Prečo Google Analytics?

Skoro každá firma disponuje na internete svojou vlastnou webovou stránkou a vďaka jednému z nástrojov digitálneho marketingu ako je Google Analytics môžeme sledovať, analyzovať a následne ovplyvňovať návštevnosť webovej stránky.

Google Analytics je softvérový nástroj, ktorý slúži na sledovanie a poskytovanie podrobných údajov o návštevnosti konkrétneho webu. Spoločnosť Google ho poskytuje firmám zadarmo, preto je medzi nimi veľmi obľúbený a mimoriadne rozšírený. (1)

V Google Analytics sa stretávame s prehľadom základných štatistík webstránky. Medzi základné ukazovatele patria:

 • Relácie – celkový počet návštev v danom časovom úseku, patria sem aj viacnásobné návštevy od jedného používateľa.
 • Používatelia – počet jedinečných návštevníkov, ktorí prišli na vašu stránku.
 • Zobrazenia stránky – celkový počet zobrazených stránok. Ak na vašu stránku príde používateľ, ktorý si prekliká 3 podstránky, počet zobrazenia stránky sa navýši o 3.
 • Počet stránok na reláciu – priemerný počet zobrazených podstránok na jednu návštevu.
 • Priemerné trvanie relácie – priemerný čas, ktorý strávi návštevník na vašom webe.
 • Miera okamžitých odchodov – predstavuje percentuálny počet návštevníkov, ktorí prišli na vašu stránku a hneď odišli, bez akéhokoľvek prekliknutia sa na ďalšie podstránky. (2)

Umožňuje jeho používateľovi nielen sledovať návštevnosť jeho webu, ale aj izolovať a analyzovať rôzne konkrétne časti návštevnosti (napr. platená návštevnosť, návštevy s konverziou a iné). Používateľ si v ňom môže vytvoriť vlastné prehľady, rozdeliť sledované časti na viaceré segmenty a následne ich analyzovať. A napokon z nich exportovať údaje. Pomocou Google Analytics môže používateľ napríklad sledovať interakciu návštevníka so stránkou (napríklad odkiaľ na stránku prišiel, aké úkony na nej vykonal, či splnil nejaký cieľ konverzie a pod.).

Google nedávno spustil aj prémiovú verziu Analytics, Google Analytics Premium, k pôvodnému Analytics pridal ďalšie služby a nástroje – výkonnejší zber dát, rozšírenú analýzu a tiež technickú podporu (tzn. Spoločnosti s Analytics Premium dostali vlastného experta, ktorý im v prípade potreby poradí).

V skratke, na čo teda slúži nástroj Google Analytics? Aby si užívateľ mohol odsledovať návštevnosť svojho webu a na základe toho podniknúť kroky, vďaka ktorým bude ešte efektívnejší. (1)

Existujú mnohé ďalšie otázky s ktorými sa môžu vlastníci webovej stránky stretnúť a vyriešiť na ne odpovede vďaka tomuto nástroju. Prečo mi nefunguje stránka? Prečo sme nedostali žiadne objednávky? Máme investovať do reklamy? Prečo klesla návštevnosť na našej stránke za posledné obdobie? Na tieto všetky otázky si odpovieme popisom služieb, ktoré Google Analytics poskytuje.

Poskytuje najdôležitejšie prehľady

Služba Google Analytics umožňuje nielen merať predaj a konverzie, poskytuje tiež aktuálne prehľady o využívaní vašich stránok, rôznych prístupových cestách používateľov na stránky a možnostiach, ako si ich udržať, aby prišli znovu.

1

Nástroje na analýzu

Služba Google Analytics je vybudovaná na výkonnej platforme vytvárania prehľadov, ktorá sa jednoducho používa, takže na výber požadovaných údajov a prispôsobenie prehľadov stačí len niekoľko kliknutí.

Prehľady Obsah v službe Analytics

Prehľady Obsah pomáhajú zistiť, ktoré časti webových stránok majú dobrú výkonnosť a ktoré stránky sú najobľúbenejšie, aby ste svojim zákazníkom mohli poskytnúť lepšiu skúsenosť.

Služba Analytics pre sociálnu aktivitu

Web je sociálnym priestorom a služba Google Analytics meria úspešnosť vašich programov pre sociálne médiá. Môžete analyzovať, ako návštevníci využívajú zdieľané funkcie na vašich stránkach (ako je tlačidlo Google +1) a ako interagujú s vašim obsahom na sociálnych platformách.

