SHARE LIKE

V súčasnej dobe nie je nič neobvyklé, že ľudia trávia svoj voľný čas na sociálnych sieťach. Pre mnohých je to vhodný spôsob komunikácie s priateľmi a známymi, jednoduchý nástroj na pochválenie sa so svojimi novými fotkami z dovolenky alebo vydarenej akcie.
Zamerajme sa však na veľmi obľúbený nástroj väčšiny užívateľov sociálnej siete Facebook. Áno, LIKE = líbi se mi to = páči sa mi to. A SHARE = sdílet = zdielať. Úprimne, kto z nás aspoň raz nelajkol nejaký príspevok niektorého z priateľov?
Aby sme získali štatistické informácie o využívaní týchto buttonov, bol vyhotovený dotazník, ktorý zodpovedalo 294 respondentov – užívateľov Facebooku. Z toho 21 užívateľov sa vyjadrilo, že sa aktívne nezúčastňujú lajkovania a zdielania a tak sa celého prieskumu zúčastnilo 273 ľudí. Vzorka respondentov bola rôznorodá – odlišné vekové skupiny či úroveň vzdelania.
Ak aj vy práve rozbiehate svoj vlastný business alebo ste sa len rozhodli šíriť to, čo už mate zabehnuté prostredníctvom Facebooku, výsledky tohto prieskumu pre Vás môžu byť viac než užitočné. Veď koniec-koncov LIKE a SHARE dávajú užívatelia, tak prečo sa nespýtať priamo ich čo chcú šíriť.

O AKÉ OTÁZKY IŠLO?

Aktívne sa zúčastňujete likeovania/zdieľania na FB?

Aká forma informácie Vás zaujme natoľko, aby ste zdielali/likeovali?

Aký obsah prevažne obsahuje informácia, ktorú zdielate/ likeujete? Uprednostňujete zdielanie alebo likeovanie?

Ovplyvňuje Vaše zdielanie/ likeovanie osoba, u ktorej nájdete informáciu?  Obťažuje Vás zdielanie Vašich priateľov?

Aby ste nejakú informáciu zdielali/ likeovali, najprv si ju musíte osvojiť. Čo Vás zaujme, aby ste informácii venovali čas?

Zdroj zdielanej/likeovanej informácie?

Využívate LIKE/SHARE buttony mimo FB? (napríklad pod článkom na inej internetovej stránke)

Zdielate/ likeujete FUN stránky a skupiny na FB?

Ak nejaký FUN page olikeujete, vraciate sa na tú stránku?

Zdielate/ likeujete aj na základe motivačnej odmeny?
Všetky odpovede bolo možné vybrať len z predvolených odpovedí a pri každej otázke respondenti mohli zvoliť len jednu odpoveď.

A tu sú teda VÝSLEDKY prieskumu!
V prvej otázke sa s nami respondenti podelili o informáciu:

„AKÁ FORMA INFORMÁCIE VÁS ZAUJME NATOĽKO, ABY STE ZDIELALI/ LIKEOVALI?“ Na výber mali z odpovedí:
A Status – myšlienka, vtip…
B Video
C Fotky, obrázky
D Článok
E Hudba

Odpovede boli pomerne vyrovnané, no ak by ste chceli zaujať, odporúčame zvoliť formu videa, pútavého obrázku alebo hudobného prevedenia.

„AKÝ OBSAH PREVAŽNE OBSAHUJE INFORMÁCIA, KTORÚ RADI ZDIELATE/ LIKEUJETE?“
A Humor
B Fakty
C Prekvapivosť/ šokovanie
D Dojemnosť

V dnešnej stresujúcej dobe to jednoznačne vyhralo humorné prevedenie zdielaných informácií. Ideálne však urobíte, ak dokážete skĺbiť vtip s prekvapením zároveň!

„UPREDNOSTŇUJETE ZDIELANIE ALEBO LIKEOVANIE?“
A Likeovanie B Zdielanie

Väčšina respondentov lajkne, no zdielanie prenechajú iným.

„OVPLYVŇUJE VAŠE ZDIELANIE/

LIKEOVANIE OSOBA, U KTOREJ NÁJDETE INFORMÁCIU?”
A Áno, zdielam/ likeujem len ak ide o dobrého kamaráta/ rodinu.
B Nie, zdielam predsa informáciu, nie osobu.
C Ak ide o osobu, od ktorej mám v súkromí odstup, tak si informáciu síce osvojím, ale verejne sa nevyjadrím zdielaním/ likeovaním.

Respondenti majú oveľa viac chuti a odvahy lajkovať, ak informáciu objavili v profile blízkej osoby.

„OBŤAŽUJE VÁS ZDIELANIE VAŠICH PRIATEĽOV?“
A Áno, je nepríjemné, keď jednu informáciu zdiela 50 ľudí.
B Nie, každý má predsa okruh známych mimo mňa a je dobré, keď sa informácie šíria, tak to neriešim.
C Nie, môžem predsa využiť skrytie príspevku.

