Hybné sily a trendy v odvetví výrobcov telefónov

Úvod

Mobilné telefóny sa stali neoddeliteľnou súčasťou životov množstva ľudí po celom svete a niektorí z nás si už ani len nevedia predstaviť každodenný život bez svojho telefónu. V posledných rokoch sa vplyvom značného technologického pokroku začali vyrábať telefóny s označením „smart“, ktoré ako už označenie napovedá, neslúžia len na pôvodný účel komunikácie cez sms alebo volania, ale stali sa všestranným inteligentnými multimediálnymi nástrojmi. Ešte pár rokov dozadu nebolo možné, aby bežný telefón zvládol okrem samotného telefonovania a posielania krátkych správ urobiť fotografiu, natočiť video, informovať o novinkách na internete alebo navigovať majiteľa na aute cez celý svet. Dnešná doba ale ponúka využitím telefónov množstvo funkcií a je preto pochopiteľné, že sa stali telefóny dôležitou súčasťou ľudských životov. Stav odvetvia výrobcov telefónov tak nepriamo ovplyvňuje život množstva ľudí po celom svete.

1.Charakteristika odvetvia výrobcov telefónov

Odvetvie výrobcov telefónov je charakteristické najsilnejšími a najväčšími firmami na globálnom trhu. Týchto výrobcov by sme mohli rozdeliť na základe viacerých skupín. Prvým delením by mohlo byť delenie na spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výhradne výrobou telefónov a príslušenstva k nim, ako napríklad Xiaomi, One Plus, Oppo či Gionee a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom elektroniky všeobecne, pričom vo svojom portfóliu ponúkajú aj telefóny. Ako príklad by sme uviedli firmy ako Samsung, ktorý popri telefónoch vyrába aj televízory, práčky, klimatizácie či kuchynskú techniku, Asus, ktorý sa zameriava primárne na počítače a notebooky, či Acer, ktorý sa taktiež ako Asus zameriava primárne na výrobu a vývoj počítačov a notebookov, pričom popri tom ročne predstaví aj niekoľko modelov telefónov. Ďalšou možnosťou delenia výrobcov telefónov je rozdelenie podnikov na globálnych hráčov a regionálne firmy. Na Slovenskom trhu netreba predstavovať firmy ako je Samsung, Apple, Asus alebo Microsoft, pretože tieto spoločnosti operujú na globálnom trhu a sú celosvetovo dobre známe. Naproti nim ale existujú spoločnosti, ktoré sa špecializujú primárne na svoj domáci trh, prevažne ázijský, ktorý firmám počtom zákazníkov bohato stačí a len menšiu časť svojich výrobkov vyvážajú celosvetovo. Takéto spoločnosti nie sú u nás až tak dobre známe, patria medzi ne už spomínané Gionee, TCL alebo Oppo. (Ben Rawlins, 2014)

V nasledovných grafoch 1 a 2 ilustrujeme podiely najväčších výrobcov telefónov a mobilných operačných systémov na globálnom trhu. Grafy sme spracovali svojpomocne na základe dát z internetovej databázy International Data Corporation (IDC) (http://www.idc.com). IDC je popredná svetová výskumná spoločnosť, ktorá poskytuje informácie z oblastí obchodu, poradenských služieb, informačných technológií, telekomunikácií a spotrebiteľských trhoch v technologickej oblasti.

MSlenker_1

Obrázok 1: Podiely výrobcov telefónov na globálnom trhu v druhom kvartály počas rokov

*Lenovo v roku 2013 odkúpilo spoločnosť Motorola od Google, podiely oboch spoločností na trhu sa sčítali dokopy

Vlastné spracovanie

Ako môžeme na grafe 1
vidieť, najväčší podiel na globálnom trhu výrobcov telefónov má dlhodobo kórejská firma Samsung. Hoci sa podiel spoločnosti Samsung postupom rokov neustále znižuje, stále je spoločnosť najväčším producentom telefónov s operačným systémom Android na svete a jeho podiel na trhu bol dokonca vo všetkých sledovaných obdobiach väčší ako súčet podielov ďalších troch najväčších výrobcov Android telefónov (Huawei, Xiaomi a Lenovo spolu s Motorola). Na druhom mieste sa taktiež za celé sledované obdobie umiestnila spoločnosť Apple, ktorá vyvíja telefóny iPhone s vlastným operačným systémom iOS.