Služba Analytics pre mobilné zariadenia

Služba Google Analytics pomáha merať vplyv mobilných zariadení na vašu firmu. Ak vytvárate aplikácie pre mobilné zariadenia, služba Google Analytics ponúka aj súpravy na vývoj softvéru pre operačné systémy iOS a Android, ktoré umožňujú merať, ako sa využívajú vaše aplikácie.

Služba Analytics pre konverzie

Zistite pomocou škály analytických funkcií služby Google Analytics, koľko zákazníkov dokážete prilákať, aký je predaj a koľko používateľov interaguje s vašimi stránkami.

Analýza inzercie

Zistite, ako dobre fungujú vaše reklamy pre sociálne médiá, reklamy pre mobilné zariadenia, reklamy vo vyhľadávacej sieti a grafické reklamy a pomocou týchto informácií vyťažte z reklamy maximum. Prepojte aktivity na svojich webových stránkach s marketingovými kampaňami a získajte kompletný obraz a efektívnejšiu inzerciu. (3)

 Čo všetko vám Google Analytics poskytuje?

Nástroje na analýzu

Pozrite sa dôkladne na svoje údaje. Štandardné prehľady zjednodušujú meranie a pochopenie budovania vzťahu na vašich stránkach. Okrem toho, rýchle vytvorenie vlastných prehľadov, segmentov návštevníkov a identifikácia dôležitých údajov, ktoré sa budú zdieľať s tímom, si vyžaduje len niekoľko kliknutí.

Prehľady v reálnom čase: merajte aktuálne aktivity2

Pozrite si, koľko ľudí sa práve nachádza na vašich stránkach, odkiaľ prišli a čo si prezerajú. Pomocou prehľadov v reálnom čase zistíte, či sa nový obsah na stránkach stal obľúbený, či dnešná propagácia zvyšuje návštevnosť na vašich stránkach, a môžete sledovať okamžitý efekt príspevkov zo siete Twitter a príspevkov na blogu.

Vlastné prehľady: definujte informácie, ktoré chcete analyzovať3

 

Vytvorte vlastný informačný panel s metrikami v priebehu niekoľkých minút. Namiesto prehrýzania sa informáciami získate okamžitý prístup k odpovediam, ktoré potrebujete. Vytvorte prehľady, ktoré budete zdieľať s kolegami, a vyzdvihnite informácie, ktoré je potrebné zdieľať.

Vlastné premenné: vytvárajte a analyzujte vlastné segmenty4

Vlastné premenné pomáhajú pochopiť segmenty zákazníkov a zistiť, ako sa budujú vzťahy s vašimi stránkami. Vlastné premenné umožňujú prispôsobiť službu Google Analytics a zhromažďovať údaje o zákazníkoch, ktoré sú pre vašu firmu najdôležitejšie.

Spresňujúce segmenty: jednoduchá analýza určitých sekcií návštevnosti5

Prečo niektoré návštevy končia nákupom za 150 EUR a iné nie? Môžete to zistiť pomocou rozšírených segmentov. Použite vopred definované segmenty (napr. Návštevy s konverziou alebo Organická návštevnosť) alebo si vytvorte vlastné. Analyzujte jednotlivé segmenty alebo porovnajte viacero segmentov zo všetkých prehľadov.

Informačné panely: usporiadajte, monitorujte a zdieľajte6 kľúčové indikátory výkonnosti (KPI)

Začnite s informačným panelom celkových KPI spoločnosti, ktorý obsahuje najdôležitejšie indikátory výkonnosti organizácie. Vytvorte informačný panel SEO na optimalizáciu pre vyhľadávače. Na všetkých informačných paneloch možno presúvať myšou, sú úplne založené na miniaplikáciách a dajú sa výborne prispôsobiť.

Vizualizácia: spoznajte cesty, ktorými prejdú návštevníci na vašich stránkach

7Služba Google Analytics ponúka celú škálu výkonných nástrojov na vizualizáciu vrátane Vizualizácie toku návštevníkov a Analýzy na stránke. Vizualizácia toku návštevníkov poskytuje prehľady s analýzou cesty, ktorú návštevník prejde na vašich stránkach. Analýza na stránke zas pomáha vizuálne vyhodnotiť, ako návštevníci interagujú so stránkami. S cieľom zjednodušiť vaše analýzy sme pripraviliviacero grafov na zobrazenie informácií požadovaným spôsobom.

