Namiesto emailu sociálne siete

Social Networking

Systémy podporujúce social networking umožňujú vytváranie sociálnych sietí, ktoré môžu byť orientované privátne alebo pracovne. V stručnosti ide o prepájanie kontak-tov medzi ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné. Každý používateľ si vytvorí vlastný pro-fil, v ktorom napíše o sebe základné informácie. Na základe týchto informácií sa nadväzujú vzťahy medzi používateľmi, ktorí sa spájajú do skupín. Vzájomnými prepojeniami používateľov a skupín vzniká sieť vzťahov, ktoré sú veľmi dôležité v praxi.

Význam súkromného využívania sociálnych sietí

Podľa medzinárodnej štúdie 2011 Cisco Connected World Technology Report je po-treba mladých ľudí slobodne využívať sociálne siete, mobilné zariadenia a internet natoľko silná, že ovplyvňuje aj ich výber budúceho zamestnania – niekedy dokonca viac ako výška mzdy.

Tretina študentov a mladých zamestnancov pod 30 rokov uviedla, že pri výbere zamestnania je viac ako výška mzdy pre nich dôležitá mobilita spolu s flexibilitou pri využívaní sociálnych sietí a zariadení.

Mobilný networking, flexibilita pri využívaní rôznych typov zariadení a splývanie osobného a pracovného života sú najdôležitejšie faktory pracovnej kultúry, ktorá čo-raz viac ovplyvňuje, ktoré firmy dokážu pritiahnuť a udržať si mladých pracovníkov.

Až 40 % študentov a 45 % mladých pracovníkov uviedlo, že by akceptovali horšie platené zamestnanie s väčšou mierou slobody pri používaní zariadení, prístupe k sociálnym sieťam a celkovej mobilite radšej ako lepšie platené zamestnanie bez ta-kejto flexibility.

Približne 56 % študentov uviedlo, že ak by spoločnosť zakazovala prístup do so-ciálnych sietí, buď by vôbec pre ňu nechceli pracovať, alebo by si našli spôsob, ako by tento zákaz dokázali obísť. Dvaja z troch študentov (64 %) majú v pláne opýtať sa po-čas pracovného pohovoru na firemné pravidlá týkajúce sa sociálnych sietí a 24 % uviedlo, že to bude kľúčový faktor pri ich rozhodovaní o pracovnej ponuke. To, ako si firmy poradia s touto výzvou, v konečnom dôsledku ovplyvní ich konkurencieschopnosť a úspech v oblasti ľudských zdrojov. (TASR, 2011)

Firemné využívanie sociálnych sietí na propagáciu

Firmy využívajú sociálne siete najme na svoju propagáciu a reklamu. Nové možnosti priniesli najme sociálne siete Facebook, Twitter a Google+. Na týchto sieťach je mož-né vytvárať firemné stránky. Firemné stránky sú vítaným spestrením v komunikácii firmy so zákazníkmi a účinným nástrojom, ako od nich získať spätnú väzbu. Vlastná firemná stránka na Facebooku a Google+ je tiež nevyhnutný predpoklad pre pôsobe-nie Vašej firmy v rámci tejto sociálnej siete. Na týchto stránkach môžete zobraziť Váš internetový obchod, upozorňovať užívateľa na novinky a dianie vo firme alebo pútať jeho pozornosť na zaujímavosti.

Reklamu na sociálnych sieťach je možné cieliť presne tam, kde potrebujeme. A navyše platiť len vtedy, keď potenciálny zákazník na reklamu zareaguje. To je sen každého obchodníka! Reklama napríklad na Facebooku je krátky inzerát. Má podobu malého obrázku a stručného textu, ktorý sa zobrazuje vedľa klasickej osobnej alebo firemnej stránky na Facebooku.

Venovali sme sa Firemným stránkam na Facebooku, Twittery či Google+, ale aký je rozdiel medzi webovou stránku a firemnou stránkou na Facebooku? Oproti internetovej stránke spravidla firemná stránka umožňuje používateľom ko-munikovať a zdieľať názory, je teda živšia a viac prístupná. Na druhú stranu neobsa-huje kompletnú sadu informácií o Vašich produktoch, službách a spoločnosti. (PIXOLO, 2011)

Firemné sociálne siete

Firmy poskytujúce IT služby sa už dávnejšie začali zaujímať okrem klasických e-mai-lov aj o využívanie operatívnejších foriem komunikácie, napríklad čet, hlasový čet a videočet. Koordinácia spolupráca zamestnancov, plánovanie a organizovanie schôd-zok pomocou elektronický kalendára a spoluprácu na dokumentoch v reálnom čase.

