Newsletter vs. Spam

Newsletter je považovaný za jeden z najpoužívanejších a najefektívnejších nástrojov online marketingu. Jeho cieľom je zasielanie reklamných informácií prostredníctvom emailu na základe súhlasu, či vyžiadania zasielania. Medzi hlavné výhody newsletteru patria predovšetkým: …

Read More