E-business

E-business (e-biznis) predstavuje elektronické podnikanie. Elektronické podnikanie využíva najmä webové technológie a rôzne automatizované informačné systémy. Rozmach e-business v posledných rokoch súvisí hlavne s rozvojom internetu, softwarových technológii, hardwaru a telekomunikácií.

E-business versus e-commercia

Pojem e-business má trochu širší záber oproti e-commercia. Zatiaľ čo e-commercia sa primárne sústreďuje na elektronické obchodovanie, e-business sa odboru elektronického podnikania venuje komplexnejšie. E-business zahrňuje obchodné procesy zahrňujúce celý reťazec od elektronického nakupovania, manažmentu zásobovania, spracovávania objednávok, zákazníckym servisom, vzťahom so zákazníkmi (CRM), využívanie ERP systému, elektronickej výmeny dokumentov (EDI, EDIFACT) až po kooperáciu obchodných partnerov

E-commercia – elektronická komercia

Elektronická komercia dnes zahrňuje nielen nakupovaniepredaj na internete, ale napríklad tiež elektronické online platby, e-marketing, SEO, SEM, elektronické výmeny dát (EDI), automatické zbery dát ap. Typicky využívanie komunikačných technológií, hlavne www stránok, e-shopov, CMS systémov, databáz, e-mailov, vyhľadávačov a iné nepočítačové technológie, ako napríklad prepravné služby ap.

RSS

RSS (Really Simple Syndication) je technológia súčasnosti, ktorá nie je verejnosti dostatočne známa, hoci na viacerý ch stránkach je už možné badať ikonky znázorňujúce RSS. Ak sa na ne klikne objaví sa len množstvo nezrozumiteľného

kódu. RSS je formát pre zlučovanie správ, obsahu stránok spravodajského charakteru a osobných weblogov. Informácie o každom článku, resp. obsahu webovej stránky sú spracované do RSS formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), Tieto informácie je možné prezerať v špecializovanom programe, tzv. RSS čítačke.

Takýto program pristupuje v stanovených intervaloch na RSS súbor umiestnený na danom serveri na Internete a sleduje zmeny. Ak na serveri pribudne nový článok resp. nejaká nová informácia, táto skutočnosť sa následne prejaví pridaním článku do RSS kanála. Po načítaní zmeny RSS čítačkou tento novú správu zobrazí a označí ako nečítanú. V RSS kóde je možné použiť odkazy z viacerých stránok, čím by bolo možné vytvoriť súhrn viacerých článkov o danom produkte, resp. službe, čím si užívateľ môže vytvoriť obraz o produktoch a 21 službách.

Takisto by bolo možné vďaka RSS získavať ceny rôznych spoločností o rôznych produktoch. Je to zatiaľ len otázka budúcnosti, no i v súčasnosti existujú webové stránky, ktoré sústreďujú ponuky a ceny rôznych spoločností, vďaka ktorým si zákazník môže vybrať najlepší produkt z danej ponuky. Je otázkou času, kedy technológia RSS umožní poskytovať služby prepojené s elektronickým obchodovaním. RSS však podľa odhadu agentúry Forrester zatiaľ používajú len dve percentá ľudí pripojených na internet. RSS technológia môže skrátiť čas pre užívateľov, ktorý je potrebný na načerpanie informácií z viacerý ch zdrojov. Namiesto návštevy viacerých serverov tak postačí si otvoriť jednu stránku, na ktorej sa zobrazia nami zvolené informácie zo všetkých zvolených webov.

Jednou z takýchto stránok je stránka http://www.netvibes.com/ , ktorá umožňuje prehľadným spôsobom zoraďovať si jednotlivé záložky na samotnej stránke (podmienkou je poskytovanie RSS služieb nami vybranými stránkami). V strednej časti je možné si vybrať nami zvolené webové stránky a najaktuálnejšie informácie z týchto stránok.

Rôzne podoby RSS

Samotná skratka má niekoľko výkladov:

  • Rich Site Summary (RSS 0.91 od firmy Netscape)
  • Resource Description Framework Site Summary (stvoriteľom je W3C)
  • Really Simple Syndication (RSS 2.0 – v súčasnosti ho spravuje Berkman Center for Internet & Society na Právnickej fakulte Harvardovej univerzity)
  • Really Simple Syndication 3.0 (RSS 3.0 Lite – zatiaľ najmladší z rodiny RSS)

Existujú tiež ďalšie formáty s rovnakým účelom:

  • Channel Definition Format (CDF – formát od firmy Microsoft, v praxi se vôbec nepresadil a dnes se takmer neobjavuje)
  • The Atom Syndication Format (ATOM 1.0 – moderný štandardizovaný formát)

Kam smeruje online nakupovanie?  

Zabudnite na obyčajný e-shop, prichádzajú nové trendy.

Ak sa bavíme o posledných trendoch na Internete, väčšinou popisujeme sociálne siete a ich rýchly nástup. Podstatnou časťou nášho záujmu sú také nové technológie ako rozšírená realita alebo mobilný marketing. Málo kedy sa ale medzi týmito témami objaví online nakupovanie Ide totiž o bežnú činnosť, že nám jej rozvoj môže unikať. Online obchody a obchodníci určíte nespia. Každý z nich vyvíja tú svoju úspešnú predajnú stratégiu. Niekedy sa vezie na súčasných trendoch ako sociálna sieť. Niekedy sa snaží nájsť svoju vlastnú, originálnu cestu.

