Sociálne siete ako marketingový nástroj

Sociálne siete sú v dnešnej modernej internetovej dobe jednými z najvyužívanejších webových stránok na svete. Používajú ich „obyčajní“ ľudia, známe osobnosti ako i väčšina organizácií. Tieto organizácie a firmy v posledných rokoch využívajú sociálne siete ako jeden z ich popredných marketingových nástrojov. Sú sociálne siete vhodným marketingovým nástrojom súčasnosti? Ako sa asi bude marketing sociálnych sietí vyvíjať v najbližšom roku?

Sociálne siete ako marketingový nástroj súčasnosti

Je verejne známe, že dnešná doba sa považuje za dobu digitálnu. Podľa svetových digitálnych štatistík sociálne médiá podľa najnovších prieskumov z januára 2016 aktívne využíva okolo 68% svetovej internetovej populácie – viac ako 2,3 miliardy z 3,4 miliardy internetových používateľov (Obrázok č.1). To tvorí niečo vyše 30% z celkovej svetovej populácie. Prístup k sociálnym médiám cez mobilné telefóny aktívne využíva až 27% z celkovej svetovej populácie. Grafické znázornenie aktívnych používateľov sociálnych médií v jednotlivých častiach sveta môžete vidieť na Obrázku č.2. Pričom len na najväčšej sociálnej sieti Facebook sa nachádza viac ako 1,5 miliardy aktívnych používateľov, z toho okolo 2,3 milióna sú Slováci. Môžeme teda povedať, že online sú aj potenciálni zákazníci. [1] [2]

socialne-siete-obr-c.1

Obrázok č.1 – Digitálne aktívni používatelia vo svete [2]

socialne-siete-obr-c.2

Obrázok č.2 – Využívanie sociálnych médií v jednotlivých častiach sveta [2]

socialne-siete-obr-c.3

Obrázok č.3 – Porovnanie aktívnych používateľov jednotlivých sociálnych médií [2]

Každá sociálna sieť je jedinečná, má svojich typických návštevníkov a používateľov, fungujú na nej špecifické formy obsahu a ponúka firmám rôzne možnosti prezentovania. Treba si uvedomiť, že používatelia každej zo sociálnych sietí sa chodia na tieto sociálne siete hlavne zabaviť a využiť svoj voľný čas. Nemajú radi reklamný spam a nepoužívajú ich primárne na nakupovanie. Preto je potrebné aby si tento fakt uvedomili firmy, ktoré chcú získať nových zákazníkov a prispôsobili tomu svoje správanie na sociálnych sieťach. Je potrebné premeniť fanúšikov a záujemcov na zákazníkov, tým že si s nimi vybudujú vzťah. [1]

Pred pár rokmi sme sociálnym sieťam neprikladali takú veľkú dôležitosť a silu, ako dnes. Postupne sa však stali nevyhnutnou súčasťou marketingu. Spočiatku samozrejme boli pochybnosti a nedôvera, ktoré časom miznú a otázka teraz nie je to, či sociálne siete v marketingu využívať, ale ako robiť sociálne siete čo najlepšie. Veľa firiem však ešte stále význam sociálnych sietí podceňuje. Čím skôr si dôležitosť sociálnych sietí a ich marketingu uvedomia, tým lepšie pre nich, keďže môžu výrazne pomôcť pri podpore povedomia o značke a budovaní imidžu. Ďalšími výhodami sú napríklad získanie nových zákazníkov a zvýšenie predaja. [3]

Aby však bol marketing na sociálnych sieťach naozaj účinný, treba si vopred vypracovať určitú marketingovú stratégiu, treba vedieť ako sociálne siete využívať. Hlavnými bodmi sú:

 • Definovať si cieľ – určiť si čo sa chce dosiahnuť, zabezpečiť merateľnosť cieľa, určiť si časový rámec na dosiahnutie cieľa
 • Definovať si cieľovú skupinu a prispôsobiť obsah tejto skupine
 • Vybrať platformu, ktorá sa bude používať – na základe toho, či sa bude marketing zameriavať na B2B alebo B2C segment, ako často sa bude obsah publikovať, na aké účely, či iba jednostranná komunikácia alebo obojstranná.
 • Stanoviť si aký obsah sa bude na sociálnych sieťach zdieľať – či textové príspevky, obrázky, videá, prípadne ich kombinácia.
 • Držať sa hesla „Menej je niekedy viac“ a „Kvantita nie je kvalita“ – radšej mať vytvorený profil na dvoch sociálnych sieťach a mať na nich kvalitný obsah, ako byť na každej sociálnej sieti a robiť na nich marketing s polovičným úsilím. [3]

Marketing tvorený na sociálnych sieťach neprináša viditeľné výsledky ihneď. Akú hodnotu teda prinášajú sociálne siete pre firmy?

 • Vytvárajú a podporujú dôveru zákazníkov voči firme. Väčšina ľudí sa pri nákupe alebo využití určitých služieb a značiek rozhoduje na základe skúseností a odporúčaní svojich známych. Vďaka sociálnym sieťam sú ľudia v spojení so svojimi známymi denne a takisto môžu vidieť ich aktivitu na sociálnych sieťach. Vďaka tomu majú šancu sa dozvedieť o nových firmách a produktoch a potvrdiť si tak ich dôveryhodnosť.
 • Urýchľujú vyhľadávanie informácií o firme a poskytujú kontakt s ňou v reálnom čase. Tým si firma buduje meno medzi zákazníkmi.
 • Pomáhajú s diferenciáciou. Zákazníci majú možnosť rozlíšiť aj podobné firmy, produkty, vďaka tomu, že obsah, ktorý firmy na svojich sociálnych sieťach zdieľajú je rozdielny, či už jeho metódou alebo spracovaním. Takisto aj vďaka vyššie spomenutému rýchlemu vyhľadávaniu informácií sú zákazníci schopní odlišovať firmy a ich produkty, služby. [4]

Ako bolo spomenuté vyššie, každá so sociálnych sietí je iná, má svoje vlastné výhody a nevýhody a prináša vlastný úžitok. Ktoré sú teda tie najpoužívanejšie?

Najpoužívanejšou sociálnou sieťou na svete je Facebook. Podľa spotrebiteľov je najdôveryhodnejšou sociálnou sieťou na šírenie obsahu. Jeho veľkou výhodou je možnosť presného cielenia reklamy a propagovania príspevkov. Na Slovensku patrí medzi sociálnu sieť s najväčším množstvom aktívnych používateľov. Nachádza sa na ňom široké zastúpenie užívateľov, od 13 ročných detí po ich rodičov až starých rodičov. Je vhodný pre takmer každý druh podnikania. V najbližšej dobe sa chystá uviesť na trh rozhranie pre profesionálov s názvom Facebook at Work, ktoré bude tak konkurenciou pre profesionálne zameranú sieť LinkedIn. Zdieľa sa tu obsah vo všetkých formách, či už textový, obrázkový, zvukový alebo videá. [1]

LinkedIn je profesionálna sociálna sieť, ktorá slúži skôr ako B2B sociálna sieť. Profil na LinkedIn slúži vlastne ako aktuálny životopis používateľa. Túto sieť používajú zväčša ľudia, ktorí majú okolo 30 – 50 rokov, väčšinou sú to vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Mať firemný profil na LinkedIne nie je výhodné pre každý segment podnikania. Používa sa tu hlavne textový obsah, obsahuje diskusné fóra, môže však obsahovať napríklad aj vizuálny obsah na profesijnej úrovni. [1]

