Chýbajúce tovary a služby na internete

V dnešnom čoraz viac informatizovanom svete sa nakupovanie na internete stalo nielen pomocníkom pre uľahčenie života, ale pre mnohých ľudí aj novodobým koníčkom. Väčšina z nás strávi na internete podstatnú časť svojho času prehliadaním stránok s aktuálnymi informáciami, vecami čo nás zaujímajú, a tu často človeka oslovia ponuky tovarov a služieb vo forme reklám alebo bannerov. Sú to ponuky poväčšine výhodné a takto z pohodlia svojho domova nakúpime aj to, čo by sme si nikdy ani nevšimli že nám doma chýba, t.j. takzvané nepotrebné zbytočnosti. Pre potreby tohto článku sa ale nebudeme zaoberať tým, ako internet týmto kazí nákupnú morálku a zdravý úsudok ľudí, ale budeme riešiť nákupné správanie, čiže to, čo a ako často ľudia nakupujú na internete, za čo všetko sú ochotní zaplatiť a tiež čo všetko im na internete ešte chýba (aj keď sa zdá nemožné že by najlepší kamarát internet niečo ponúknuť nevedel). Zámerom tohto článku je teda zistenie, čo ľuďom z obrovského množstva poskytovaných tovarov a služieb na internete ešte chýba, pretože, ako vieme, človek je tvor náročný, jeho fantázia nemá hraníc a čím viac sa mu ponúkne, tým viac si žiada.

Existujúce prieskumy

Témou chýbajúcich tovarov a služieb na internete sa veľa prieskumov nezaoberalo, avšak môžeme sa odvolať na zaujímavý článok z roku 2003, ktorý sa riešil problematikou platených služieb na internete. Nieže by ľuďom chýbali práve takéto služby, chýbalo im to, čo im tieto služby mohli poskytnúť, ako textový alebo obrazový materiál, multimediálny obsah. Autor článku sa odvoláva na spoločnosť Jupiter Research, podľa ktorej do roku 2007 bude tieto služby využívať až 27% Európanov, zatiaľ čo v roku 2003 to bolo len 9%[1]. Náš výskum ale dokazuje, že na Slovensku aj v roku 2012 nie je veľa ľudí ochotných platiť za tieto služby, čo rozoberieme v nasledujúcej časti.

Výsledky vlastného prieskumu

 Prieskum sme uskutočnili pomocou dotazníka so 17timi otázkam, ktorých výsledky si následne rozoberieme. Počet respondentov bol 167.

1. Na čo využívate internet?

Zábava 134  – 80%
získavanie informácií 160  – 96%
kontakt s priateľmi/rodinou 158 – 95%
nakupovanie 125 –  75%
internet nevyužívam     0  –  0%

 Z prvej otázky vidíme že najviac respondentov využíva internet na získavanie informácií (až 96%). Najmenej respondentov využíva internet na nakupovanie (75%).

2. Ste ochotný/á platiť za využívanie internetových služieb? (napr. Piano, Pokec Plus, YouSendIt)

Áno 20 –  12%
Nie 147  –  88%

Druhá otázka nám ukazuje, že za internetové služby je ochotných platiť len 12% opýtaných.

3. Prečo áno / nie?

Odpovede respondentov boli opakujúce sa:

 NIE:

 • lebo vždy sa dá nájsť niečo podobné zadarmo
 • som ochotná vzdať sa takýchto menej potrebných služieb
 • platím za internet samotný, nebudem priplácať ešte naviac
 • je to zbytočnosť, nepotrebnosť
 • nebudem rozhadzovať peniaze na každú blbosť
 • Lebo sa to platí cez kreditnú kartu
 • Niektoré stránky nie sú natoľko dôveryhodne, aby som im dávala údaje o svojej kreditnej karte
 • mi to prekáža principiálne
 • stránky majú príjmy z reklamy

 ÁNO:

 • Som ochotný zaplatiť za informácie, ktoré ma zaujímajú a majú pre mňa vyššiu informačnú/kultúrnu/sociálnu/…hodnotu ako bulvár
 • pretože za služby slušný človek zaplatí, aj sa tým dá niekomu práca
 • lebo mám rýchlejšie informácie, nemusím skladovať papier po novinách
 • Piáno – sú tam zaujímavé články a zas na druhej strane sa málokedy jedná o vysokú sumu
 • Potenciálne odbúranie reklamy
 • lepšia dostupnosť info z časového hľadiska, rozšírený obsah

4. Koľko ste ochotný/á platiť mesačne?

do 5€ 32  – 19%
do 10€ 12   – 7%
do 20€ 3  –  2%
nad 20€ 0  –  0%

 Vo štvrtej otázke sme sa dozvedeli, že ľudia, ak sú

ochotní platiť za internetové služby, tak iba minimálne sumy (do 5€ mesačne). Nad 20€ nebol ochotný platiť nikto z opýtaných.