Rozvoj online nakupovania sa najčastejšie týka veľkých hráčov. Objavujú sa však aj takí, ktorí majú šancu zamiešať kartami na trhu digitálneho predaja. Medzi súčasné i nadchádzajúce trendy patrí e-shopy s cielenou ponukou, obchodné platformy využívajúce sociálne siete, hromadné nakupovanie, Compulsive shopping a Location-based shopping.

Obchod, kde si vás pamätajú

Ak využívate novú technológiu, často sa s ňou snažíte pracovať novým spôsobom. Nová technológia ale môže byť využiteľná i starým spôsobom – starý spôsob sa tak stane efektívnym. Internetové obchody boli v minulosti miestom, kde zákazníci dokončovali svoju spotrebiteľskú cestu. Tá viedla od výkladov cez rady predavačov a ochytania výrobku až do pomyselného miesta, kde ste všetko nakúpili lacnejšie a ešte vám to doviezli domov.

V prvopočiatkoch hrali e-shopy na cenu a časovú efektivitu nákupu. S rozširovaním sortimentu a služieb narastala nová konkurencia. Majitelia e-shopov postupne prichádzali na fakt, že sa v sortimente zákazník nevyzná. Využitie technologických predpokladov pre cielenie perzonalizovaného obsahu, ktorý sa využíva i v behaviorálne cielenej internetovej reklame, sa nevyhlo ani e-shopom.

Príťažlivosť moderného e-shopu je i dnes postavená na nízkych cenách a kvalite servisu (doba expedície, variabilné platobné podmienky), pridávajú sa však nové vlastnosti: e-shop si pamätá vaše predchádzajúce nákupy, vyhľadávanie či zrovnávanie. Pamätá  si vaše preferencie nastavenia. Umožňuje užívateľskú diskusiu nad výrobkom alebo hodnotenie užívateľov. E-shop budúcnosti však bude postavený nielen na obchodovaní. Tieto budúce nákupne weby pôjdu oveľa ďalej.

Typickým príkladom je Amazon, ktorý je už dnes viac než obyčajný obchod. Je platformou, ktorá umožňuje získavať informácie, recenzie i odporučenie od priateľov. ide o účelovú sociálnu sieť zameranou na nákup. Využitie socializačných prvkov je jasným dôkazom dôvery v silu Word of mouth marketingu (WOMM). Nákupy sú často založené na emóciách a obraz v kombinácii so zvukom dokáže presvedčovať (už nie len predávať) lepšie. Video sa stane dominantným i v okruhu spotrebiteľských recenzií.

V počiatkoch e-shop komunikoval len v rovine komerčnej komunikácie, teda reklamou a podobnými ponukami. Doba sa ale mení. Obchody dnes potrebujú komunikáciu v zmysle dlhodobej riadenej aktivity. Komunikačná rola všetkých subjektov na Internete sa zväčšuje a e-shopy sa tak sami z časti stávajú médiami, ktoré sa zúčastňujú verejnej diskusie.

Na už spomínanom Amazon nájdete Daily blog, ktorý nie je len o predajoch a nákupoch. Podobne i Facebook stránka Amazonu. Obe média sú obsahovo široké a z Amazonu robia viac než len obchod. Amazon tak podporuje svoju povesť, ale i samotnú podstatu. Sociálna sieť potom využíva nie len k akvizícii nových užívateľov, ale aj k vytvoreniu svojho mediálneho obrazu.

Pre úspešnosť internetového predajcu bude okrem dnes platných hodnôt dôležitý sortiment a jeho šírka, online reputácia a v neposlednom rade zaistenie maximálnej bezpečnosti. Ako v oblasti nákupov a osobných údajoch, tak počas dopravy tovaru na jeho miesto určenia.

B2C

B2C (Business-to-Customers) je termínom z oblasti elektronickej komercie (e-commerce). Skratkou B2C sú označované softwarové riešenia (internetové obchody), ktorá sú určené pre predaj koncovým spotrebiteľom (fyzické osoby, domácnosti apod.).

Vysoký stupeň automatizácie procesov

Sofistikované softwarové riešenia dnes ponúkajú funkcionalitu, ktorú skôr využívali iba elektronické obchody určené pre segment B2B. K bežným štandardom tu v súčasnej dobe patria napríklad on-line prehľady objednávok a ich stavov, informácie o skladových dostupnostiach apod. Rovnako i nový vzniknutý zákazníci a nové vzniknuté objednávky sú vďaka plne automatizovanému a obojsmernému prepojeniu na podnikový systém prevádzkovateľa (ekonomický systém, informační systém organizácia, účtovný systém, sklady, CRM …) ukladané do účtovníctva, čo má za následok zníženie prevádzkovej réžie a vylúčenie ľudských chyb prameniacich z pôsobenia ľudského faktoru.

Grafické spracovanie a ergonómia

Cieľom B2C e-shopov je získanie a udržanie zákazníka. Grafika obchodov potom musí oslovovať cieľovú klientelu (ženy, muži, športovci, dôchodcovia, rybári apod.), reprezentovať ponúkané komodity tovaru a celkové pojatie musí vytvárať príjemné prostredie pre nákup a ľahkú orientáciu zákazníka (ergonómiu). Obvykle sú rovnaké funkcionality (moduly), ktoré majú za úkol čo najviac predávať spôsobom, ktorý zákazníkov neuráža, ale má vysoký výsledný efekt (akčný tovar, výpredaje, novinky, súvisiace a alternatívny tovar apod.)

Marketing

Obchodní úspech B2C e-shopu, je v dnešnej dobe pretlaku konkurencie vylúčený, bez škály integrovaných marketingových nástrojov od e-mailových spravodajcov, SEO optimalizácií až po odpovedajúce štatistiky.

Autor:  Alena Šebeňová

span style=”text-decoration: underline;”Marketing