E-BUSINESS

1. Vymedzenie témy E-business sa dá preložiť ako elektronické podnikanie. Elektronické podnikanie využíva najmä webové technológie a automatizované informačné systémy. Rozmach e-business je spojený predovšetkým s rozvojom internetu, softwarových riešení …

Read More

Mobilný marketing

V posledných rokoch sa čoraz viac dostáva do popredia mobilná forma marketingu. Spočiatku to boli len smsky od operátorov, ktorí upozorňovali touto formou svojich zákazníkov o rôznych akciách a službách. Neskôr už začali …

Read More

E-business

E-business (e-biznis) predstavuje elektronické podnikanie. Elektronické podnikanie využíva najmä webové technológie a rôzne automatizované informačné systémy. Rozmach e-business v posledných rokoch súvisí hlavne s rozvojom internetu, softwarových technológii, hardwaru a telekomunikácií.

Read More