Google Apps for Bussiness

Veľmi dobre a medzi prvými sa s tým vysporiadal svojim Cloudovým riešením typu SaaS (Software As a Service) teda softvér ako služba Google Apps for Bussiness. Go-ogle Apps obsahuje firemné verzie Gmailu, Dokumentov, Kalendára a ďalších nástro-jov a od nedávna aj Google+. Výhodou je aj známe užívateľské prostredie vďaka to-mu, že veľa ľudí využíva free verziu tejto mailovej služby aj na súkromné účely.

Microsoft a jeho odpoveď na Google Apps, Office 365

Office 365, ktorá v jednom celku prepája nástroje na prácu s kancelárskymi doku-mentmi, zdieľanie údajov či vzájomnú komunikáciu a kooperáciu na projektoch v tímoch. Vo všeobecnosti sa ponuka Office 365 označuje za priamu konkuren-ciu Google Apps, resp. odpoveď Microsoftu na univerzálne služby bežiace „v oblaku“ (webovo orientované). Komplexná služba v oblaku (cloud service) prepája možnosti riešení Microsoft Office (plus webový balík Office Web Apps), Microsoft SharePoint Online, Microsoft Exchange Online a Microsoft Lync Online do jedného celku. „Srd-com“ celej ponuky je práve kancelársky balík, ktorý je doplnený o komunikačné, resp. kooperačné služby.

Yammer.com Facebook pre firmy

Tento Facebook pre firmy používa 130 tisíc firiem v čele s Ford motor, DHL, O2 a ďalšími. V Čechách napríklad na Yammeru funguje napríklad Slevomat.cz.

IBM Connections

Trend si nechce nechať ujsť ani IBM ktoré ohlásilo, že chce nahradiť firemný email sociálnymi sieťami pomocou IBM Connections. Podľa IBM je presun firemnej komu-nikácie do sociálnych sietí nevyhnuteľná budúcnosť. Pokiaľ používate siete ako Face-book, Twitter alebo Google+, prostredie IBM Connections vám bude povedomé. Sila toho všetkého spočíva v kolektívnej (sociálnej) inteligencii. Pokiaľ napríklad riešite nejaký pracovní problém, môžete napísať status a ostatní zamestnanci vám potom pomôžu podať relevantné informácie. (Sedlák, 2012)

Záver

Nový trend v podobe sociálnych sietí nemôže byť ignorovaný, veľké firmy sa musia snažiť inovovať. Sociálne siete, Cloud computing, Software as a Service sú pojmy kto-rými sa budeme stále častejšie zaoberať nie len vo osobnom, ale čo raz viac aj vo fi-remnom prostredí.

Vypracoval: Marcel Mokoš

Literatúra

Kováč, Martin. 2011. www.zive.sk. Microsoft spustil svoju odpoveď na Google Apps. [Online] 28. 06 2011. [Dátum: 01. 01 2012.] http://www.zive.sk/microsoft-spustil-svoju-odpoved-na-google-apps/sc-3-a-294697/default.aspx.

Lacko, Ľuboslav. 2011. http://www.itnews.sk. Google Apps for Business. [Online] 24. 06 2011. [Dátum: 01. 01 2012.] http://www.itnews.sk/tituly/infoware/2011-06-24/c139755-google-apps-for-business.

PIXOLO. 2011. http://www.facebook-stranka.sk. Tvorba a správa firemných stránok na Facebooku. [Online] 2011. [Dátum: 01. 01 2012.] http://www.facebook-stranka.sk/page/tvorba-a-sprava-firemnych-stranok-na-facebooku.

Sedlák, Jan. 2012. connect.zive.cz. IBM chce nahradit firemní e-maily sociálními sítěmi. [Online] 18. 01 2012. [Dátum: 19. 01 2012.] http://connect.zive.cz/clanky/ibm-chce-nahradit-firemni-e-maily-socialnimi-sitemi/sc-320-a-161973.

TASR. 2011. www.pluska.sk. Sociálne siete sú pre nás dôležitejšie ako plat. [Online] 09. 10 2011. [Dátum: 01. 01 2012.] http://www.pluska.sk/ekonomika/spolocensky-servis/socialne-siete-su-nas-dolezitejsie-ako-plat.html.