 5. V súčasnosti využívate platené internetové služby?

Áno 13  – 8%
Nie 58   – 35%

V tejto otázke sme dostali odpoveď na to, koľko ľudí využíva v súčasnosti platené internetové služby s výsledkom 13 zo 71 opýtaných.

6. Aké platené služby na internete využívate najčastejšie?

platená inzercia 4  – 6%
platený online textový a obrazový materiál (napr. Piano) 8  – 12%
platené extra služby k bezplatným službám (napr. PokecPlus) 1  – 2%
platená služba na odosielanie väčšieho objemu dát (YouSendIt ) 0  – 0%
platené portály na sťahovanie filmov/hudby/videí/obrázkov 7  – 11%
nevyužívam platené internetové služby 48  – 74%

 Z výsledkov tejto otázky vidíme, že väčšina opýtaných (74%) platené internetové služby  nevyužíva a najviac sa využíva platený online textový a obrazový materiál (Piano) a hneď z tým nasledujú platené portály na sťahovanie filmov, hudby, videí a obrázkov.

7. Nakupujete na internete?

Áno 155 – 93%
Nie 11  – 7%

Účelom tejto otázky bolo zistiť koľko respondentov využíva nakupovanie na internete. Zistili sme, že je to väčšina opýtaných a to 93%. 

8. Prečo?

väčší komfort, pohodlie 104  – 63%
nízke ceny 127  – 77%
široký sortiment 96  – 58%
časová nenáročnosť 100   – 61%
na internete nenakupujem (pokračujte prosím otázkou č. 9) 10   –   6%
Táto otázka nám zodpovedala, prečo ľudia na internete nakupujú a zistili sme, žehlavne kvôli nízkym cenám (77%) a hneď za tým nasleduje väčší komfort apohodlie.

 

 

9. Ako približne často nakupujete na internete?

viackrát do týždňa 6 –  4%
raz do týždňa 10 –  6%
raz do mesiaca 49 –  29%
pár krát za rok 89 –  53%
raz za pár rokov 8 –  5%

Z respondentov, ktorí nakupujú na internete ich najviac nakupuje len pár krát za rok (53%) a najmenej viackrát do týždňa (4%), za čím hneď nasleduje raz za pár rokov (5%).

 10. Čo najčastejšie nakupujete na internete? 

elektronika, software 97 –  60%
oblečenie, obuv, doplnky 76 –  47%
domáce spotrebiče 29 –  18%
kozmetika, drogéria 42  –  26%
šperky, bižutéria 35 –  22%
športové pomôcky 34 –  21%
potraviny, alkohol 7  –  4%
lieky, výživové doplnky 14  –  9%
hračky 16 –  10%
potreby pre dom, záhradu, dielňu 12 –  7%
knihy 100   –  62%

Z opýtaných na internete najviac nakupujú knihy (62%), za čím hneď nasleduje elektronika a software (60%). Najmenej ľudia nakupujú potraviny a alkohol (4%).

11. Stalo sa vám už že ste nejakú požadovanú službu alebo tovar na internete nenašli?

Áno 37 –  22%
Nie 127 –  76%

Z tejto zásadnej otázky vieme, že väčšine opýtaných (76%) sa ešte nestalo, že by na internete nejakú službu alebo tovar nenašli.