MSlenker2

Obrázok 2: Podiely mobilných operačných systémov na globálnom trhu v druhom kvartály počas rokov

Vlastné spracovanie

Najrozšírenejším mobilným operačným systémom bol počas sledovaných období systém od spoločnosti Google – Android. Vďaka svojej „open source“ licencii je voľne dostupný pre výrobcov telefónov, ktorí ho hromadne inštalujú do svojich produktov. Android tak používa väčšina výrobcov telefónov, ako napríklad Samsung, Sony, Huawei, Xiaomi, Lenovo ši Meizu. Druhým najrozšírenejším operačným systémom je systém od kalifornskej spoločnosti Apple – iOS. Výrobky tejto spoločnosti sú celosvetovo obľúbené u používateľov a vďaka vydarenej reklamnej kampani požadované za jedni z najlepších telefónov. Tretím najrozšírenejším operačným systémom je v dnešnej dobe Windows Phone, ktorý vyvíja spoločnosť Microsoft, za ktorým nasleduje na štvrtom mieste BlackBerry OS.

2.Hybné sily v odvetví

Odvetvie výrobcov telefónov je momentálne charakteristické rastom a dozrievaním, avšak v nasledujúcom roku by sa malo dostať do štádia zrelosti. (Martin Kováč, 2015) Rast odvetvia je charakteristický zvyšujúcim sa dopytom zo strany zákazníkov. Telefóny sú čoraz dostupnejšie aj v rozvojových krajinách sveta, kam sa dostali zásluhou rôznych projektov či dobročinných akcií. Vďaka svojej všestrannosti a využiteľnosti sa tak tešia značnej popularite. (Mirjam de Bruijn, 2009) Popularitu majú mobilné zariadenia nielen v rozvojových krajinách, ale taktiež aj v rozvinutých. Dnes už nie je výnimkou, keď bežný človek disponuje viac ako jedným zariadením. Najbežnejším príkladom býva použitie starého telefónu s výbornou životnosťou batérie na bežné telefonovanie či písanie sms a smartfónu na internetovú komunikáciu či multimédiá. Rast odvetvia je taktiež charakteristický pribúdaním nových podnikov na trhu. Tieto podniky sa snažia preraziť svojimi novými výrobkami s častokrát veľmi nízkou cenou. Zákazník má tak na výber popri drahých známych a časom overených značkách možnosť siahnuť aj k menej známym výrobcom, ktorí častokrát na oplátku ponúkajú svoje kvalitné výrobky za veľmi nízke ceny. Vďaka dobrému pomeru cena/výkon zariadení sa tak môže z neznámej začínajúcej spoločnosti za krátky čas stať významný výrobca telefónov, schopný konkurovať firmám s dlhou históriou na trhu (príklad Xiaomi). Na odvetvie výrobcov telefónov sa môžeme pozrieť aj cez strategické partnerstvá spoločností, pri ktorých prevládajú akvizície. Avšak väčší vplyv na celkové odvetvie majú voľné formy partnerstiev, pri ktorých podniky využívajú zdieľanie duševného vlastníctva a vzájomne využívanie patentov. Spoločnosti si častokrát vymieňajú patent za patent, čím dokážu ušetriť náklady na vlastný výskum či vývoj a prostredie tak dokáže rýchlo napredovať. (Mária Bohdalová, 2002) Dôležitou hybnou silou v odvetví sú aj partnerstvá s mobilnými operátormi. Množstvo zákazníkov si zvykne kupovať nový telefón na určitú formu paušálu od mobilného operátora, namiesto toho, aby si telefón kúpili v kamennom obchode alebo e-shope. Pre výrobcov telefónov je tak partnerstvo s mobilnými operátormi dôležitou súčasťou obchodu, nakoľko by bez spolupráce prišli o veľký počet potencionálnych zákazníkov. Hybnou silou v odvetví sú aj zmeny v skladbe zákazníkov, zmeny spôsobu používania zariadení a zmeny životného štýlu obyvateľstva. Pred niekoľkými rokmi si bežný zákazník vystačil s telefónom, z ktorého mohol zatelefonovať alebo poslať sms. (Gerard Goggin, 2010) V dnešnej dobe sa ale vyžadujú od smartfónov rôzne pokročilé funkcie, ktoré by mali byť poskytované navyše na vysokej úrovni. Zákazníci tak od telefónu vyžadujú, aby mal dobrý fotoaparát, vedel sa rýchlo pripojiť na internet, dokázal majiteľa navigovať po cestách a zvládol multitasking či rôzne aplikácie. Marketingové inovácie patria taktiež k významným hybným silám. Nezvyčajné formy predaja podnecujú záujem zákazníkov. (Mária Bohdalová, 2015) Za pomyselného lídra v oblasti marketingu by sme mohli zvoliť firmu Apple. Táto spoločnosť je celosvetovo známa svojou značkou telefónov iPhone, ktorú dokáže veľmi dobre prezentovať. Buduje si širokú škálu verných zákazníkov, ktorí sú ochotní pre nový telefón čakať v rade pred obchodom celé dni, len aby ho mali o krátku chvíľu skôr ako ostatní. Výrobkové a procesné inovácie sú ďalšou hybnou silou v odvetví. Pravidelný technický pokrok vo výrobných metódach môže znížiť náklady, kapitálovú náročnosť a rozšíriť výrobkovú diferenciáciu medzi konkurenciou. Hybnými silami v odvetví sú aj difúzia poznatkov a rastúca globalizácia odvetvia. Difúzia poznatkov je pre prostredie výrobcov telefónov častokrát kľúčová. (Jana Volná, 2015) Pôvodne originálne a chránené poznatky sa šíria prostredníctvom odborných časopisov, dodávateľov, zákazníkov, distribútorov a tak sa technické know-how stáva postupne verejným. Preto nie je ojedinelé, že po predstavení originálnej funkcie telefónu jedného výrobcu, začnú danú funkciu za krátky čas implementovať do svojich zariadení aj iní výrobcovia. (In Lee, 2012) Ako príklad by sme mohli uviesť čítačku odtlačkov prstov, ktorá bola predstavená na telefóne značky Apple, konkrétne iPhone 5s. Za krátky čas po predstavení sa čítačka odtlačkov prstov stáva akýmsi štandardom, ktorý začína do svojich telefónov implementovať čoraz viac výrobcov, dokonca aj pre telefóny strednej triedy, ktoré stoja polovicu ceny tých vlajkových. Rastúca globalizácia odvetvia je podnietená agresívnou stratégiou niektorých podnikov , aby získali dominantnú pozíciu na celom svete, vznikom dopytu vo viacerých krajinách, pádom obchodných prekážok a lacnejšou pracovnou silou. Za brzdiaci mechanizmus odvetvia považujeme regulačné opatrenia, ktoré znamenajú povinnú recykláciu zariadení.

