Hry na facebooku

V máji v roku 2007 sa vedenie facebooku rozhodlo poskytnúť framework pre softvérových developerov, aby mohli vytvoriť aplikácie, ktoré priamo vzájomne interagujú s jadrom facebooku. Spolu s frameworkom bol predstavený aj takzvaný “Facebook Markup Language” ktorý pomáha vyladiť vzhľad a feeling, ktorý hra v hráčovi vyvoláva. Pozoruhodné sú štatistiky, ktoré hovoria o tom, že na facebooku momentálne pôsobí viac ako milión developerov z viac ako 180 krajín sveta. Momentálne sa na facebooku nachádza viac ako 600 000 aktívnych aplikácií a každý mesiac viac ako 70 percent užívateľov facebooku príde do kontaktu s nejakou hrou alebo aplikáciou. Keďže v súčastnosti facebook presiahol 800 000 000 aktívnych užívateľov na celom svete, developeri si uvedomujú neskutočný potenciál tejto siete. Z daného vyplýva, že viac ako 550 miliónov ľudí mesačne príde do kontaktu s nejakou facebookovou hrou alebo aplikáciou. Nakoľko na Slovensku je momentálne viac ako 1 900 000 užívateľov (vyše 35 percent obyvateľov Slovenska má vytvorený facebook účet) rozhodol som sa, že v prieskume sa zamerám na zodpovedanie otázok ohľadom toho, ako to vyzerá s používaním facebookových hier a aplikácií na Slovensku.

Výsledky prieskumu

Na základe krátkeho prieskumu sme dospeli k niekoľkým zaujímavým pozorovaniam. Takmer všetci respondenti ( 98% ) odpovedali kladne na otázku, či už niekedy počuli o hrách a aplikáciách na facebooku. Tento údaj je porovnateľný aj s celosvetovou štatistikou, nakoľko takmer všetci prídu s hrami a aplikáciami do kontaktu. Na otázku či sa niekedy nejakú hru hrali, prípadne vyskúšali nejakú aplikáciu odpovedalo až 22 percent respondentov záporne. Už v tomto výsledku sa dá vidieť rozdiel medzi slovenskými užívateľmi facebooku a celosvetovou štatistikou, ktorá hovorí o tom, že takmer každý už nejakú aplikáciu, prípadne hru vyskúšal.

Zaujímavé je aj, koľko času človek venuje hraniu sa hier na facebooku. Zistili sme, že až 16 percent sa hrá hry na facebooku denne, pričom týždenne im venujú v priemere menej ako 5 hodín. Raz až päť krát mesačne spustí hru približne 26 percent užívateľov. Spolu s tými, čo sa hrajú na dennej a týždennej báze sa dostaneme na 52 percent, čo je o 18 percent menej, ako celosvetová štatistika. Zaujímavý je aj fakt, že až 95 percent užívateľov nikdy nezaplatilo za hru na facebooku (otázka bola koncipiovaná tak, že nemuseli platiť priamo za hru, ale napr. za vernostné body, špeciálne itemy, skrátený čas čakania, prémium účet a pod).

Na teoretickú otázku, koľko by boli užívatelia ochotní zaplatiť za hru, ktorá ich upútala odpovedalo vyše 90 percent, že nič. Nik nebol ochotný zaplatiť za hru viac ako 10€. Tu je pravdepodný súvis s nízkou úrovňou miezd a nedostatkom finančných prostriedkov. V ďalších otázkach sme sa zaoberali konkrétne Slovenskými hrami na facebooku. Zistili sme, že väčšina (až 95 percent) nepozná žiadnu slovenskú hru alebo aplikáciu na facebooku (vytvorenú slovenskými developermi ).

Len jeden užívateľ sa hrá slovenskú hru s názvom TrainStation. Hra TrainStation má v súčastnosti cez 320 000 užívateľov, ktorí ju spustia aspoň raz mesačne a patrí medzi tie lepšie, čo slovenskí developeri ponúkajú. Funpage má skoro 150 000 fanúšikov, čo je veľmi pekné číslo na to, že ide o Slovenskú hru. V nasledujúcej otázke sme zistili, že Slovákov najviac žánrovo zaujímajú logické hry ( 51 percent ). Hneď za nimi ( len o 6 precent menej ) stoja stratégie, ktoré teda vyhľadáva 45 percent Slovákov.

Zaujímavé je, že slovákov najmenej zaujímajú pokrové a kasínové hry ( len 12 percent), pritom druhá najúspešnejšia hra na facebooku je hra Texas HoldEm Poker Card and Casino Games od vývojára Zynga s priemernou mesačnou navštívenosťou takmer 37 000 000. Na špici rebríčka sa dlhodobo drží hra FarmVille s viac ako 56 000 000 priemernou mesačnou užívateľskou navštívenosťou. Takmer 32 percent užívateľov posiela invite do hry svojím kamarátom, ak ich hra zaujme a takmer 60 percent si hru navrhnutú od priateľa aj vyskúša. Z toho jasne plynie ako silne na nás môže pôsobiť tento typ reklamy, kedy vám reklamu viac menej  dobrovoľne a zadarmo robí váš užívateľ.

Väčšina vývojárov sa preto rôznymi spôsobmi snaží užívateľa hry  zlákať na to, aby posielal invite svojím priateľom s tým, že za odmenu dostane nejaké vernostné body, špeciálne itemy, vyššie levely a pod. Takmer nikto ( 98 percent ) nesleduje rebríčky najhranejších hier na facebooku, čo je zaujímavé z toho hľadiska, že na internete vzniklo niekoľko stránok a blogov venujúcich sa čisto len zostavovaniu rebríčkov a hodnotení najlepších a najhranejších hier na facebooku.

Ďalším dôležitým zistením je, že len 7 percent užívateľov vyhľadalo hru na facebooku po tom, ako si ju všimlo pomocou reklamy na nejakej inej stránke. Keď tento výsledok porovnáme s tým, že takmer 60 percent ľudí si zahrá hru navrhnutú priateľom zistíme, že ako marketingový prostriedok je pre developera najvýhodnejšie, aby dosiahol to, že užívateľ sám posunie danú hru alebo aplikáciu svojím priateľom.

Záver

Z daného prieskumu nám teda vyplynulo niekoľko nasledujúcich skutočností. Pre firmy sa skoro desaťnásobne viac oplatí venovať čas a prostriedky na to, aby „prinútili“ užívateľa poslať invite svojím priateľom než investovať peniaze do reklamy na iných stránkach. Ďalej sme sa dozvedeli, že na Slovensku je pomerne málo ľudí ochotných platiť priamo za hru. Firmy by preto mali sústrediť zarábať skôr na reklame, ako priamo na hre. Prekvapivý je aj fakt, že najvyhladávanejším žánrom sú logické hry.