Zdieľanie: všetci vo vašej firme môžu odteraz navzájom spolupracovať

Rozhodovanie na základe údajov funguje lepšie, keď tím môže 8jednoducho zdieľať informácie. Nástroje na zdieľanie v službe Google Analytics umožňujú tímu na nákup kľúčových slov bez problémov pracovať s tímami, ktoré sa zaoberajú optimalizáciou pre vyhľadávače (SEO) a obsahom. Používajte funkciu Spravodajstvo a výstrahy na objavovanie neočakávaných zmien a upozornenie kolegov. Označte kľúčové udalosti v histórii účtu a upozornite na ne ostatných. Jednoducho vyvíjajte a zdieľajte vlastné informačné panely pre metriky, ktoré sú dôležité pre vašu firmu. (4)

 

7 trikov v Google Analytics, ktoré vám pomôžu v tom, ako si vylepšiť váš web.

1.      Nastavte si ciele 

Ak máte jasný cieľ s vašou web stránkou, ako napríklad vyplnenie kontaktného formulára alebo objednávky, nastavte si sledovací kód pre tieto ciele, a v štatistikách získate podrobné informácie, kedy ste dosiahli váš cieľ, cez aké kľúčové slová ste ho dosiahli, prostredníctvom akých partnerských web stránok ste ich dosiahli a ešte  omnoho viac. Sledovať môžete nasledovné typy cieľov:

 • Miesto – najbežnejším príkladom je konkrétna adresa vašej webovej stránky. Napríklad stránka poďakovania, ktorá sa zobrazí po odoslaní kontaktného formulára.
 • Trvanie – minimálny čas, ktorý váš návštevník strávi na vašej web stránke
 • Počet stránok  – minimálny počet stránok, ktoré váš návštevník pozrie za jednu návštevu
 • Udalosť – či používateľ vykoná určitú činnosť, napríklad prehrá video, alebo sa zapíše na newsletter

Ciele si môžete nastaviť v časti Správca tak, že vyhľadáte sekciu Zobrazenie a kliknete na položku Ciele.

2.      Sledujte účinnosť vašej inzercie

Ak inzerujete v novinách, cez letáky, čiže mimo internetu, prejdite na Akvizícia a potom na položku Prehľad. Po kliknutí na položku Direct môžete sledovať priame návštevy na váš web. Priame návštevy nastanú, ak váš návštevník priamo napíše celú vašu webovú adresu do adresového riadku prehliadača. Ak inzerujete v novinách a viete, ktorý deň sú distribuované, práve v tejto časti by ste mali vidieť nárast, ak je vaša reklama účinná.

3.      Sledujte kľúčové slová

Ak vás zaujíma, cez aké kľúčové slová vašu web stránku ľudia našli, prejdite na Akvizícia a kliknite na položku Kľúčové slová. Následne sa rozhodnete, či chcete sledovať platené kľúčové slová (z vašej Google Adwords kampane, ak používate a je váš Google Analytics účet prepojený s Google Adwords účtom), alebo pozrieť neplatené kľúčové slová. V tejto časti sa nachádzajú tie kľúčové slová, ktoré používatelia Google vyhľadávajú bez prihlásenia. Prihlásení používatelia a ich štatistiky sú v časti Optimalizácia pre vyhľadávače. Toto rozdelenie prišlo s príchodom služby Google Plus. Podmienkou sledovania prihlásených používateľov je, aby ste mali váš Google Analytics účet prepojený s nástrojom Google Webmaster Tools.

4.      Prepojenie s nástrojom Google Webmaster Tools

Webmaster Tools je ďalším bezplatným štatistickým nástrojom, ktorý vám poskytuje informácie o technickom stave vášho webu. Po zavedení služby Google Plus práve prostredníctvom Google Webmaster Tools môžete sledovať aj kľúčové slová prihlásených užívateľov do Google. Prepojením Google Analytics a Webmaster Tools získate väčší prehľad o dopytoch, kľúčových slovách, vašich podstránkach a o geografickom zhrnutí.

Ak chcete pripojiť váš Google Analytics s Webmaster Tools, prejdite na Akvizícia, vyberte sekciu Optimalizácia pre vyhľadávače a postupujte podľa pokynov.