3.Najnovšie trendy v odvetví

Najnovšie trendy v odvetví sú definované preferenciami zákazníkov a smerom, ktorým sa výrobcovia telefónov uberajú. Zaraďujeme k nim napríklad synchronizáciu naprieč rôznymi zariadeniami. Nejedná sa pritom len o synchronizáciu počítača so smartfónom alebo tabletom, ale aj o synchronizáciu a ovládanie televízie, práčky, chladničky a ďalších spotrebičov pomocou smartfónov, tabletov alebo inteligentných hodiniek. V trende sú aj ohybné displeje, v ktorých zatiaľ dominuje spoločnosť Samsung. Už v roku 2015 predstavila a uviedla na trh svoju vlajkovú loď Samsung Galaxy S6 Edge, ktorá disponovala displejom ohnutým po oboch hranách. V roku 2016 nasledoval Samsung Galaxy S7 Edge a očakáva sa, že daný trend bude ďalej pokračovať. V tomto roku by sa mal dostať do predaja aj telefón v tvare „V“ so skladateľným displejom. Výrobcovia sa taktiež zameriavajú na estetickú stránku zariadení, pri ktorých sa snažia vytvárať tenšie rámčeky okolo displejov a celkovo zoštíhľovať svoje zariadenia. V trende sú väčšie displeje vo veľkosti okolo 5.5 palca a výkonné predné „selfie“ kamery. Spoločnosti začínajú taktiež využívať možnosť NFC v smartfónoch na bezkontaktné platby v obchodoch. (Redakcia, 2014) Medzi priority vývoja patrí zvyšovanie výdrže batérie s cieľom dosiahnuť fungovanie smartfónu na jedno nabitie počas viacerých dní. Niektorí výrobcovia zvyknú do svojich batérií implementovať funkciu quick charge, ktorá zabezpečuje zrýchlené nabíjanie batérií telefónov. Hromadne sú využívané cloudové a online služby, ako napríklad streamovanie hudby z internetu alebo cloudové úložiská dát. Konkurenčnou výhodou je inteligentná osobná asistentka, ktorú vlastní každá mobilná platforma. Apple so svojím systémom iOS využíva Siri, Google príkaz „OK Google“ a Microsoft implementoval hlasovú asistentku Cortanu. Dôležitá je taktiež bezpečnosť používateľov, ich anonymita a s tým spojené šifrovanie správ. Samozrejmosťou sa stávajú čítačky odtlačkov prstov na telefónoch alebo aplikácie slúžiace na bezpečnú, kryptovanú komunikáciu medzi používateľmi. (Fero Chovaňák, 2015)

