Kvalitný e-shop

Predaj cez internet si získava čoraz viac priaznivcov. Zmena životného štýlu, zlepšujúca sa dostupnosť internetu, zvyšujúca sa počítačová gramotnosť a čoraz lepšia konkurencieschopnosť internetových obchodov prispieva k dynamickému rastu nákupov prostredníctvom tohto distribučného kanálu. S dynamickým rastom nákupov cez internet vznikajú dynamicky aj nové internetové obchody. Kým v roku 2010 vznikalo mesačne približne 50 e-shopov, v roku 2011 sa tento počet zvýšil na 80 novovzniknutých e-shopov za jeden mesiac a v súčastnosti vzniká približne až 160 e-shopov každý kalendárny mesiac.

Dynamicky rastúcou konkurenciou prestáva byť cena najdôležíteším nákupným kritériom pri nakupovaní cez internet. Online zákazníci pri výbere e-shopu sa rozhodujú na základe kvality e-shopu.

Kvalitný e-shop by mal v prvom rade mať na svojej webovej stránke uverejnené obchodné a reklamačné podmienky v súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskou smernicou. Internet už nie liberálnym prostredím bez kontroly ako býval pred niekoľkými rokmi. V súčastnosti sa Slovenská obchodná inšpekcia a organizácia na ochranu spotrebiteľa výslovene sústreďuje na internetové obchody. Pokial Váš e-shop neuvádza všetky povinné údaje, napravte to čo naskôr, pretože kontroly pribúdajú a sú nekopromisné. Nenechajte si svoj e-bisnis komplikovať týmito “maličkosťami”.

V kvalitnom e-shope by sme nemali dlho pátrať po kontaktoch a informáciach o prevádzkovateľovi. Kvalitný e-shop by mal byť dostupný na telelóne, e-maily a prípadne na sociálnych sieťach. A mal by reagovať na požiadavky zákazníka tak, ako najlepšie vie, aby mu umožnil rozhodovanie a samotné nakupovanie pohodlnejším a kvalitnejším. Zákazníci sa často rozhodujú pre nákup práve kvôli kvalite pristupu a odozvy komunikácie s e-shopom.

Pri samotnej tvorbe a vývoji kvalitných moderných internetových obchodov je nutné dodržiavať pravidlá prístupnosti a prehľadnosť webovej stránky. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vo vyhľadávaní internetového obchodu na internete je dôležitá SEO optimalizácia webovej stránky.

V súčastnosti existujú mnohé portály, ktoré vydávajú certifikáty zamerané na kvalitu e-shopu. Jedna časť portálov sa zameriava na právnu oblasť e-shop, ktoré výdávajú certifikáty ohľadne právnej istoty a druhá časť portálov sa zameriava na certifikácie e-shopov ohľadne spokojnosti zákazníkov po nákupe. Avšak doposiaľ žiaden portál sa nezameriaval na certifikáciu webového riešenia e-shopov. O webové riešenie e-shop sa starajú samotní programátori, ktorí vyvorili e-shop. Ale mnoho e-shopov vzniká so zásadnými chybami, ktoré častokrát ovplyvňujú e-bisnis prevádzkovateľa.

V nedávnom čase vznikol projekt pod názvom Webová-kontrola.sk, ktorý spája tieto tri dôležíté oblasti pre kvalitné fungovanie internetového obchodu. Cieľom projektu Webova-kontrola.sk je rozvoj internetového podnikania v komplexnej forme. Podľa zakľadateľov projektu sa rozvoj internetového obchodovania dá uskutočniť len na základe pravideľnej kontroly a vydávaním pravideľného certifikátu.

Autor: Mgr. Peter Ďuriš