 12. Z akej kategórie bol tento tovar?

elektronika, software 8 –  5%
oblečenie, obuv, doplnky 15 –  9%
domáce spotrebiče 0 –  0%
kozmetika, drogéria 4 –  2%
šperky, bižutéria 0 –  0%
športové pomôcky 0 –  0%
lieky, výživové doplnky 0 –  0%
hračky 1 –  1%
potreby pre dom, záhradu, dielňu 1 –  1%
knihy 8 –  5%
potraviny, alkohol 1 –  1%
ešte sa mi to nestalo (pokračujte prosím otázkou č. 14) 84 –  50%

Najväčšiemu počtu respondentov (aj keď je to len minimálne percento) sa nepodarilo na internete nájsť tovar z kategórie oblečenie, obuv, doplnky (9%), za čím nasledujú knihy a elektronika software (5%).

 

13. O aký tovar/službu konkrétne šlo?

 Odpovede opýtaných boli rôzne:

 • clapper pre slovenské zástrčky
 • špeciálne zariadenia k fototechnike, príslušenstvo k hi-fi
 • HP Envy Notebook
 • Knihu Slepačia polievka pre dušu
 • Multitool Leatherman Skeletool CX
 • knihu v nemeckom jazyku
 • snowboard
 • Krém
 • mikina s logom športového tímu
 • parfém
 • donáška darčekov vo Viedni
 • značkové oblečenie
 • Modro – žlté snowboardové rukavice s chráničom na zápästie
 • tričko s motívom Family Guy
 • CT pristroj
 • najnovšia čítačka kníh
 • značky, ktoré na SR nedovážajú, zároveň z USA ich do Európy neposielajú

 14. Aký tovar/službu by ste na internete privítali? 

Ľudia by, samozrejme, privítali to čo v internetových obchodoch nenašli, ale okrem toho aj:

TOVARY:

 • clapper pre slovenské zástrčky
 • potraviny
 • bolo by dobre keby tam bol k dispozícii všetok tovar
 • potraviny od kvalitného predajcu, kde by bola zaručená čerstvosť a dovoz domov
 • viac zahraničných značiek, nižší shipping

 SLUŽBY:

 • Rozšírenie administratívy realizovanej prehľadným spôsobom – napr. daňové priznania
 • Možnosť nakupovať prostredníctvom internetu s využitím QR kódov a smartfonov aj najbežnejšie produkty dennej spotreby, potraviny
 • Objednávanie cez internet u lekára na presnú hodinu.
 • niečo čo nepustí spamy do mailu
 • viac služieb
 • Aukcie
 • kvalitnejší internet banking; školské prednášky; voľby, referendá, lokálne hlasovania
 • Skype s celebritami, alebo zorganizovať si stretnutie s celebritou podľa vlastného výberu, alebo aspoň video hovor so slávnymi ľuďmi
 • Tlačenie fotiek online
 • informácie a poradenstvo ktoré zákazník získa len v obchode
 • donáška darčekov vo Viedni
 • Pri nákupe oblečenia, obuvi zjednotenie veľkostných tabuliek, resp. nejaká vizualizácia ako by oblečenie na nasej postave vyzeralo
 • Donáška nákupov domov
 • rozvozová služba za nízku cenu a prístupnú nonstop
 • objednanie s dodávkou jedla z McDonald´s
 • online pomoc pri písaní diplomovky

 15. Boli by ste ochotný/á v budúcnosti kupovať všetky produkty cez internet?

Áno 31 –  19%
Nie 134 –  80%

Väčšina opýtaných (80%) by v budúcnosti nebola ochotná kupovať všetko na internete.

 16. Ak nie, ktoré produkty by ste neboli ochotný/á kupovať cez internet?

elektronika, software 15 –  10%
oblečenie, obuv, doplnky 65 –  45%
domáce spotrebiče 15 –  10%
kozmetika, drogéria 29  –  20%
šperky, bižutéria 25 –  17%
športové pomôcky 16 –  11%
lieky, výživové doplnky 59 –  40%
hračky 5 –  3%
potreby pre dom, záhradu, dielňu 6 –  4%
knihy 4 –  3%
potraviny, alkohol 87 –  60%
som ochotný/á kupovať na internete všetko 15 –  10%

134 opýtaných, ktorí by neboli ochotní kupovať všetky produkty na internete, by určite nekupovalo online produkty ako potraviny, alkohol (60%), oblečenie, obuv, doplnky (45%) a lieky a výživové doplnky (40%).