5.      Sledujte rýchlosť vašej stránky

Sledovanie rýchlosti je užitočná funkcia Google Analytics, ktorá vám umožní zobraziť čas načítania vašich stránok. Tento údaj vám pomôže zistiť, ktoré podstránky vyžadujú vašu pozornosť, a určiť vám spôsoby, ako urýchliť načítanie vašich stránok.  Ak by vás zaujímalo, prečo je to dôležité, môžem vám povedať, že rýchlosť načítania vašich stránok môže výrazne zlepšiť zážitok vašich návštevníkov pri prezeraní vášho webu a je to dôležitým faktorom Google, na základe ktorého sa rozhodne, či vašu web stránku posunie vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.

6.      Nastavte a sledujte udalosti na vašej stránke

Sledovanie udalostí je mocným nástrojom Google Analytics, ktoré vám pomôže sledovať okrem iného:

ak ponúkate súbory na stiahnutie, koľko ľudí stiahlo váš eBook, katalóg alebo iný súbor

ak máte reklamy na webe, aké reklamy sú účinnejšie a kto klikne na vašu reklamu

ak máte formuláre, ktorý formulár funguje lepšie (na bočnom paneli, v pätičke, priamo na stránke)

ako ľudia ovládajú videá na vašej stránke (prehratie, zastavenie, rýchly posun vpred)

Ale to nie je všetko. Pomocou najnovšej verzie služby Google Analytics, budete tiež môcť nastaviť tieto udalosti ako ciele, ktoré vám pomôžu vidieť výkon na základe rôznych ukazovateľov.

Sledovať udalosti nie je ťažké. Jediné, čo musíte urobiť, je len pridať jeden riadok kódu na váš web. Prejdite na Správanie a vyberte položku Udalosti. Zobrazte pomocník Google Analytics a postupujte podľa pokynov.

7.      Analyzujte tok správania

Tok správania je obrovským nástrojom v Google Analytics, ktorý vám pomôže vizuálne pochopiť, cez aké cesty vaši návštevníci prechádzajú váš web, kde odchádzajú, z akých zdrojov prišli a veľa iného. Je to samostatná kapitola v Google Analytics a pre rýchle zoznámenie sa s touto funkciou prejdite na Správanie a kliknite na Tok správania. (5)

Google Analytics je nástroj plný užitočných funkcií, ktorý vám umožní spoznať návštevníka aj do tých najmenších detailov. (2)

Tento rozsiahly štatistický nástroj poskytuje rôzne služby, ktoré vám pomôžu vylepšiť vašu webovú stránku, zvýšiť návštevnosť, udržať si zákazníkov alebo dosiahnuť ciele, ktoré si stanovíte. Ak ešte stále niekto nepoužíva nástroj Google Analytics, zistí, že v súčasnej dobe digitalizácie sa bez nástrojov digitálneho marketingu nedá prežiť a už vôbec nie prekonať konkurenciu.

 Zdroje

 1. Sledovanie návštevnosti prostredníctvom Google Anyltics – Dostupné na Internete: http://www.webjet.sk/podpora/navody/sledovanie-navstevnosti-prostrednictvom-google-analytics.html
 2. Analytics features – Dostupné na Internete: https://www.google.com/intl/sk_sk/analytics/features/index.html
 3. Analysis tools – Dostupné na Internete: https://www.google.com/intl/sk_ALL/analytics/features/analysis-tools.html
 4. Čo je Google Analytics – Dostupné na Internete: https://blog.triad.sk/marketingovy-slovnik/co-je-google-analytics/
 5. 7 trikov v Google Analytics ako vylepšit váš web – Dostupné na Internete: https://www.lemonweb.sk/blog/7-trikov-v-google-analytics-ako-vylepsit-vas-web.html
 6. Blog Google Analytics – Dostupné na internete: <http://analytics.blogspot.sk/>
 7. Google Analytics Essential Training – Dostupné na internete: <http://www.lynda.com/Google-Analytics-tutorials/Google-Analytics-Essential-Training/197523-2.html>
 8. 50 Resources for Getting the Most Out of Google Analytics – Dostupné na internete: <https://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/>

ZDROJ OBRÁZKOV:

Všetky obrázky boli použité zo zdroja https://www.google.com/intl/sk_ALL/analytics/index.html

 

Autor: Lucia Šipošová