Namiesto emailu sociálne siete

Social Networking

Systémy podporujúce social networking umožňujú vytváranie sociálnych sietí, ktoré môžu byť orientované privátne alebo pracovne. V stručnosti ide o prepájanie kontak-tov medzi ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné. Každý používateľ si vytvorí vlastný pro-fil, v ktorom napíše o sebe základné informácie. Na základe týchto informácií sa nadväzujú vzťahy medzi používateľmi, ktorí sa spájajú do skupín. Vzájomnými prepojeniami používateľov a skupín vzniká sieť vzťahov, ktoré sú veľmi dôležité v praxi.

Význam súkromného využívania sociálnych sietí

Podľa medzinárodnej štúdie 2011 Cisco Connected World Technology Report je po-treba mladých ľudí slobodne využívať sociálne siete, mobilné zariadenia a internet natoľko silná, že ovplyvňuje aj ich výber budúceho zamestnania – niekedy dokonca viac ako výška mzdy.

Tretina študentov a mladých zamestnancov pod 30 rokov uviedla, že pri výbere zamestnania je viac ako výška mzdy pre nich dôležitá mobilita spolu s flexibilitou pri využívaní sociálnych sietí a zariadení.

Mobilný networking, flexibilita pri využívaní rôznych typov zariadení a splývanie osobného a pracovného života sú najdôležitejšie faktory pracovnej kultúry, ktorá čo-raz viac ovplyvňuje, ktoré firmy dokážu pritiahnuť a udržať si mladých pracovníkov.

Až 40 % študentov a 45 % mladých pracovníkov uviedlo, že by akceptovali horšie platené zamestnanie s väčšou mierou slobody pri používaní zariadení, prístupe k sociálnym sieťam a celkovej mobilite radšej ako lepšie platené zamestnanie bez ta-kejto flexibility.

Približne 56 % študentov uviedlo, že ak by spoločnosť zakazovala prístup do so-ciálnych sietí, buď by vôbec pre ňu nechceli pracovať, alebo by si našli spôsob, ako by tento zákaz dokázali obísť. Dvaja z troch študentov (64 %) majú v pláne opýtať sa po-čas pracovného pohovoru na firemné pravidlá týkajúce sa sociálnych sietí a 24 % uviedlo, že to bude kľúčový faktor pri ich rozhodovaní o pracovnej ponuke. To, ako si firmy poradia s touto výzvou, v konečnom dôsledku ovplyvní ich konkurencieschopnosť a úspech v oblasti ľudských zdrojov. (TASR, 2011)

Firemné využívanie sociálnych sietí na propagáciu

Firmy využívajú sociálne siete najme na svoju propagáciu a reklamu. Nové možnosti priniesli najme sociálne siete Facebook, Twitter a Google+. Na týchto sieťach je mož-né vytvárať firemné stránky. Firemné stránky sú vítaným spestrením v komunikácii firmy so zákazníkmi a účinným nástrojom, ako od nich získať spätnú väzbu. Vlastná firemná stránka na Facebooku a Google+ je tiež nevyhnutný predpoklad pre pôsobe-nie Vašej firmy v rámci tejto sociálnej siete. Na týchto stránkach môžete zobraziť Váš internetový obchod, upozorňovať užívateľa na novinky a dianie vo firme alebo pútať jeho pozornosť na zaujímavosti.

Reklamu na sociálnych sieťach je možné cieliť presne tam, kde potrebujeme. A navyše platiť len vtedy, keď potenciálny zákazník na reklamu zareaguje. To je sen každého obchodníka! Reklama napríklad na Facebooku je krátky inzerát. Má podobu malého obrázku a stručného textu, ktorý sa zobrazuje vedľa klasickej osobnej alebo firemnej stránky na Facebooku.

Venovali sme sa Firemným stránkam na Facebooku, Twittery či Google+, ale aký je rozdiel medzi webovou stránku a firemnou stránkou na Facebooku? Oproti internetovej stránke spravidla firemná stránka umožňuje používateľom ko-munikovať a zdieľať názory, je teda živšia a viac prístupná. Na druhú stranu neobsa-huje kompletnú sadu informácií o Vašich produktoch, službách a spoločnosti. (PIXOLO, 2011)

Firemné sociálne siete

Firmy poskytujúce IT služby sa už dávnejšie začali zaujímať okrem klasických e-mai-lov aj o využívanie operatívnejších foriem komunikácie, napríklad čet, hlasový čet a videočet. Koordinácia spolupráca zamestnancov, plánovanie a organizovanie schôd-zok pomocou elektronický kalendára a spoluprácu na dokumentoch v reálnom čase.

