX (user experience). Mnoho ľudí si tento pojem automaticky spája s dizajnom, v skutočnosti to však zahŕňa oveľa viac. Je to celková skúsenosť používateľa pri návšteve webu. Dizajn by mal byť funkčný, bez zbytočných prvkov, ktoré by zbytočne rušili. Navigácia by mala byť jasná a prehľadná. Ak má e-shop svoju konkurenčnú výhodu napr. rýchle doručenie či garanciu vrátenia peňazí a pod., je dobré, aby táto informácia bola viditeľne uverejnená hneď na domovskej stránke. Taktiež je výhodou, ak si nákupný košík pamätá už vložený produkt aj po opustení a opätovnom navštívení stránky.

A/B testing je metóda, ktorá sa využíva na testovanie či už webu, aplikácie, reklamy alebo napr. účinnosti newslettera s cieľom nájsť vylepšenia a najvhodnejšie riešenie. Vo svete e-commerce tak nájde svoje využitie hneď niekoľkokrát. Vyskúša sa variant A, potom variant B a sleduje sa, vďaka ktorej sa dosahujú lepšie výsledky, pokiaľ sú ostatné parametre nezmenené. V praxi to znamená, že namiesto hádania, ktorá kombinácia farieb či aké usporiadanie prvkov na stránke bude najvhodnejšie, sa to pomocou A/B testingu priamo otestuje. Testovať sa môže napríklad umiestnenie tlačidla na webe. Dve alebo viac variant odlišného umiestnenia sa budú náhodne zobrazovať návštevníkom webu a na základe štatistickej analýzy sa potom zhodnotí, ktorý variant dosahuje lepšie výsledky vzhľadom na stanovený typ konverzie. Podobný postup sa môže vykonať pri rozposielaní newslettera, kedy sa vytvoria dve rôzne verzie, z ktorých každá bude rozposlaná určitému počtu ľudí. Potom sa vyhodnotí, ktorá z nich bola úspešnejšia a bude používaná v budúcnosti. A/B testing teda pomáha odhaliť, čo má aký dopad na správanie užívateľov a tak nastaviť online stratégiu čo najefektívnejšie.

Pri usporiadaní e-shopu môžu pomôcť taktiež tzv. heatmaps alebo teplotné mapy, ktoré vedia poskytnúť cenné informácie o tom, ako sa používatelia správajú pri návšteve stránky. Ide o grafické zobrazenie správania sa návštevníka webu. Na základe nich možno získať prehľad o tom, ktoré nadpisy pútajú pozornosť používateľa a ktoré generujú ďalšie kliky. Tiež možno vidieť, ktoré prvky zbytočne odbúravajú jeho pozornosť, či číta obsah, resp. ako veľkú časť z neho. Teplotné mapy sú vhodné používať s ďalšími analytickými nástrojmi. Napríklad tzv. clickmap alebo mapa klikov sa niekedy zvykne používať v kombinácií s A/B testingom, aby sa tak dosiahla maximalizácia efektívnosti.

Ďalším dôležitým bodom, na ktorý netreba zabúdať, je prispôsobenie stránky pre mobilné telefóny a tablety. V súčasnosti stále rastie počet užívateľov mobilných telefónov a pomaly vytláčajú desktopy/laptopy. Aj keď mnoho zákazníkov pred dokončením svojho nákupu prejde k desktopu či laptopu, stále sa zvyšuje aj počet ľudí uskutočňujúcich svoje nákupy práve cez mobilné telefóny. Jedným zo špecifík mobilných zariadení je oveľa vyššia potreba, aby sa stránka načítala rýchlo. Nevhodne prispôsobená stránka pre tieto zariadenia by mohla mať negatívny vplyv pre e-shop.