Na Slovensku Twitter nepatrí medzi najpopulárnejšie sociálne siete, no to neznamená, že nie je vhodný na prezentáciu firmy alebo na marketingové účely. Vo svete má naopak Twitter medzi aktívne používanými sociálnymi sieťami veľké zastúpenie. Hlavnou myšlienkou je hlavne zdieľanie aktuálneho obsahu s obmedzeným počtom znakov. Populárny je textový aj obrázkový obsah s používaním hashtagov, vďaka ktorým budú konkrétne výsledky ľahko vyhľadateľné. Zaujímavou je napríklad aplikácia Periscope, ktorá poskytuje live stream videa, teda vysielanie na živo s výstupom na Twitteri. Podstatou Twitteru je teda byť zdrojom čerstvých informácií. Mimoriadne vhodný je najmä pre moderné technologické spoločnosti. [1]

Google+ patrí na svete medzi najrozšírenejšie sociálne siete, keďže si profil vytvorila väčšina používateľov emailu od Google. Avšak iba 9% z registrovaných používateľov túto sieť aj aktívne používa. Nie je to však tak, že by sme túto sieť mali úplne zavrhnúť. Aktivita sledovateľov na Google+  pozitívne ovplyvňuje pozíciu firmy vo výsledkoch vyhľadávania Google. Okrem toho sú fanúšikovia upozorňovaní vo vyhľadávači na publikovaný obsah z nimi sledovaného profilu. Taktiež je tu vďaka malému počtu registrovaných firiem nízka konkurencia. Zdieľa sa tu video obsah, obrázky aj textový obsah, ktorý sa dá upravovať (tučné písmo, kurzíva…). [1]

Instagram svojou aktuálnosťou a použitím hashtagov funguje na podobnom princípe ako Twitter. Zdieľa sa tu však iba obrázkový a video obsah. Najzastúpenejšou skupinou používateľov sú ľudia vo veku od 18 do 35 rokov. Používateľmi sú teda najmä mladí ľudia, fotografi, celebrity a vizuálne orientované spoločnosti. Aplikácia disponuje veľkými možnosťami upravovania fotografií, vďaka čomu sú obrázky veľmi pôsobivé. Dnešná generácia je veľmi vizuálne založená, takže pekný a kreatívny obsah na profile určitej spoločnosti/firmy dokáže veľakrát zaujať najviac a napomáha tak vybudovať si pozitívny vzťah s potenciálnymi zákazníkmi. [1]

Trendy sociálnych sietí ako marketingového nástroja v najbližšom roku

Od začiatku ako sa sociálne siete po prvýkrát objavili, sa firmy snažili nájsť spôsob ako ich využiť pre svoje obchodné účely a zvýšenie popularity. Čím populárnejšie sa sociálne siete stávali, tým viac marketingových príležitostí sa naskytovalo pre firmy. I napriek tomu aké sú sociálne médiá populárne v súčasnosti, ich používanie v marketingu nie je až také jednoduché ako by sa mohlo zdať a nepredstavujú ani úplnú istotu. To čo je teraz na vrchole slávy, sa môže zajtra úplne prepadnúť a nahradí sa niečím iným. Sociálne siete a ich popularita sa neustále menia a preto treba meniť aj marketingovú stratégiu. Netreba sa však obávať toho, že by úplne stratili svoj význam. Ako bolo spomenuté vyššie, sociálne siete využíva momentálne viac ako 2 miliardy ľudí po celom svete a toto číslo každým rokom rastie. Z toho vyplýva, že marketing sociálnych sietí je stále aktuálny, ale aby spoločnosti boli schopné držať krok a zabezpečili si tak popredné miesta na trhu, je potrebné aby poznali svojich zákazníkov, vedeli akí sú a počúvali ich. [5][8]

Niektoré firmy sú majstrami v používaní sociálnych médií na ovplyvňovanie zákazníkov a rozširovanie si svojej základne fanúšikov. Iné firmy veľmi úspešné v tomto smere nie sú. Ako by teda mali firmy so sociálnymi sieťami narábať aby mal ich marketing požadovaný účinok? Na túto otázku dal ako odpoveď pár rád Josh Gershonowicz, CEO a zakladateľ americkej marketingovej firmy Rebuild Nation.