Prevažná časť odpovedajúcich sa nezaujíma o to, koľko ich známych shareuje informáciu, neriešia to. Štvrtine to obťažuje a ďalšia štvrtina využíva funkciu HIDE – skryť príspevok.

„ABY STE NEJAKÚ INFORMÁCIU ZDIELALI/ LIKEOVALI, NAJPRV SI JU MUSÍTE OSVOJIŤ. ČO VÁS ZAUJME, ABY STE INFORMÁCII VENOVALI ČAS?“
A Čo ma má osloviť? Čítam/ pozerám všetko doradu.
B Komentár, ktorý k tomu má kamarát, ktorý to zdiela
C Názov informácie
D Odporúčenie iným priateľom
E Stručný popis k nadpisu

Málokto venuje čas všetkým informáciám. Ľudia venujú čas najmä odporúčaným príspevkom od známych a tiež informáciám so zaujímavým komentárom.

„ZDROJ ZDIELANEJ/ LIKEOVANEJ INFORMÁCIE?“
A Zdielam/ likeujem len informácie z profilov mojich priateľov.
B Bez ohľadu na zdroj informácie – napr. nejaká internetová stránka – ak ma informácia zaujme, zdielam ju prostredníctvom FBPrevažná časť opýtaných zdiela a likeuje len to, čo sa nachádza v profiloch ich Facebookových friendov.

„VYUŽÍVATE LIKE/SHARE BUTTONY MIMO FB? (NAPRÍKLAD POD ČLÁNKOM NA INEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE)”

A Áno, často.
B Áno, občas.
C Veľmi výnimočne.
D Nie nikdy.

Z výsledku odpovedí na túto otázku možno konštatovať, že dávať LIKE/ SHARE buttony pod príspevky mimo FB sa jednoducho oplatí, ak máte záujem o šírenie informácie. Len veľmi málo respondentov nelajkuje, ak sa príspevok nenachádza na FB.

„ZDIELATE/ LIKEUJETE FUN STRÁNKY A SKUPINY NA FB?”
A Áno
B Nie

Ak si vytvoríte FUN page na Facebooku, z prieskumu vyplýva, že takmer polovicu respondentov by mohla zaujať natoľko, aby ju likeovali, prípadne zdielali.

„AK NEJAKÝ FUN PAGE OLIKEUJETE, VRACIATE SA NA TÚ STRÁNKU?“
A Nie, likeoval-a som len pre myšlienku v názve skupiny/stránky (humorná, pravdivá…). Obsah stránky ma nezaujíma.
B Áno, likeoval som, pretože san a tej stránke nachádzajú informácie, ktoré ma zaujímajú.

C Pred prvým likeom si stránku pozriem, ale neskôr sa na ňu už nevraciam.

Likeovanie fun strániek na FB sa ukázalo ako nerozlišiteľné z pohľadu, aký dôvod na to user mal. Tretina likeuje, lebo ich zaujme názov, tretina sa zaujíma o obsah stránky len na pri prvom kontakte so stránkou a tretina stránku pravidelne navštevuje.

„ZDIELATE/ LIKEUJETE AJ NA ZÁKLADE MOTIVAČNEJ ODMENY?”
A Ak informácia ponúka nejakú výhru alebo výhodu pre mňa, likeujem/ zdielam, veď keď je možnosť niečo vyhrať..

B Nie, nemám rád/a takéto masové zdielanie/ likeovanie len preto, že si všetci myslia, že vyhrajú.

C Je mi úplne jedno,či tam je motivácia zdielať/ likeovať prostredníctvom odmeny, ide mi o informáciu – ak sa mi páči, likeujem, ak nie, odmena môže byť akákoľvek, nelikeujem.

Respondenti svojimi odpoveďami poukázali na to, že ich skôr zaujíma informácia ako možná výhra. Len desatina opýtaných je motivovaná zdielať pokiaľ ide o výhru.

Na základe výsledkov nášho prieskumu, môžeme vyvodiť niekoľko záverov. A to, šíriť informáciu o vašom biznise prostredníctvom sociálnej siete Facebook môžeme jednoznačne odporúčať. Finančne vás to nič nestojí a priatelia, či priatelia priateľov sa postarajú o shareovanie a likeovanie.

No aby ste dosiahli to, čo chcete, dbajte na vhodnú formu odprezentovania sa. Niet pochýb, že užívateľov skôr zaujmete humorom a videom ako faktami a článkom, no ak však podnikáte v niečom protichodnom, nepreháňajte to.
Ak máte svoju internetovú stránku, odporúčame vám dať tam share/like buttony. Mnohí užívatelia FB možno posunú informáciu o vás svojim priateľom vďaka jednému kliku.
Nezanedbajte ani komentár, ktorý pridáte ku príspevku. Ako sa ukázalo, môže to ovplyvniť rozhodnutie zdielať vašu informáciu ďalej.
A v neposlednom rade, dajte priestor svojej kreatívnosti a prezentujte sa aj prostredníctvom Fun page na FB. To už chce však pravidelné aktualizovanie informácií, ale tím ste bližšie k svojim klientom/zákazníkom.

Autor: Lucia Samuelová