E-BUSINESS

1. Vymedzenie témy E-business sa dá preložiť ako elektronické podnikanie. Elektronické podnikanie využíva najmä webové technológie a automatizované informačné systémy. Rozmach e-business je spojený predovšetkým s rozvojom internetu, softwarových riešení …

E-BUSINESS Read More

E-business

E-business (e-biznis) predstavuje elektronické podnikanie. Elektronické podnikanie využíva najmä webové technológie a rôzne automatizované informačné systémy. Rozmach e-business v posledných rokoch súvisí hlavne s rozvojom internetu, softwarových technológii, hardwaru a telekomunikácií.

E-business Read More