Google Apps for Bussiness

Veľmi dobre a medzi prvými sa s tým vysporiadal svojim Cloudovým riešením typu SaaS (Software As a Service) teda softvér ako služba Google Apps for Bussiness. Go-ogle Apps obsahuje firemné verzie Gmailu, Dokumentov, Kalendára a ďalších nástro-jov a od nedávna aj Google+. Výhodou je aj známe užívateľské prostredie vďaka to-mu, že veľa ľudí využíva free verziu tejto mailovej služby aj na súkromné účely.

Obr. 1 Google Apps

(Lacko, 2011)

Microsoft a jeho odpoveď na Google Apps, Office 365

Office 365, ktorá v jednom celku prepája nástroje na prácu s kancelárskymi doku-mentmi, zdieľanie údajov či vzájomnú komunikáciu a kooperáciu na projektoch v tímoch. Vo všeobecnosti sa ponuka Office 365 označuje za priamu konkuren-ciu Google Apps, resp. odpoveď Microsoftu na univerzálne služby bežiace „v oblaku“ (webovo orientované). Komplexná služba v oblaku (cloud service) prepája možnosti riešení Microsoft Office (plus webový balík Office Web Apps), Microsoft SharePoint Online, Microsoft Exchange Online a Microsoft Lync Online do jedného celku. „Srd-com“ celej ponuky je práve kancelársky balík, ktorý je doplnený o komunikačné, resp. kooperačné služby.

Obr. 2 Office 365

(Kováč, 2011)

Yammer.com Facebook pre firmy

Tento Facebook pre firmy používa 130 tisíc firiem v čele s Ford motor, DHL, O2 a ďalšími. V Čechách napríklad na Yammeru funguje napríklad Slevomat.cz.

Obr. 3 Yammer

(Sedlák, 2012)

IBM Connections

Trend si nechce nechať ujsť ani IBM ktoré ohlásilo, že chce nahradiť firemný email sociálnymi sieťami pomocou IBM Connections. Podľa IBM je presun firemnej komu-nikácie do sociálnych sietí nevyhnuteľná budúcnosť. Pokiaľ používate siete ako Face-book, Twitter alebo Google+, prostredie IBM Connections vám bude povedomé. Sila toho všetkého spočíva v kolektívnej (sociálnej) inteligencii. Pokiaľ napríklad riešite nejaký pracovní problém, môžete napísať status a ostatní zamestnanci vám potom pomôžu podať relevantné informácie. (Sedlák, 2012)

Záver

Nový trend v podobe sociálnych sietí nemôže byť ignorovaný, veľké firmy sa musia snažiť inovovať. Sociálne siete, Cloud computing, Software as a Service sú pojmy kto-rými sa budeme stále častejšie zaoberať nie len vo osobnom, ale čo raz viac aj vo fi-remnom prostredí.

Vypracoval: Marcel Mokoš

Literatúra

Kováč, Martin. 2011. www.zive.sk. Microsoft spustil svoju odpoveď na Google Apps. [Online] 28. 06 2011. [Dátum: 01. 01 2012.] http://www.zive.sk/microsoft-spustil-svoju-odpoved-na-google-apps/sc-3-a-294697/default.aspx.

Lacko, Ľuboslav. 2011. http://www.itnews.sk. Google Apps for Business. [Online] 24. 06 2011. [Dátum: 01. 01 2012.] http://www.itnews.sk/tituly/infoware/2011-06-24/c139755-google-apps-for-business.

PIXOLO. 2011. http://www.facebook-stranka.sk. Tvorba a správa firemných stránok na Facebooku. [Online] 2011. [Dátum: 01. 01 2012.] http://www.facebook-stranka.sk/page/tvorba-a-sprava-firemnych-stranok-na-facebooku.

Sedlák, Jan. 2012. connect.zive.cz. IBM chce nahradit firemní e-maily sociálními sítěmi. [Online] 18. 01 2012. [Dátum: 19. 01 2012.] http://connect.zive.cz/clanky/ibm-chce-nahradit-firemni-e-maily-socialnimi-sitemi/sc-320-a-161973.

TASR. 2011. www.pluska.sk. Sociálne siete sú pre nás dôležitejšie ako plat. [Online] 09. 10 2011. [Dátum: 01. 01 2012.] http://www.pluska.sk/ekonomika/spolocensky-servis/socialne-siete-su-nas-dolezitejsie-ako-plat.html.