 • Ľudia neprichádzajú na sociálne siete pre to, aby čítali o špeciálnych ponukách firiem a bezduchom vyzdvihovaní ich produktov. Používajú sociálne siete ako zdroj zábavy, oddychu, vzdelávania sa. Práve tomu treba prispôsobiť svoju marketingovú stratégiu. Firmy by mali venovať pozornosť tomu, čo budú zverejňovať na svojich profiloch, ako budú svojich fanúšikov a potenciálnych zákazníkov zabávať. Klasické propagovanie značky nikto počúvať nebude. Vhodnejšou cestou je zverejňovať príspevky s aktuálnymi témami, do ktorých zakomponujú aj svoje produkty alebo služby. Napríklad zverejňovanie zdravých receptov za použitia ingrediencií práve ich značky.
 • K prvému bodu sa viaže aj druhý bod – neprihovárať sa cez sociálne siete výlučne textovou formou. Ľudia sú v dnešnej dobe viac vizuálne zameraní. Vizuálne zaujímavé príspevky majú väčší efekt na zákazníkov a oslovia viac ľudí ako klasické texty. Nie nadarmo má Instagram viac ako 400 miliónov používateľov (Obrázok č. 3).
 • Strach z premeškania príspevku/príležitosti je na sociálnych sieťach veľmi silný. Dobrým krokom pre firmy je zverejňovať časovo alebo množstevné obmedzené výhodné ponuky, kupóny na zľavy, súťaže a podobne. Takéto ponuky sa tešia veľkej obľube medzi užívateľmi, prinášajú nových fanúšikov a potenciálnych zákazníkov, ktorých motivujú aby stránky danej firmy navštevovali pravidelne a nepremeškali tak novú zaujímavú ponuku. Takto sledujú všetko nové čo sa na profile firmy zverejní.
 • Využívať sociálne siete na komunikáciu s fanúšikmi a zákazníkmi. Vybudovať tzv. zákaznícky servis na sociálnych sieťach. Ľudia radi zanechávajú svoje otázky, názory a postrehy a vedú diskusie s inými užívateľmi. To je dobré pre firmu, ktorá tak môže čerpať nové nápady z názorov užívateľov a zlepšovať tak svoje produkty/služby. Sociálne siete by však mali využívať aj na verejné odpovedanie na príspevky, čím zákazníkom dáva pocit, že sú ich názory vypočuté a záleží na nich.
 • Je rok 2016 a tak sa predpokladá, že každá firma už má vytvorený profil aspoň na jednej zo sociálnych sietí. Nikdy však nie je na škodu dať vedieť o pripojení sa na nové sociálne médiá, či už emailom, sms správou, reklamou na plagátoch, či ústne.
 • Nebáť sa preskúmať ďalšie sociálne kanály, ako napríklad Vine, Snapchat, Periscope. Mohlo by ísť o nevyužité marketingové zdroje. Aj keď nie každá sociálna platforma musí byť v súlade s marketingové stratégie danej firmy, každú z nich stojí za to aspoň preskúmať. Zistiť či by mohla slúžiť pre pestovanie vzťahov s novými zákazníkmi a propagáciu iných, využívanejších sociálnych médií. [8]

V roku 2015 nastali niektoré významné posuny v tom, ako podniky používali sociálne siete v marketingu. Mnoho z týchto trendov bude mať pokračovanie aj v súčasnom roku. [6]

Video obsah v poslednom roku veľmi nabral na popularite a trendom bude i naďalej. Videá veľmi pútajú pozornosť ľudí, či už ide o náučné, vzdelávacie videá, vysvetľovacie videá, alebo zábavné videá. Ak firmy zverejňujú na sociálnych sieťach vtipné a zároveň propagačné videá, viac to priláka fanúšikov a zákazníkov. [6]