Vhodné je myslieť aj na blogy. Po technickej stránke pomáha blogovanie e-shopu napr. z hľadiska SEO. Pravidelné uverejňovanie blogov totiž signalizuje, že stránka je aktuálna a updatovaná. Tieto zmeny vyhľadávače zaznamenávajú a Google to zohľadňuje pri usporiadavaní výsledkov výhľadávania. Navyše, blogovanie dáva možnosť vytvárať viac obsahu okolo zvolených kľúčových slov a to je ďalší dôvod, vďaka ktorému Google vyhodnotí stránku lepšie a zobrazí ju vo svojich výsledkoch vyššie. Netreba zabúdať ani na obrázky. Mnohé produkty zákazníci vyhľadávajú práve podľa nich a tak nie je dôležitý iba ich názov, ale aj vhodný popis a celková optimalizácia. Generické obrázky od dodávateľa už dnes nestačia.

Ďalšou dôležitou vecou je, aby bol zákazník schopný sa s niekým spojiť. Chýbajúce alebo neúplné kontaktné informácie môžu najmä v prípade začínajúcich e-shopov pôsobiť nedôveryhodne a tak niekedy zákazník prejde radšej ku konkurencii. Dôležité sú tiež FAQ, ktoré by mali byť schopné odpovedať na základné otázky ohľadom doručenia, platby, podmienok, či sprostredkovať iné relevantné informácie ohľadom e-shopu a tak ušetriť čas zákazníkom.

Ak navyše e-shop uvažuje o expanzii do zahraničia, zrejme nikoho netreba presviedčať, aké dôležité je dôkladne preskúmať daný trh. Čo to však presne znamená? Nestačí len prispôsobiť obsah a celkovú komunikáciu vzhľadom na lokalitu, ale je potrebné brať do úvahy aj odlišnosti v správaní zákazníkov na jednotlivých trhoch. Toto zahŕňa prispôsobenie platobných a doručovacích podmienok, nákupné vs. vyhľadávacie kampane, rôzne zľavy ale aj prispôsobenie blogu a obsahu.

Pri riešení SEO je v mnohých prípadoch vhodné mať native speakera, ktorý má nielen cit pre daný jazyk, ale aj vie, ktoré výrazy sú najpoužívanejšie medzi danou cieľovou skupinou. Mnoho slov má synonymá, medzi ktorými sú ale nepatrné odchýlky alebo jednoducho len rôzne spôsoby používania. V princípe, jeden výraz inak povedaný môže mať vysoký dopad na vyhľadávateľnosť produktu – rozdiely môžu byť až niekoľkonásobné.

Čo sa online nakupovania týka, v rámci Európskej únie sú práve krajiny V4 v súčasnosti najrýchlejšie rastúcimi trhmi s pomerne veľkým potenciálom. Uprednostňujú platbu pri prevzatí resp. doručení produktov. V severských krajinách sú zas vysoké nároky kladené na rýchlu dobu doručenia a preto by malo byť v záujme e-shopov vybudovať tu čo najrýchlejší a najefektívnejší logistický systém. Tamojší zákazníci pri produktoch preferujú certifikované nálepky a znaky kvality. Naopak, v krajinách ako Rumunsko e-shopy zabodujú skôr s výpredajovými a percentuálne vyčíslenými zľavami na nálepke pri obrázku produktu. Netreba zabúdať ani na cenové porovnávače, ktoré sú pre jednotlivé krajiny odlišné a pri rozhodovaní a online nakupovaní tamojších zákazníkov hrajú významnú úlohu. V mnohých zahraničných krajinách mimo Slovenska sa dá využiť aj funkcia Google Shopping. Toto je len zlomok toho, na čo by žiaden e-shop pri expanzií do zahraničia nemal zabúdať. Aj na Slovensku existuje mnoho podujatí organizovaných pre majiteľov e-shopov agentúrami, ktoré im pomáhajú rásť a expandovať do zahraničia. Možnosť zúčastniť sa na týchto podujatiach či využiť niektoré z ich služieb určite stojí za zváženie v prípade mnohých e-shopov.

 

ZDROJE:

Autorka neuviedla zdroje.

 

AUTOR:

Lenka Martinická

Odporúčame: www.expandeco.com/sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.