17. Ktoré produkty radšej kupujete na internete ako v kamenných obchodoch?

elektronika, software 79 –  52%
oblečenie, obuv, doplnky 19  – 13%
domáce spotrebiče 21 –  14%
kozmetika, drogéria 22  –  15%
šperky, bižutéria 16 –  11%
športové pomôcky 13 –  9%
lieky, výživové doplnky 6 –  4%
hračky 13 –  9%
potreby pre dom, záhradu, dielňu 9 –  6%
knihy 67 –  44%
potraviny, alkohol 6 –  4%
som ochotný/á kupovať na internete všetko 10 –  7%
Z tejto otázky môžeme jasne vidieť že respondenti najradšej na internete nakupujú elektroniku a software (52%) a knihy (44%).

Záverečné zhodnotenie

Z nášho výskumu vyplynulo niekoľko zaujímavých skutočností. Po prvé, ľudia najviac nakupujú na internete pár krát za rok (53% opýtaných) a to hlavne knihy (62%), za čím hneď nasleduje elektronika a software (60%) a to hlavne kvôli nízkym cenám (77%). Najmenej ľudia nakupujú potraviny a alkohol (4%). Ďalšia zaujímavá skutočnosť je, že aj napriek optimistickým odhadom odborníkov ľudia stále nie sú ešte veľmi ochotní platiť za využívanie rôznych internetových služieb (až 88% opýtaných).

Odpovede respondentov boli prevažne opakujúce sa, nie sú ochotní platiť hlavne preto, lebo vždy sa dá nájsť niečo podobné zadarmo, sú ochotní vzdať sa takýchto menej potrebných služieb, platím už za internet samotný, nieto ešte naviac, podľa niektorých je to zbytočné a nepotrebné, taktiež spochybňujú dôveryhodnosť niektorých internetových stránok, veria, že stránky majú dosť príjmov z reklamy a v neposlednom rade to ľuďom prekáža už z princípu. Na druhej strane, 12% opýtaných je ochotných za tieto služby platiť hlavne kvôli vyššej informačnej, kultúrnej, sociálnej hodnote informácií, v pomere s nie príliš vysokou sumou, taktiež kvôli potenciálnemu odbúraniu reklamy a lepšej dostupnosti informácií z časového hľadiska a rozšírenému obsahu. Najviac sú však za tieto služby ochotní platiť do 5€ mesačne (19% respondentov).

Čo sa týka tovarov a služieb, ktoré ľudia na internete nenašli, náš výskum preukázal nasledovné:

Väčšine opýtaných (76%) sa ešte nestalo, že by na internete nejakú službu alebo tovar nenašli, a ak áno, tak najväčšiemu počtu respondentov (aj keď je to len minimálne percento) sa nepodarilo na internete nájsť tovar z kategórie oblečenie, obuv, doplnky (9%), za čím nasledujú knihy a elektronika software (5%). Väčšinou šlo o tovary nedostupné na slovenskom trhu alebo také, ktoré ešte neprišli do predaja, prípadne boli na internete už vypredané a viac sa nevyrábali. Taktiež to boli rôzne špeciálne tovary (rôznych značiek, tématické) alebo aj také, ktoré si ľudia prispôsobili sebe, svojim požiadavkám a vysokým nárokom a takéto tovary ešte nikto nevyrobil.

Zaujímavé boli výsledky otázok aké služby a tovary by respondenti na internete privítali. Samozrejme, v prvom rade to, čo v internetových obchodoch nenašli, ale čo sa týka služieb tak ľudská predstavivosť nemá hraníc a najzaujímavejšie odpovede boli „Skype s celebritami, alebo organizácia stretnutia s nimi podľa vlastného výberu, alebo videohovor so slávnymi“ a „online pomoc pri písaní diplomovky“. Ďalej by ľudia privítali hlavne rôzne formy donášok a rozvozov.

Väčšinou sa však respondenti vyjadrili, že nič mi nechýba, sú spokojní so súčasnými službami a podľa nich je tam už všetko. Skôr by ale privítali vylepšenie a sprehľadnenie webových stránok.

Autor:  Lucia Legéňová

Zdroje a citácie


[1] TUROŇ, Martin. Štúdia: Platené služby na internete sa tešia obľube. [online]. IT News, 2003. [cit. 2012-01-18]. Dostupné na: <http://www.itnews.sk/spravy/internet/2003-04-25/c114479-studia-platene-sluzby-na-internete-sa-tesia-oblube>