V roku 2016 je už samozrejmosťou platiť za reklamu. Platenú, sponzorovanú reklamu už dávnejšie spustil Facebook, najnovšie aj Instagram. Ak chcú byť firmy relevantné pre zákazníkov mali by neustále rozvíjať svoje pôsobenie na sociálnych sieťach a investovať do reklamy na nich. Vďaka platenej reklame sa firmy môžu zamerať priamo na tú skupinu užívateľov, ktorej je predmet ich podnikania určený. Napríklad na Facebooku si môžu firmy nastaviť akej vekovej kategórii užívateľov sa majú príspevky zobraziť, akému pohlaviu a podobne. Tieto možnosti pri neplatenej reklame nie sú. [5] [6]

E-commerce, čiže internetový obchod je nám známy už nejaký ten čas. Teraz však prichádza na rad nákup cez sociálne siete. Podľa vzoru z minulého roku môžeme predpokladať, že sa zvýši predaj prostredníctvom sociálnych sietí, tzv. social commerce. Podľa správy spoločnosti MarketLive, percento tržieb z predaja spojeného so sociálnymi sieťami vzrástlo v roku 2015 oproti predchádzajúcemu roku o 151 percent. Jedným z dôvodov rastu social commerce bude pridanie tlačidla „kúpiť“ na sociálne siete ako Facebook, Twitter alebo Pinterest. Ľudia trávia väčšinu svojho online času na sociálnych sieťach. Práve možnosť nákupu priamo na sociálnych sieťach, bez toho aby ich museli opustiť, je pre nich veľmi lákavá a pohodlná. Táto novinka rozširuje predajné kanály pre obchodníkov, poháňa organické vyhľadávanie a odstraňuje nadbytočné kliknutia a otvorené okná, čím prináša ľahké a uspokojivé nakupovanie pre zákazníka. Spoločnosti budú môcť merať nárast popularity značky a získajú užitočné a podrobnejšie, rozsiahlejšie zákaznícke dáta, na základe ktorých sa budú venovať testovaniu a vylepšovaniu svojej marketingovej stratégie. [5] [6]

Aj v roku 2016 bude naďalej sociálnym sieťam dominovať Facebook. Prináša však aj niektoré nové príležitosti. Ak sa firmy potrebujú zamerať na staršiu vekovú kategóriu potenciálnych zákazníkov, práve marketing na Facebooku je tou správnou cestou. Podľa prieskumu PEW Research Center, internetoví používatelia starší ako 65 rokov používajú práve sociálnu sieť Facebook. Z dôvodu veľkej konkurencie sa všetky sociálne siete budú neustále rozvíjať a prinášať užívateľom nové, lákavé funkcie a súvisiace aplikácie. Budú hľadať inovatívne spôsoby ako prepojiť používateľov, ako prepojiť obchodné a sociálne siete do jednej zlúčenej sieti. Takouto profesionálnou sieťou, ktorá spája aj osobné záujmy je sieť beBee, ktorá na Slovensku ešte nie je veľmi známa. Napredovanie sociálnych sietí prinesie nové výzvy a príležitosti pre marketing firiem. [5] [6]

Väčšina internetových používateľov stále vyhľadáva prostredníctvom vyhľadávacích stránok a vyhľadávačov v internetových prehliadačoch. Neustále však narastá počet užívateľov, ktorí vyhľadávajú potrebné informácie na sociálnych sieťach. Jedným z dôvodov je, že ich viac láka vizuálny obsah, ktorý im príde zrozumiteľnejší a príťažlivejší. A práve na sociálnych sieťach sa nachádza najmä vizuálny obsah. Pre užívateľov je taktiež dôležité nájsť komentáre a recenzie iných užívateľov. Pre firmy je teda dôležité aby sa venovali tomu ako môžu byť vyhľadané cez sociálne siete. [6]

