Mobilný marketing

V posledných rokoch sa čoraz viac dostáva do popredia mobilná forma marketingu. Spočiatku to boli len smsky od operátorov, ktorí upozorňovali touto formou svojich zákazníkov o rôznych akciách a službách. Neskôr už začali posielať smsky iné spoločnosti. Momentálne, v dobe smartphonov a dotykových tabletov, sú populárne najmä google reklamy. Medzi najmodernejšie formy mobilného marketingu patria aj takzvané QR kódy (quick response), čo v preklade znamená „kódy s rýchlou odozvou“. Ide v podstate o to, že váš mobilný telefón zosníma fotoaparátom tento kód a dekóder ho ďalej rozšifruje do podoby písaného textu. Týmto spôsobom sa dá ušetriť veľké množstvo priestoru. Mobilný marketing má množstvo výhod. Výhodami mobilného marketingu oproti iným formám sú hlavne rýchlosť a aktuálnosť. Väčšina z nás nosí svoj mobilný telefón často stále so sebou, takže v podstate stačí byť v pokrytí signálu a dostaneme aktuálne informácie. Spoločnosti nemusia čakať až do druhého dňa, kedy im vyjde reklama ako v printových médiách, ani do večera aby počkali kým zapneme televízor a pustia nám reklamu.

Výsledky prieskumu

Na základe krátkeho prieskumu sa zistilo, že všetci z opýtaných vlastnia minimálne jeden druh mobilného zariadenia, čo je podporované faktom, že na Slovensku je viac mobilov ako ľudí. Prvenstvo držia stále bežné mobilné telefóny ale len tesne za nimi sú dotykové smartphony. Novinkou v tomto svete sú tablety, ktoré vlastní asi len 10% respondentov.

Respondentov, ktorým prekáža reklama je o malé percento viac, než tých, čo im neprekáža. Podobný výsledok bol zaznamenaný aj pri otázke sms/mms marketingu, no len 5% uviedlo že sa im to páči. Zaujímavosťou je, že napriek tomu, že približne polovici opýtaných to nevadí, takmer 75% respondentov uviedla že tomuto marketingu neverí alebo viac neverí než verí. To pravdepodobne ovplyvňuje aj skutočnosť, že dve tretiny opýtaných by zaujímavú reklamu neposunula priateľovi alebo známemu aj keby ho zaujala. Najčastejšie preto, že ich rozčuľuje, ak scrollujú po displeji a nechtiac kliknú na reklamu v aplikácii a neustále sa im zapína internetový prehliadač. Na otázku „zapojili ste sa niekedy do sms súťaže ?“ odpovedali takmer 2/3 nie.

Zo zvyšnej tretiny sa zapojí do takejto formy súťaže „len výnimočne“ iba polovica opýtaných, čo značí nie veľký záujem o túto formu súťaže. Zaujímavým prekvapením tohto prieskumu je zistenie, že takmer 20% respondentov už niekedy nascanovala QR kód za rôznym účelom, napriek tomu, že táto forma mobilnej marketingovej komunikácie nie je na Slovensku ešte taká rozšírená a toto percento indikuje možný silný potenciál pre tento typ komunikácie, čo by mali brať spoločnosti do úvahy.

Týmto spôsobom sa dajú uplatniť aj rôzne zľavy. 59% respondentov uviedlo, že svoje mobilné zariadenie používa počas voľnočasových aktivít, čo pomáha marketingovému oddeleniu lepšie zameranie na cieľovú skupinu. Niet divu, že v dnešnej turbulentnej a dynamickej dobe plnej neustále nových technológií sú staršie formy dátovej komunikácie ako Bluetooth či Infrared vytláčané modernejšími formami mobilného marketingu. Takmer 2/3 opýtaných uviedlo, že takúto formu nevyužíva vôbec a z ostatnej 1/3 približne polovica používa len výnimočne. Zaujímavosťou je, že len jeden respondent odpovedal, že tieto formy používa často.

Z hľadiska efektívnosti sú tieto formy prežitkom, pretože ak by sme chceli používať Bluetooth ako nástroj mobilnej reklamy, tak by sme museli očakávať od našich zákazníkov, aby mali túto službu stále zapnutú. To je však takmer nereálne, pretože užívatelia mobilných zariadení dobre vedia, že neustále zapnutie tejto služby výrazne znižuje výdrž batérie. Marketing by sa mal preto zamerať moderným smerom, čiže na internetovú komunikáciu, ktorý ma vo svojich zariadeniach čoraz viac ľudí. Až 67% respondentov uviedlo, že využíva mobilný internet alebo Wi-Fi pripojenie. 46% opýtaných uviedlo, že sťahujú rôzne druhy aplikácií do svojho zariadenia, čo má rastúci trend. Tento potenciál zvýrazňuje fakt, že z ľudí, čo sťahujú aplikácie, je takmer 75% tých čo ich sťahujú na dennej báze až 2-3 krát do týždňa.

Záver

Výsledky prieskumu nám jasne ukázali, že dotykové smartphony a tablety budú udávať krok v najbližšej budúcnosti. Výskum ďalej ukázal, že moderné technológie ako mobilný internet, QR kódovanie pomaly vytláčajú zastarané technológie dátové prenosu ako je Bluetooth či Infrared. Najväčší prínos z tohto prieskumu je fakt, že každý čo vlastní telefón, ho nosí blízko pri sebe a viac ako polovica ľudí ho používa aj počas prechádzky so psom alebo pozeraní TV, čo je jasným signálom pre spoločnosti aby lepšie identifikovali cieľovú skupinu, na ktorú sa chcú zamerať. Mobilný marketing má jednoznačne svetlú budúcnosť najmä preto, že je mobilný. Takže podstatné je, aby sme mali mobilné zariadenie a boli v dosahu signálu.

Autor:  Peter Gelinger

Zdroje

 

http://marketer.hnonline.sk/c1-24149700-mobilny-marketing

http://www.msolutions.sk/mmarketing.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_marketing

http://www.slideshare.net/internetjesexy/mobilny-marketing-marian-chovanec

http://blog.monogram.sk/miklosik/mobilny-marketing-v-roku-2011/

Prílohy

Grafické spracovanie