Záver

Článok pojednával o hybných silách a trendoch v odvetví výrobcov telefónov. Dané odvetvie je najviac charakterizované vplyvom najväčších výrobcov telefónov, medzi ktorých by sme zaradili Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi a Lenovo spolu Motorolou. Globálny podiel týchto spoločností na trhu je zobrazený v grafe 1, pričom následný graf 2 udáva podiel mobilných operačných systémov na globálnom trhu. Medzi najdôležitejšie hybné sily v odvetví by sme zaradili rast odvetvia, partnerstvá s mobilnými operátormi, zmeny v skladbe a správania sa zákazníkov či výrobkové a procesné inovácie. Za najnovšie a zároveň najdôležitejšie trendy v odvetví považujeme synchronizáciu rôznych zariadení navzájom, ohybné displeje, zvýšenú bezpečnosť používania zariadení vplyvom čítačiek otiskov prstov a zvyšovanie výdrže batérií.

Použitá literatúra

  1. Bohdalová, M., Greguš, M.: Prečo manažér potrebuje používať matematiku? Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie Košice : SAPRIA, 2015. ISBN 978-80-969519-8-7
  2. Bohdalová, M.: Úloha štatistiky v manažérskom rozhodovacom procese. Prastan 2002, Bratislava: SŠDS 2002 s. 17-19, ISBN 80-88946-22-0
  3. DE BRUIJN, M. a kol.: Mobile Phones: The New Talking Drums of Everyday Africa. Oxford: African Books Collective, 2009. 173 s. ISBN 97-89-956-5585-37
  4. GOGGIN, G.: Global Mobile Media. New York: Routledge, 2010. 240 s. ISBN 97-81-136-9083-23
  5. CHOVAŇÁK, F.: Android trendy 2015: Čo nás čaká v novom roku. In MojAndroid.sk. [online]. 2015. [Citované 25.04.2016]. Dostupné na internete: https://www.mojandroid.sk/android-trendy-2015-co-ocakavat-v-novom-roku
  6. IN, L.: Mobile Services Industries, Technologies, and Applications in the Global Economy. New York: IGI Global, 2012. 240 s. ISBN 97-81-466-6198-21
  7. KOVÁČ, M.: Smartfóny majú tento rok rásť najpomalšie. In Azet.sk, a.s.. [online]. 2015. [Citované 24.4.2016]. Dostupné na internete: http://mobilmania.azet.sk/clanok/110597/smartfony-maju-tento-rok-rast-najpomalsie
  8. RAWLINS, B.: Mobile Devices: A Practical Guide for Librarians. Lanham: Rowman & Littlefield, 2014. 170 s. ISBN 97-80-810-8925-90
  9. REDAKCIA,: Technologické trendy v roku 2015 podľa spoločnosti Cisco. In MojAndroid.sk. [online]. 2014. [Citované 25.04.2016]. Dostupné na internete: https://www.mojandroid.sk/technologicke-trendy-2015-cisco
  10. Volná, J. a kol.: Innovative mindset and management styles: An intellectual capital approach. ICICKM 2015 Reading : Academic conferences and publishing international limited, 2015. s. 316-323, ISBN 978-1-910810-73-6

Autor

Bc. Maroš Šlenker, Fakulta managementu UK

EDITION:

Digital Science Magazine, Číslo 2, Ročník V.

 


Študentský článok zo súťaže: Publikuj a vyhraj! Organizovanej v spolupráci s Pizza SEO.index