Nie je žiadnou novinkou, že je v súčasnosti potrebné mať svoje stránky prispôsobené aj prehliadaniu v mobiloch. Optimalizácia stránok pre mobilné rozhranie je už nutnosťou pre každú firmu, ktorá chce byť úspešná. Výsledky prieskumu spoločnosti Google za rok 2015 ukázali, že vyhľadávanie cez mobilné telefóny po prvý krát prekonalo vyhľadávanie cez klasické počítače, notebooky. Pre rok 2016 bolo predpovedané, že spoločnosti vložia ešte viac úsilia do efektívneho marketingu práve pre užívateľov mobilných telefónov. [6]

Aj na Slovensku má marketing na sociálnych sieťach veľký význam. Nela Pazderková (social media manager, Elite Solutions) odpovedala na 3 otázky týkajúce sa marketingu na sociálnych sieťach v súčasnosti: „1. Akú najväčšiu zmenu podľa vás spozorujeme v roku 2016 na sociálnych sieťach (čo bude výrazný trend, ktorému sa budú musieť značky/firmy prispôsobiť najvýraznejšie)? – Na vzostupe bude určite live- streaming. Je to nová forma komunikácie, ktorá svojim spôsobom predbehla písaný text či statické obrázky. Live streaming je podelenie sa o svoj zážitok ihneď, v danej chvíli. Už nemusíte čakať, kým prídete domov a dáte post. Jednoducho danú situáciu zastreamujete. A to napríklad prostredníctvom Periscope, Facebooku či Snapchatu… Veľkou vecou je aj fakt, že Facebook sa (najmä) pre malé značky stáva hlavným kanálom. Ľudia si vás už nevyhľadajú prostredníctvom Google, ale jednoducho cez Facebook. 2. Čo bude najväčšou chybou, akú značky spravia na sociálnych sieťach v roku 2016? – Neviem, či sa táto téma dá ohraničiť na jednu najväčšiu chybu. Avšak za jednu z tých najhorších považujem, ak značka nepozná svoju cieľovú skupinu. Ak netvorí personalizovaný obsah a nereaguje personalizovane. Viď tohtoročné komunikačné nedorozumenie istého obchodného reťazca, ktorého odpovede pobavili snáď všetkých. Akurát, že na vlastný účet… 3. Čo bolo pre vás ako správcov sociálnych sietí najväčšou výzvou na sociálnych sieťach v roku 2015? – Opäť by som to negeneralizovala len na jednu výzvu. Napríklad Facebook sa mení ako počasie, teda tie výzvy prichádzajú obrazne povedané každým dňom. Ale super výzvou, zmenou bolo určite pridanie Instagram reklám. Práve tie nám otvárajú úplne nové možnosti, či už sa to týka nového publika, alebo reklamného formátu. A okrem toho sú sociálne siete neustálou výzvou. Predsa vytvoriť obsah, ktorý bude spĺňať požiadavky značky a zároveň je zábavný a prínosný,  je (väčšinou) príjemný challenge.“ [7]

Predpovede do budúcnosti môžeme konštatovať ako priaznivé. Sociálne siete budú mať naďalej veľké zastúpenie v životoch ľudí a tak i v marketingu firiem. Na odpoveď na otázku či sa predpovede naplnia a čo všetko nové nám najbližší rok v oblasti marketingu sociálnych sietí prinesie, si však budeme musieť počkať.

Zdroje

[1] http://contentfruiter.sk/socialne-siete/urobte-si-partnerov-z-najvacsich-socialnych-sieti/

[2] http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016

[3] http://wp.sk/marketing/ako-na-socialne-siete-pripravte-si-dobru-strategiu/

[4] http://www.brandanew.co/what-value-does-social-media-create-for-your-brand/

[5] http://venturebeat.com/2016/02/18/6-social-media-trends-were-watching-in-2016/

[6] http://www.practicalecommerce.com/articles/119904-7-social-media-marketing-trends-for-2016

[7] http://strategie.hnonline.sk/spravy/media/socialne-siete-v-roku-2016-planovat-obsah-dopredu-sa-neoplati

[8] http://www.huffingtonpost.com/josh-gershonowicz/is-social-media-marketing_b_9377542.html

Autor: Bc. Andrea Ďugová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.